Hans Kristian Strandstuen Rustad

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Hans Kristian Strandstuen Rustad
English version of this page
Telefon +47 22857901
Rom 617
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i litteratur, i lyrikk, og leser, underviser i og forsker på nordisk lyrikk jevnlig. Jeg er opptatt av tendenser i nordisk samtidslyrikk, i sanglyrikk, i modernismen og i lyrikk som en historisk diktart. Dette, sammen med spørsmål som har med litteraturens forhold til medier å gjøre, opptar mye av min tid som litteraturformidler. Tenk på intermedialitet, adaptasjon, litteratur- og mediehistorie og spør: På hvilke måter er litteraturens fortid, nåtid og framtid betinget av dens mediale situasjon, og det mediale miljøet som den alltid allerede er en del av? Spurt på en annen måte: Hvordan påvirker oppfinnelsen av fotografiet litteratur? Hva skjer med litteraturen, lesing og skriving i vår digitale tid? Tenk på ekfraser, interart, film og fotografi og spør: Hvordan blir andre kunstarter som fotografi, film, maleri, dans tatt opp, kommentert, fortolket i lyrikk? Tenk på kriser, katastrofer, politikk og spør: Hvordan forholder lyrikk (og litteratur) seg til krig, flyktninger, (arbeider)klasse og klimakrisen? Hvordan kan lyrikk skape håp eller behandle spørsmål om (sekularisert og dennesidig) nåde?

Sagt på en annen måte:

Epoker: modernisme, postmodernisme og post-postmodernisme/metamodernisme/digitmodernisme/altermodernisme.

Forfatterskap (et utvalg): Tua Forsström, Marie Silkeberg, Hanne Bramness, Paal-Helge Haugen, Johannes Heldén, Johan Jönsson, Björk og Aurora.

Perspektiver: Litterær medieøkologi, intermedialitet, posthumanisme

Sjangrer: Langdikt, kortdikt, sanglyrikk, raplyrikk, digitale dikt.

For øvrig er jeg undervisningskoordinator for nordisk litteratur på instituttet.

Undervisning våren 2021

NOR1300 Nordisk litteraturhistorie etter 1800
NOR2312 Sammensatte tekster
 

Verv

Redaktør for tidsskriftet Nordisk poesi: https://www.idunn.no/nordisk_poesi
Medlem av styret for nettverket INSL (International Network for the Study of Lyric): http://www.lyricology.org/
Medlem av styret i International Network for the Study of Lyric (INSL)
Landskoordinator for NORKURS

Samarbeid

CERCOP (et senter for forskning på samtidslyrikk)
NORLYR (et nordisk nettverk for forskning på lyrikk fra modernismen av og fram til nå.
INSL (en internasjonal organisasjon for forskning på lyrikk)
 

 

Emneord: Nordisk litteratur, Lyrikk, Medieøkologi, Intermedialitet, Sanglyrikk, Digital litteratur

