English version of this page

Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjoner registrert i Cristin.

 • Claudi, Mads Breckan (2022). Litteraturhistorie naturell. Grønne lesninger av (for eksempel) gamle dikt. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 86–100.
 • Bjordal, Sine Halkjelsvik (2021). Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen. En inngang til det norske fortidsminnevernets forhistorie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 175, s. 89–122.
 • Findlay, Jamie Yates & Haug, Dag Trygve Truslew (2021). How useful are Enhanced Universal Dependencies for semantic interpretation? I Osenova, Petya (Red.), Proceedings of the Sixth International Conference on Dependency Linguistics (Depling, SyntaxFest 2021). Association for Computational Linguistics. ISSN 9781955917148. s. 22–34.
 • Vold, Tonje (2021). «Så lite sårbar som mulig, for å kunne fremme ubestridelige krav». Helsesårbarhet, menneskerettigheter og skam i Jan Grues Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse. I Dancus, Adriana Margareta; Linhart, Silje Hernæs & Myhr, Annika Bøstein (Red.), Litteratur og sårbarhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215054537. s. 136–158. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215054537-2021-07.
 • Helleland, Botolv (2021). Dreißig Jahre norwegisches Ortsnamengesetz. Herausforderungen für Namenforschung, Politik und Gesellschaft. I Hengst, Karlheinz (Red.), Namenforschung und Namenberatung Dietlind Kremer und Gabriele Rodríguez zum 60. Geburtstag. Leipziger Universitätsverlag. ISSN 9783960231752. s. 279–292.
 • Yri, Kjell Magne (2021). Stages on an eventful road – from the history of the Sidaama Bible. I Edzard, Lutz (Red.), Bible Translations – Linguistic and Cultural Issues. Proceedings of the Erlangen Workshop on October 5 and 6, 2018. Harrassowitz Verlag. ISSN 9783447116558. s. 63–80.
 • Kleivane, Elise (2021). Roman-Script Epigraphy in Norwegian Towns. I Andersen, Kasper H.; Netterstrøm, Jeppe Büchert; Imer, Lisbeth M.; Poulsen, Bjørn & Olesen, Rikke Steenholt (Red.), Urban Literacy in the Nordic Middle Ages. Brepols. ISSN 978-2-503-59674-7. s. 105–134. doi: 10.1484/M.USML-EB.5.126234.
 • Kleivane, Elise (2021). Kulisteinen og kommunikasjonen. I Stige, Morten & Risbøl, Ole (Red.), Kulisteinen - grensemerke i tid og rom. Nordmøre museum. ISSN 9788292264287. s. 152–171.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Genres. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 29–36. doi: https%3A/doi.org/10.1017/9781108381130.008.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). "Uden den rette Ild og Drift". Om språk, retorikk og politikk - og om Bjørnstjerne Bjørnson - i den tidlige Vinje-resepsjonen. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 559–581.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Skogens hevn - Ibsens Vildanden i naturlig belysning. I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 103–123. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-05.
 • Claudi, Mads Breckan (2021). Democratising Aristocracy: Rhetorics and Politics in Norwegian Literary Histories through the 20th Century. I Roos, Merethe; Berge, Kjell Lars; Edgren, Henrik; Hiidenmaa, Pirjo & Matthiesen, Christina (Red.), Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill|Sense. ISSN 978-90-04-44954-1. s. 213–228.
 • Dingstad, Ståle (2021). 7. Ryktet om jødene: antisemittismen i norsk litteratur, Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045320. s. 133–157.
 • Findlay, Jamie Yates (2021). Meaning in LFG. I Arka, I Wayan; Asudeh, Ash & King, Tracy Holloway (Red.), Modular Design of Grammar: Linguistics on the Edge. Oxford University Press. ISSN 9780192844842. s. 340–374.
 • Kurumada, Chigusa & Roettger, Timo (2021). Thinking probabilistically in the study of intonational speech prosody. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. ISSN 1939-5078. doi: 10.1002/wcs.1579.
 • Tengesdal, Eirik & Lundquist, Bjørn (2021). Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde. I Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (Red.), Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . Novus Forlag. ISSN 9788283900811. s. 129–154.
 • Holmqvist, Karen Langsholt (2021). Skrift og språk som identitetsuttrykk i graffiti fra norske kirker i middelalderen. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 113(2), s. 115–166.
 • Theimann, Ane; Kuzmina, Ekaterina & Hansen, Pernille (2021). Verb-Mediated Prediction in Bilingual Toddlers. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.719447.