Publikasjoner

 • Rustad, Hans Kristian (2020). Poesi som alternativ. Om lys og håp i Vekta av lyset (2013). I Karlsen, Ole & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Hanne Bramness´forfatterskap. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-036-1. s. 143–160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Følte steder. Om fotografiers dype overflate i Wim Wenders' Places, Strange and Quiet. I Gardfors, Johan; Jansson, Mats & Olsson, Nils (Red.), Att skriva med ljus. 13 essäer om litteratur och fotografi.. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-311-1. s. 269–289.
 • Rustad, Hans Kristian (2020). Digital astro-evolution and ecological thinking in Johannes Heldén's Astroecology. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 319–335.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Krise og kropp. Samtidsdikt om flyktningkrisen. I Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir & Vassenden, Eirik (Red.), Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 9788293690047. s. 115–133.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). "Tilfangetatt evighet". Hans Børlis møte med visuell kunst i dikt. I Karlsen, Ole (Red.), Djupsnøen er en kvit forbannelse : om Hans Børlis lyrikk. Novus Forlag. ISSN 9788283900217. s. 69–86.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Nordisk rap-lyrikk. En lesning av fire politiske tekster. I Andersen, Hadle Oftedal & Madsen, Claus (Red.), Nye posisjoner i poplyrikk. Modernisme i nordisk lyrikk 11. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-93690-02-3. s. 13–36.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2019). Flyktningkrisen nå! Om interaksjonelle strategier i Peter-Clement Woetmanns Bag bakkerne, kysten. En klagesang. I Jørgensen, Jens L.; Mønster, Louise & Schmidt, Michael (Red.), En ny kritik. Forlaget Spring. ISSN 978-87-93358-70-6. s. 172–186.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2018). Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. s. 66–78. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). "Jeg er en forfatter som fotograferer". Om poesi, fotografi og det umulige ved å skrive selvbiografisk i Tomas Espedals Mitt privatliv (2014). I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidslyrik. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-629-7. s. 103–124.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (2017). Samtidslyrikk? I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidslyrik. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-629-7. s. 7–13.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Vendinger, eller å snu verden mot verden. Poetisk engasjement i Forfatternes klimaaksjon. I Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-97-8. s. 135–158.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). 'var inte rädd lilla hare'. Noen betraktninger om poetikk og etikk i Tua Forsströms lyrikk. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2. s. 8–23.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Ekfrasen som opplevelse. Estetisk og eksistensiell erfaring i noen dikt av Tua Forsström. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2. s. 182–199.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). What also could poetry be? Technogenesis in Johannes Heldén’s Evolution. I Kjerkegaard, Stefan & Ringgaard, Dan (Red.), Dialogues on Poetry. Mediatization and New Sensibilities. Aalborg Universitetsforlag. ISSN 978-87-7112-650-1. s. 111–126.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Å lage poetiske bilder av fotografier. Om noen ekfraser i Cecilie Løveids diktning. I Karlsen, Ole (Red.), Cecilie Løveids forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-240-9. s. 158–173.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2016). Klasse, politikk og poesi - arbeidsskjema som erkjennelses- og langdiktsform i nyere arbeiderpoesi. I Lilja, Eva; Hansen, Bergur Djurhuus & Vest, Rasmus Dahl (Red.), Långa dikter : Berättelse, experiment, politik. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-94-7. s. 69–91.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Trost i taklampa som filmisk roman. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (Red.), Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-825-8. s. 71–89.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Nedbrytning av ekfrasen som maskulin sjanger? Framstilling av kjønn og makt i noen fotoekfraser av Hanne Bramness og Janus Kodal. I Alfredsson, Johan; Andersen, Hadle Oftedal & Kemp, Susanne (Red.), Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-92-3. s. 101–122.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (2015). Litteratur og medier: nye perspektiver på Alf Prøysens kunstnerskap. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Skaret, Anne (Red.), Alf Prøysen, kunsten og mediene. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-825-8. s. 9–28.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Hanne Bramness' lyrikk for barn og unge og langdiktet. I Skaret, Anne (Red.), Barnelyrikk: en antologi. Oplandske Bokforlag. ISSN 9788275182300. s. 52–69.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Maskindikt og teknopoetikk i Øyvind Bergs Hva ville maskina ha sagt. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 115(2), s. 136–148.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2015). Fotografi som meditasjonspunkt i Paal-Helge Haugens "Seks stader". I Langås, Unni (Red.), Poesi på alle kantar. Festskrift til Paal-Helge Haugen. Cappelen Damm AS. ISSN 978-82-02-44862-2. s. 185–197.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Dikterens forsøk i mørkerommet. Poesi og fotografi i noen dikt av Hanne Bramness. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Red.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. s. 117–131.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Mrs Pepperpot and Modern Technology: Empowerment and Techno-Poetics in "Mrs Pepperpot's Outing. I Lassén-Seger, Maria & Skaret, Anne (Red.), Empowering Transformations: Mrs Pepperpot Revisited. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-4438-5699-7. s. 59–68.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”. Barnboken. ISSN 0347-772X. 37. doi: 10.14811/clr.v37i0.184.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Digital poesi og materialitet. Passage. ISSN 0901-8883. 69. doi: 10.7146/pas.v28i69.17581.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). Lyd i digital poesi. Kropp og gestus i I mellom tiden. I Karlsen, Ole (Red.), Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-208-9. s. 185–208.
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). From Theorizing to Analyzing Digital Fiction. I Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Analyzing Digital Fiction. Routledge. ISSN 978-0-415-65615-3. s. 3–21.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2013). (In-)Between Word, Image and Sound: Cultural Encounter in Flight Paths. I Bell, Alice; Ensslin, Astrid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Analyzing Digital Fiction. Routledge. ISSN 978-0-415-65615-3.
 • Rustad, Hans Kristian (2012). A short history of electronic literature and communities in the Nordic countries. Dichtung-Digital. ISSN 1617-6901. 41(1).