 • Yazdan, Benjamin (2021). Om to okser og et rustent gjerde. Det animalske i Tone Hødnebøs Larm (1989). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(4), s. 268–281. doi: 10.18261/issn.1500-1989. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Innledning: Norden i verden – verden i Norden, Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045320. doi: 10.18261/9788215045320-2021-01.
 • Lundberg Raad, Thale (2021). Johan Harstads Darlah og Hässelby: Ungdomsroman eller voksenlitteratur? I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 133–152.
 • Rekdal, Jan Erik (2021). Språkforskeren Carl Johan Sverdrup Marstrander som keltolog - særlig irskfilolog. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 205–223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melby, Stine (2021). Sviktende voksne og kompetente barn: Tormod Haugens Skriket fra jungelen: En filmroman og Endre Lund Eriksens Pitbull-Terje går amok. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 175–191.
 • Imeland, Tonje Sagstad (2021). Fremstillinger av ondskap i litteratur for unge lesere: Janne Tellers Intet og Dragen vi drømte om av Bjørn Arild Ersland og Lilian Brøgger. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 71–89.
 • Johansen, Miriam (2021). Språk i lyrikk for barn: En lesning av Lars Saabye Christensens Ordiord og Ruth Lillegravens Eg er eg er eg er. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 55–69.
 • Selj, Elisabeth (2021). Språklige minoriteter i auditoriet. Utfordringer, håndtering og muligheter. Københavnerstudier i Tosprogethed. ISSN 0901-9731. 12, s. 56–84.
 • Madsen, Claus K. & Allouche, Lea (2021). Mening med vrøvlet. Læsninger af børnelyrik som leg og kreativ tænkning. Barnboken. ISSN 0347-772X. 44. doi: 10.14811/clr.v44.605.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick; De Korne, Haley & Dewilde, Joke (2021). Etnografiske tilnærminger til andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2), s. 33–57.
 • Zobel, Sarah (2021). The Impersonal Use of German 1st Person Singular Ich. Linguistic Inquiry. ISSN 0024-3892. s. 1–31. doi: 10.1162/ling_a_00446. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mose, Gitte (2021). Climate Change Fiction – and Humour? Brit Bildøen Adam Hiorths veg (Adam Hiorth’s Journey) (2011) . Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 190–212.
 • Furuseth, Sissel (2021). Bærekraftdilemmaer i Maja Lundes klimaromaner. I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 85–102. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215050089-2021-04.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). Kari Skjønsberg. Norsk oversetterleksikon. ISSN 2535-616X.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). 1968 i norsk litteratur. I Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind & Vaags, Ralph Henk (Red.), Arven etter 1968. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202700546. s. 329–350.
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2021). "de er så snille atte" Det disensuelle i "Ellen" og andre okkupasjonsnoveller av Nedreaas. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 307–333.
 • Bliksrud, Liv (2021). Skandinavisme og kjærlighet. Sagadramaet Olaf Digre. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 457–472. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bø, Gudleiv (2021). «I kver si Bylgje ein annan Lit» A.O. Vinje om det norske som ein mosaikk av motsetningar. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 89–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lødrup, Helge (2021). Deagentivizing Norwegian verbs with reflexive and body part objects. I Arka, I Wayan; Asudeh, Ash & King, Tracy Holloway (Red.), Modular Design of Grammar: Linguistics on the Edge. Oxford University Press. ISSN 9780192844842. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vicente, Agustín & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Accounting for the preference for literal meanings in autism spectrum conditions. Mind & Language. ISSN 0268-1064. s. 1–22. doi: 10.1111/mila.12371. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Anna Catharina (2021). Form og formål. Landsloven som brobygger i norsk historie. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 60–79.
 • Johansson, Karl G. (2021). A Middle Norwegian Herr Ivan – In Search of a Language. I Bampi, Massimiliano & Richter, Anna Katharina (Red.), The Eufemiaviser and the Reception of Courtly Culture in Late Medieval Denmark. Narr Francke Attempto Verlag. ISSN 9783772087509. s. 115–129. doi: DOI%20https%3A/doi.org/10.24053/9783772057502.
 • Kleivane, Elise (2021). Skrift og språk i mellomalderen. Ms.8° 102, Kvikne-psalteret. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 28–59.
 • Kleivane, Elise & Ostad, Johanne (2021). Innledning. Språk i arkivet. I Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (Red.), Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-465-0. s. 12–27.
 • Furuseth, Sissel (2021). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow. NORDEUROPAforum. ISSN 1863-639X. s. 158–173. doi: 10.18452/23923.
 • Francis, Naomi Clair (2021). Objecting to discourse moves with gestures. Proceedings of Sinn und Bedeutung. ISSN 2629-6055. 25, s. 267–275. doi: 10.18148/sub/2021.v25i0.936.
 • Dingstad, Ståle (2021). Vinje og jødene. I Åslund, Arnfinn; Fjågesund, Peter; Hanto, Kristian Ihle; Nordstoga, Sveinung & Staxrud, Johan Magnus (Red.), Tvisyn, innsyn, utsyn : Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402726. s. 103–127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roettger, Timo (2021). Context sensitivity and failed replications in linguistics – a reply to Grieve. Linguistics. ISSN 0024-3949. 59(5), s. 1357–1358. doi: 10.1515/ling-2020-0239. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roettger, Timo (2021). Preregistration in experimental linguistics: applications, challenges, and limitations. Linguistics. ISSN 0024-3949. 59(5), s. 1227–1249. doi: 10.1515/ling-2019-0048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fabricius-Hansen, Cathrine; Pitz, Anneliese Pauline & Torgersen, Henrik Anker Tumert (2021). Lexical interference in non-native resolution of possessives? Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 12(2), s. 25–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Eikenes, Jan Petter (2021). "Hun synker ned dit hvor bare en stein kan synke": Om Blekkspruten av Gro Dahle og Svein Nyhus. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 111–131.
 • Larsson, Ida (2021). On the emergence of auxiliary selection in Germanic. I Eide, Kristin Melum & Fryd, Marc (Red.), The perfect volume: Papers on the perfect. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978 90 272 0860 6. s. 291–318.
 • Akbar, Rahmad; Robert, Philippe Paul Auguste; Pavlović, Milena; Jeliazkov, Jeliazko R.; Snapkov, Igor & Slabodkin, Andrei [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). A compact vocabulary of paratope-epitope interactions enables predictability of antibody-antigen binding. Cell reports. ISSN 2211-1247. 34:108856(11), s. 1–21. doi: 10.1016/j.celrep.2021.108856. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haug, Dag Trygve Truslew (2021). Agreement. Empirically Oriented Theoretical Morphology and Syntax. ISSN 2366-3529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Faarlund, Jan Terje (2021). A cluster of changes: Norwegian word order. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 12(1). doi: 10.5617/osla.8902. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik & Post, Brechtje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2021.688002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kesling, Emily (2021). The Royal Prayerbook’s blood-staunching charms and early Insular scribal communities. Early Medieval Europe. ISSN 0963-9462. 29(2), s. 181–200. doi: 10.1111/emed.12474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Furuseth, Sissel (2021). Noe tapt og noe funnet. Om Vinduet i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Vinduet. ISSN 0042-6288. 75(1-2), s. 12–17.
 • Köder, Franziska & Falkum, Ingrid Lossius (2021). Irony and perspective-taking in children: The roles of norm violations and tone of voice. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.624604. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dingstad, Ståle (2021). Biographies. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 215–222. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Dingstad, Ståle (2021). Criticism. I Fulsås, Narve & Rem, Tore (Red.), Ibsen in Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-108-42220-8. s. 127–135. doi: 10.1017/9781108381130.
 • Furuseth, Sissel (2021). Bilen som økokritisk utfordring: Carl Frode Tiller og Henrik Nor-Hansen diagnostiserer norsk petroleumskultur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 108(2), s. 128–141. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2021-02-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blennow, Anna & Palumbo, Alessandro (2021). At the Crossroads between Script Cultures: The Runic and Latin Epigraphic Areas of Västergötland. I Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (Red.), The Meaning of Media: Texts and Materiality in Medieval Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110694970. s. 39–70. doi: 10.1515/9783110695366-003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brinkerhoff, Mykel Loren & Tengesdal, Eirik (2021). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift. Proceedings of the Annual Meetings on Phonology. ISSN 2377-3324. s. 1–10. doi: 10.3765/amp.v9i0.4921. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (2021). Some Reflections on Writing a New History of Texts for the Scandinavian Middle Ages. I Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (Red.), The Meaning of Media: Texts and Materiality in Medieval Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110694970. s. 1–17.
 • Bowerman, Josephine; Falkum, Ingrid Lossius & Pouscoulous, Nausicaa (2021). 'The moustache' returns: referential metonymy acquisition in adult learners of English as an additional language (EAL). Language and Cognition. ISSN 1866-9808. s. 254–290. doi: 10.1017/langcog.2021.4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Etelämäki, Marja ; Voutilainen, Liisa & Weiste, Elina (2021). Distributing Agency and Experience in Therapeutic Interaction: Person References in Therapists’ Responses to Complaints. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.585321. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundelsby, Bente Hessenschmidt & Myhr, Annika Bøstein (2021). Taternes historie i Norge: Hva en multimodal analyse av Bernt Eide og Ellen Aanesens Nasjonens barn kan lære oss om kritisk literacy. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 239–263.