 • Rustad, Hans Kristian (2011). Litterære eksperimenteringer i digitale medier. Norsk elektronisk litteratur gjennom en avantgardeoptik, Norsk avantgarde. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-649-0. s. 443–454.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Møter med den/det andre i dikt av Åsmund Sveen. I Rustad, Hans Kristian (Red.), "der vårgras brydder" - Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-179-2. s. 109–131.
 • Bell, Alice; Ensslin, Astrid; Ciccoricco, David; Rustad, Hans Kristian; Laccetti, Jessica & Pressman, Jessica (2010). A S[c]reed for Digital Fiction. Electronic Book Review (EBR). ISSN 1553-1139. 12(1).
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Når litteratur går fra papir til skjerm : lys/mørke som remodalisert tekst. I Engebretsen, Martin (Red.), Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-858-3. s. 224–242.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). A four-sided model for reading hypertext fiction. Hyperrhiz: The New Media Culture. ISSN 1555-9351. 6(1), s. 1–17.
 • Klastrup, Lisbeth; Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian (2008). Hans Kristian Rustad: Tekstspill i hypertekst : koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner doktordisputas, Universitetet i Agder, 27. mars 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 259–295.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur i Norden Nordisk hyperteksttradisjon i lys av internasjonal hypertekstfiksjonshistorikk. K&K: kultur og klasse. ISSN 0905-6998. 106(2).
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst. Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner : svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(3), s. 285–295.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Gjenlesninger i elektronisk hypertekst, High fidelity eller rein jalla : purisme som problem i kultur, språk og estetikk / Petter Dyndahl og Lars Anders Kulbrandstad (red.). Oplandske Bokforlag.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Det fiktive som affordanse i elektronisk litteratur en tilnærming til hypertekst via Wolfgang Iser. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 274–286.
 • Rustad, Hans Kristian & Skaret, Anne (2003). Bokklubb for lærerstudenter : den litterære samtalen i fokus. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 27(5), s. 42–46.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2020). Comme en prenant des photographies. La poésie contemporaine au-delà de l’ekphrasis moderne. Lyricology. A Reader. 1(1).
 • Festøy, Elin; Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Kukkonen, Karin (2019). Litteraturscena: De nye fortellingene.
 • Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Indledning. I Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-97-8. s. 7–14.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). “The poem is the poem, not its paraphrase.” Anmeldelse av Robert Sheppards The Meaning of Form in Contemporary Innovative Poetry. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. ISSN 2464-4137. 2(2).
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Forsström, Tua (2017). 'Hur ska hjärtat vara i världen och världen i hjärtat'. En samtale. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen (Red.), Nordisk samtidspoesi. Tua Forsströms forfatterskap. Oplandske Bokforlag. ISSN 978-82-7518-252-2.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2017). Fra hiphop til romantikk: tid for lyrikk. [Internett]. Universitetsforlagets Ublogg.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Photopoetry? Photography and media sensibility in the early poems of Paal-Helge Haugen.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Digital litteratur. Del I: Problemer, teorier og metoder. Del II: Hva poesi også kan være?
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Tekst, fotografi og montasje. Fotopoesi i Paal-Helge Haugens installasjon Novel on visible white (1969).
 • Wærp, Henning Howlid & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Innledning. I Rustad, Hans Kristian Strandstuen & Wærp, Henning Howlid (Red.), Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0244-0. s. 3–4.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2014). Alf Prøysens litteratur: for «spesielt interesserte» og «nerder»? Hamar arbeiderblad.
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Digital litteratur. Remediert, på tvers eller imellom medier?
 • Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2012). Can the Web Save the Book? A Reply to Curtis White's The Latest Word. Electronic Book Review (EBR). ISSN 1553-1139.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Electronic literature in Scandinavia.
 • Rustad, Hans Kristian (2010). Digital aesthetics.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). Møte. Natur og den andre i Åsmund Sveens lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Reading Megan Heyward?s Of day. Of night?
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?Remediering og remodalisering i digitale medier?
 • Rustad, Hans Kristian (2009). ?An aesthetic approach to multimodal texts?
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Interruption of the narrative progression.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Språklig mangfold på nett. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Flere vil studere Språk, kultur og digital kommunikasjon ved Høgskolen i Hedmark. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Elektronisk litteratur og elektroniske leseskjermer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Played by Hyperfiction. Modes of Reading Megan Heyward's Of day of night".
 • Rustad, Hans Kristian (2008). "Semantisation, exploration, self-reflection and absorption. Four modes of reading hypertext fiction".
 • Rustad, Hans Kristian (2007). The Interruption of the Narrative Progression: Poetic Function and Defamiliarization in Multimodal Hyperfiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2007). Narrative and digital fiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2006). En fortelling om tid og utid. En lesning av hyperfortellingen I mellom tiden.
 • Rustad, Hans Kristian (2005). Lyriske tekster på Internett. Elektronisk lyrikk.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Multimodal lesing. Noen konsekvenser for innholdet i kultur- og språkfagene.
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Interactive literature as narrative?
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Er det forskjell på en leser og en dataspiller?
 • Rustad, Hans Kristian (2004). Patterns in multimodal hyperfiction.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). What difference does it make who is speaking : digital hypertekst og estetisk purisme Originality in the hypertext universe.
 • Rustad, Hans Kristian (2003). Hypertekstleserens rolle og kompetanse.
 • Rustad, Hans Kristian (2001). Brev til lyset - et metadikt. ?.
 • Rustad, Hans Kristian (2008). Tekstspill i hypertekst Koherensopplevelse og sjangergjenkjennelse i lesing av multimodale hyperfiksjoner. Universitetet i Agder.
 • Dyndahl, Petter & Rustad, Hans Kristian Strandstuen (2004). Kultur- og språkfagenes didaktikk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program. Høgskolen i Hedmark. ISSN 82-7671-423-4.
 • Rustad, Hans Kristian (2000). Teknikk og tekniske metaforer. Fra jord til jern i Rolf Jacobsens debut.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2017 10:54 - Sist endret 29. mars 2021 11:48