 • Myhr, Annika Bøstein & Transeth, Malin Engevold (2021). Tegneserieromanen som motfortelling: Lene Asks Hitler, Jesus og farfar. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 215–238.
 • Knappe-Poindecker, Ninia; Løberg-Klausen, Daniel & Myhr, Annika Bøstein (2021). Sårbarhet og kjønnsperspektiver i komplekse, men lettleste ungdomsromaner: Brynjulf Jung Tjønns Så vakker du er og Smadra. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 153–173.
 • Paulsen, Anna Marketa Restan & Myhr, Annika Bøstein (2021). Dinas individuasjonsprosess i Lene Kaaberbøls Skammerens datter og Skammerkrigen: En utprøving av jungiansk teori. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 91–109.
 • Myhr, Annika Bøstein; Knappe-Poindecker, Ninia; Bakken, Margrethe; Mygland, Aksel Nes & Vogt-Østli, Nina (2021). Hva barneromanene Vi Børn, Tonje Glimmerdal og Meg, meg, meg kan fortelle om (voksnes syn på) barn. I Myhr, Annika Bøstein (Red.), Twist: Analyser av aktuell litteratur for barn og unge. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-059-0. s. 25–54.
 • Kesling, Emily (2021). A Blood-Staunching Charm of Royal 2.A.xx and its Greek Text. Peritia: Journal of the Medieval Academy of Ireland. ISSN 0332-1592. 32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sims-Williams, Helen & Enger, Hans-Olav (2021). The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica. ISSN 0176-4225. 38(1), s. 111–150. doi: 10.1075/dia.19050.sim. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roettger, Timo; Franke, Michael & Cole, Jennifer (2020). Positional Biases in Predictive Processing of Intonation. Language, Cognition and Neuroscience. ISSN 2327-3798. 36(3), s. 342–370. doi: 10.1080/23273798.2020.1853185.
 • Pepper, Steve & Arnaud, Pierre J.L. (2020). Absolutely PHAB: Towards a general model of associative relations. The Mental Lexicon. ISSN 1871-1340. 15(1), s. 101–122. doi: 10.1075/ml.00016.pep.
 • Males, Mikael (2020). Fóstbrœðra saga: A Missing Link? Gripla. ISSN 1018-5011. 31, s. 71–102.
 • Males, Mikael (2020). Form. I Bampi, Massimiliano; Larrington, Carolyne & Rikhardsdottir, Sif (Red.), A Critical Companion to Old Norse Literary Genre. Boydell & Brewer. ISSN 9781843845645. s. 61–72. doi: 10.1017/9781787447851.005.
 • Belyaev, Oleg & Haug, Dag Trygve Truslew (2020). The genesis and typology of correlatives. Language. ISSN 0097-8507. 96(4), s. 874–907. doi: 10.1353/lan.2020.0065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Om dokumentasjon av bannevokabular i Norsk banneordbok. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 27. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (2020). Generation(s) superfluous. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 59(2), s. 73–88.
 • Bliksrud, Liv (2020). Hovedtrekk i forskningen. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7.
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt (2020). Helt sjukt å være så jævlig god. Bruk av adjektivforsterkere i moderne norsk. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 113–133. doi: 10.5617/osla.8493. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mills, Kristen (2020). 'Murnan on Mode': Grief in Early Medieval England. I Clegg Hyer, Maren & Owen-Crocker, Gale R. (Red.), Sense and Feeling in Daily Living in the Early Medieval English World. Liverpool University Press. ISSN 9781789621440. s. 158–176.
 • Joshi, Kinjal (2020). Agreement and information structure in Surati Gujarati . Empirical Issues in Syntax and Semantics. ISSN 1769-7158. 13, s. 1–24.
 • Yazdan, Benjamin (2020). "… i motens ugjennomtrengelige, lydløse tåkeverden, der forstanden ikke kan følge med". En introduksjon til motens historiefilosofi i Walter Benjamins Passasjeverket. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1-2), s. 65–77.
 • Kruken, Kristoffer (2020). Lærarar, målfolk og namnerenessanse. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 51–71. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dingstad, Ståle (2020). Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv. Nordlit. ISSN 0809-1668. VII(47), s. 51–64. doi: 10.7557/13.5352. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 73–83. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torgersen, Henrik & Garbacz, Piotr (2020). Morphophonological variation in Norwegian negative marker enclisis. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 465–487. doi: 10.5617/osla.8513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 7–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas (2020). På vei mot en felles skjebne. Et essay om transport. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 1, s. 08–15.
 • Ore, Christian-Emil Smith (2020). Å ta Hans Ross på ordet: Ross' ordbok i relasjon til Aasens med Metaordboka som verktøy. I Sandström, Caroline; Forsberg, Ulla-Maija; Hällström-Reijonen, Charlotta af; Lehtonen, Maria & Ruppel, Klaas (Red.), Nordiska studier i lexikografi, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden. Nordisk föreningen för lexicografi. ISSN 978-952-7359-03-7. s. 253–264.
 • Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli. I Gjelsvik, Anne (Red.), Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder . Universitetsforlaget. ISSN 9788215046129. s. 35–51.
 • Palumbo, Alessandro (2020). Same script, different rules? On the alleged different spelling of names compared to other words in runic inscriptions. I Löfdahl, Maria; Waldispuhl, Michelle & Wenner, Lena (Red.), Namn i skrift. Names in Writing. Handlingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29–30 november 2018. Norna. ISSN 978-91-7276-098-1. s. 263–287. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2020). Understanding attitudes towards social media segregation: spatial metaphors in the discussion of Twitter blocklists. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1749696. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vatnøy, Eirik & Wheatley, Dawn (2020). Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier. I Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Red.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. s. 213–236.
 • Andersen, Per Thomas (2020). Standing cool against sword, spears and suffering. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 241–254.
 • Furuseth, Sissel (2020). The cultural memory of circumpolar survival. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 67–80.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7. s. 46–49.
 • Horn, Anna Catharina (2020). Fra landskapslov til landslov. En studie av tekstorganiseringen i norrøne middelalderlover. I Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (Red.), Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-461-2. s. 99–134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (2020). Landsloven 750 år: Loven i en håndskriftkultur. I Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (Red.), Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-461-2. s. 13–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 101–124. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 47–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ore, Christian-Emil Smith & Grønvik, Oddrun (2020). Studying language change through indexed and interlinked dictionaries. I Gavriilidou, Zoe; Mitsiaki, Maria & Fliatouras, Asmakis (Red.), Lexicography for Inclusion, Euralex 2021. Euralex. ISSN 978-618-85138-1-5. s. 321–330. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rzymski, Christoph; Tresoldi, Tiago; Greenhill, Simon J.; Wu, Mei-Shin; Schweikhard, Nathanael E. & Koptjevskaja-Tamm, Maria [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Database of Cross-Linguistic Colexifcations, reproducible analysis of cross-linguistic polysemies. Scientific Data. ISSN 2052-4463. 7. doi: 10.1038/s41597-019-0341-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Korne, Haley (2020). Comment « bien parler » le zapotèque de l'Isthme ? Purisme, pluralisme et enjeux sociaux. I Leblic, Isabelle & Souag, Lameen (Red.), Du terrain á la théorie: les 40 ans de Lacito. Lacito Publications. ISSN 978-2-490768-01-1. s. 179–197.
 • Egeland, Marianne (2020). Hamsun i sør og Hamsun i nord. Kunsten å argumentere for et diktersenter. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 28(1), s. 42–56. doi: 10.5617/nm.7967. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oxfeldt, Elisabeth; Gremaud, Ann-Sofie N.; Hálfdanarson, Guðmundur; Marnersdóttir, Malan; Otte, Andreas & Pedersen, Birgit Kleist [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). National (Gender) Trouble: Race, Bodies and Sexualities. I Thisted, Kirsten & Gremaud, Ann-Sofie (Red.), Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 2. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771847307. s. 13–96.
 • Gremaud, Ann-Sofie N.; Thisted, Kirsten; Ísleifsson, Sumarliði; Marnersdóttir, Malan; Otte, Andreas & Oxfeldt, Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Emotional Landscapes: Narratives of Purity and Authenticity. I Thisted, Kirsten & Gremaud, Ann-Sofie (Red.), Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 1. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771847307. s. 269–350.
 • Moberg, Bergur Rønne; Gremaud, Ann-Sofie N.; Marnersdóttir, Malan; Oxfeldt, Elisabeth & Thisted, Kirsten (2020). The Blue Atlantic: North Atlantic Imagined Geographies. I Thisted, Kirsten & Gremaud, Ann-Sofie (Red.), Denmark and The New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire, vol. 1. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771847307. s. 181–259.
 • Larsson, Ida & Roxendal, Johan (2020). Till den historiska korpuslingvistiken - stavningsnormalisering och automatisk annotering av verbpartiklar i en historisk text. I Laanemets, Anu; Sävborg, Daniel & Asu, Eva Liina (Red.), Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. . University of Tartu Press. ISSN 978-9949-03-264-8. s. 161–173. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holmqvist, Karen Langsholt (2020). Mikill Ofláti ‘A Great Show-off’: Expressions of Self in the Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Viking and Medieval Scandinavia. ISSN 1782-7183. 16, s. 63–102. doi: 10.1484/J.VMS.5.121519.
 • Holmqvist, Karen Langsholt (2020). The Creation of Selves as a Social Practice and Cognitive Process: A Study of the Construction of Selves in Medieval Graffiti. I Eriksen, Stefka Georgieva; Holmqvist, Karen Langsholt & Bandlien, Bjørn (Red.), Approaches to the Medieval Self. Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110655551. s. 301–323. doi: 10.1515/9783110655582-015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2020). Skriftlig protokolanalyse. I Bengtsson, Mette; Berg, Kristine Marie & Iversen, Stefan (Red.), Retorik og metode. Samfundslitteratur. ISSN 978-87-593-3520-8. s. 115–139.
 • Haug, Dag Trygve Truslew & Dalrymple, Mary (2020). Reciprocity: Anaphora, scope, and quantification. Semantics and Pragmatics. ISSN 1937-8912. 13(10). doi: 10.3765/sp.13.10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Garbacz, Piotr & Torgersen, Henrik (2020). Morphology and Syntax in the Letters of Anna Vasa. An overview and Some Theoretical Implications. I Data-Bukowska, Ewa & Rey-Radlińska, Maria (Red.), Filologiskt smörgåsbord 4 Nordisk genklang. Jagiellonian University Press. ISSN 978-83-233-4835-1. s. 171–181.
 • De Korne, Haley (2020). Rethinking Ideologies of Learners’ Speech and the Multilingual Learning Process . The Modern Language Journal. ISSN 0026-7902. 104(2), s. 497–501. doi: 10.1111/modl.12654.
 • Lexander, Kristin Vold; Goncalves, Kellie & De Korne, Haley (2020). Multilingual literacy practices – Global perspectives on visuality, materiality and creativity. International Journal of Multilingualism. ISSN 1479-0718. 17(3), s. 271–285. doi: 10.1080/14790718.2020.1766049.
 • Furuseth, Sissel (2020). Intellektuell kolonisering av naturbegrepet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 32(2), s. 36–41.
 • Neumann, Iver & Haug, Dag Trygve Truslew (2020). Sosial og politisk organisering i europeiske statsdannelser - betydningen av indo-europeisk innvandring flere tusen år f.Kr. Hvordan går det med etterkommerne etter innvandrerne i Norge?. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-925-5. s. 255–272.
 • Haug, Dag Trygve Truslew & Lavidas, Nikolas (2020). Postclassical Greek and Treebanks for a Diachronic Analysis . I Rafiyenko, Dariya & Serzant, Ilja (Red.), Postclassical Greek: Contemporary Approaches to Philology and Linguistics. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-067672-3. doi: 10.1515/9783110677522-008.
 • Males, Mikael (2020). Denoting the Holy in Skaldic Tradition. I Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (Red.), Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISSN 9782503579009. s. 149–172. doi: 10.1484/M.KSS-EB.5.117745.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz (2020). Getting others to share goods in Polish and Norwegian: Material and moral anchors for request conventions. Intercultural Pragmatics. ISSN 1612-295X. 17(2), s. 177–220. doi: 10.1515/ip-2020-0009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). The Mother, the Hero, and the Refugee: Gendered Framings of Vulnerability in Margreth Olin’s De andre (2012) and Leo Ajkic’s Flukt (2017). I Dancus, Adriana Margareta; Hyvönen, Mats & Karlsson, Maria (Red.), Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-37382-5. s. 33–53. doi: 10.1007/978-3-030-37382-5_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vatnøy, Eirik; Kjeldsen, Jens Elmelund & Andersen, Ida Vikøren (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 1–19.
 • Kleivane, Elise (2020). Christian Knowledge in Late Medieval Norway. I Kjesrud, Karoline & Males, Mikael (Red.), Faith & Knowledge in Late Medieval & Early Modern Scandinavia . Brepols. ISSN 9782503579009. s. 213–242. doi: 10.1484/M.KSS-EB.5.117748.
 • Johansson, Karl G. (2020). En medeltidsballad från medeltiden. Riddaren i fågelhamn i Linköping T 180. HumaNetten. ISSN 1403-2279. s. 163–174. doi: 10.15626/hn.20204408. Fulltekst i vitenarkiv
 • Males, Mikael (2019). Introduction. I Males, Mikael (Red.), Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols. ISSN 978-2-503-57575-9. s. 1–13.
 • Kleivane, Elise (2019). To menn og Ave Maria i Hamarkaupangen . Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 69–99. Fulltekst i vitenarkiv
 • Roversi, Giovanni & Næss, Åshild (2019). Jespersen in the Reef Islands: single versus bipartite negation in Äiwoo. Oceanic Linguistics. ISSN 0029-8115. 58(2), s. 324–352. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lødrup, Helge; Singh, Raj & Toivonen, Ida (2019). Distributive Possessors in Swedish and Norwegian: Binding, Agreement, and Quantification. Proceedings of the LFG-conference. ISSN 1098-6782. s. 170–190. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engelstad, Irene (2019). Seksualitet, kropp og grenser. En undersøkelse av Amalie Skrams og Vigdis Hjorths romaner. I Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Kristiansen, Sølvi & Stänicke, Line Indrevoll (Red.), Klinsisk tenkning og psykoanalyse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52260-2. s. 258–274.
 • Freund, Andrea (2019). Runes in Orkney: Making a Diaspora a Home? I Drechsler, Stefan Andreas; Djuve, Heidi Synnøve; Larrea, Beñat Elortza & Gülen, Deniz Cem (Red.), The North as Home: Proceedings from the Nordic Research Network 2017. Norvik Press. ISSN 9781909408548. s. 50–67.
 • Steinfeld, Torill (2019). On the Education of the Writer as a Young Woman. Camilla Collett in Hamburg, 1836-1837. I Broomans, Petra & Klok, Janke (Red.), Travelling Ideas in the Long Nineteenth Century. On the Waves of Cultural Transfer. Barkhuis. ISSN 9789492444936. s. 31–56.
 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED. ISSN 1500-4538. 42( 4-2019), s. 381–399. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Healey, Evan; Hilal, Hareem; Lerche, Kathrine Cornali; Ng, Shao Yan; Osberg, Grace & Øye, Lene Emilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The divergent climate change approaches of the EU and the US: an analysis of contributing factors. Journal of Energy and Natural Resources Law. ISSN 0264-6811. 37(4), s. 465–481. doi: 10.1080/02646811.2019.1649086.
 • Dalrymple, Mary; Condoravdi, Cleo; Przepiórkowski, Adam & Haug, Dag Trygve Truslew (2019). Modification of DPs by epistemic adverbs. Semantics and Linguistic Theory (SALT proceedings). ISSN 2163-5943. doi: 10.3765/salt.v29i0.4613. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Alf Prøysen i Norsk Ordbok. I Doerr, Martin; Eide, Øyvind; Grønvik, Oddrun & Kjelsvik, Bjørghild (Red.), Humanists and the digital toolbox. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-012-5. s. 241–252.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 4(1), s. 1–33. doi: 10.5617/nals.7529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (2019). Insubordination: Central issues and open questions. I Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (Red.), Insubordination: Theoretical and Empirical Issues. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-063412-9. s. 1–28. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110638288-001.
 • Beijering, Karin & Norde, Muriel (2019). Adverbial semi-insubordination constructions in Swedish: Synchrony and diachrony. I Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (Red.), Insubordination: Theoretical and Empirical Issues. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-063412-9. s. 79–106. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110638288-004.
 • Furuseth, Sissel (2019). Lyrisk beredskap. Et enklere språk for krisetider? I Aarvik, Trude-Kristin Mjelde; Skorgen, Torgeir & Vassenden, Eirik (Red.), Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 9788293690047. s. 151–171.
 • Grønvik, Oddrun; Berg-olsen, Sturla; Hovdenak, Marit & Karlsen, Knut E. (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 7(1), s. 39–52. doi: 10.4312/slo2.0.2019.1.39-52.
 • Ore, Christian-Emil Smith & Uleberg, Espen (2019). The ADED project - a Norwegian infrastructure for excavation data. I Niccolucci, Franco & Richards, Julian (Red.), The ARIADNE impact. Archaeolingua. ISSN 9786155766312. s. 123–134.
 • Haug, Dag Trygve Truslew & Sideltsev, Andrei (2019). Indo-Anatolian Syntax? I Kloekhorst, Alwin & Pronk, Tijmen (Red.), The Precursors of Proto-Indo-European. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-40935-4. s. 50–73. doi: 10.1163/9789004409354_005.
 • Wheatley, Dawn & Vatnøy, Eirik (2019). ‘It’s Twitter, a bear pit, not a debating society’: A qualitative analysis of contrasting attitudes towards social media blocklists . New Media & Society. ISSN 1461-4448. 22(1), s. 5–25. doi: 10.1177/1461444819858278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vatnøy, Eirik & Bjøntegård, Marit Kristine (2019). «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 60(3), s. 250–273. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brynhildsvoll, Knut (2019). "Peer Gynt" – a picaresque text? Motivanalytiske streiftog gjennom en noksagts livsførsel . Studia Scandinavica. ISSN 1899-2811. 22(2), s. 78–101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Males, Mikael (2019). Etymological Interpretation of Dreams in Old Icelandic Literature. I Males, Mikael (Red.), Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols. ISSN 978-2-503-57575-9. s. 213–243. doi: 10.1484/M.DISPUT-EB.5.115603.
 • Males, Mikael (2019). Etymology, Wordplay, and the Truth Value of the Linguistic Sign from Antiquity to the Middle Ages. I Males, Mikael (Red.), Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols. ISSN 978-2-503-57575-9. s. 15–43. doi: 10.1484/M.DISPUT-EB.5.115596.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2019). War Veterans and Communal Guilt: Hans Christian Andersen's "The Tinder Box" and "The Steadfast Tin Soldier" in Contemporary Scandinavian Cinema and TV. I Bom, Anne Klara; Bøggild, Jacob & Nørregaard Frandsen, Johs. (Red.), Hans Christian Andersen and Community. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788740832204. s. 319–339.
 • Steinfeld, Torill (2019). «Det var faktisk nokså trist med den nesen». Jødisk identitet og assimilasjon i Torborg Nedreaas’ Musikk fra en blå brønn og Ved neste nymåne . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 106(2-2019), s. 95–109. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janik, Marta; Szymanska, Oliwia & Lukaszewicz, Barbara (2019). Setninger i norsk og polsk - definisjoner og inndelinger . Folia Scandinavica Posnaniensia. ISSN 1230-4786. 25, s. 22–40. doi: 10.2478/fsp-2018-0011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lødrup, Helge (2019). Pseudocoordination with posture verbs in Mainland Scandinavian - a grammaticalized progressive construction? Nordic Journal of Linguistics. ISSN 0332-5865. 42(1), s. 87–110. doi: 10.1017/S0332586519000027. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stausland Johnsen, Sverre (2019). Grunnleggjande spørsmål om språkendring og norsk språkhistorie. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 37(1), s. 77–138. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kleivane, Elise & Óskarsdóttir, Svanhildur (2019). The Infant Jesus and his Mother in Late Medieval and Early Modern Scandinavian Book Culture. I Kauko, Mikko; Norro, Miika; Nummila, Kirsi-Maria; Toropainen, Tanja & Fonsén, Tuomo (Red.), Languages in the Lutheran Reformation.Textual Networks and the Spread of Ideas. Amsterdam University Press. ISSN 9789462981553. s. 151–172. doi: 10.2307/j.ctvfrxqjc.10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049908. 264 s.
 • Rees, Ellen; Karlsen, Heidi; Brovold, Madelen & Dingstad, Ståle (2021). Minoritetsdiskurser i norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215045320.
 • Moen, Inger; Simonsen, Hanne Dybwad Gram & Hide, Øydis (2021). Norsk fonetikk i et klinisk perspektiv. Novus Forlag. ISBN 9788283900651. 183 s.
 • Ostad, Johanne & Kleivane, Elise (2021). Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-465-0. 308 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2021). Bustadnavn i Østfold 20. Rakkestad. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-932-3. 678 s.
 • Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Opedal, Jon Hove (2021). Grip teksten. Norsk Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-40596-9. 464 s.
 • Johansson, Karl G. & Horn, Anna Catharina (2021). The Meaning of Media: Texts and Materiality in Medieval Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 9783110694970. 221 s.
 • Dingstad, Ståle (2021). Knut Hamsun og det norske holocaust. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-575-0. 551 s.
 • Bones, Sigrun; Brunstad, Endre Otto; Bueie, Agnete Andersen; Claudi, Mads Breckan; Holm, Elisabeth Solberg & Aaness, Elin (2020). Grip teksten. Norsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co. ISBN 9788203405945. 440 s.
 • Harildstad, Gudmund; Kruken, Kristoffer & Myrvoll, Klaus Johan (2020). Ivar Kleiven : I gamle daagaa : Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa. Novus Forlag. ISBN 9788283900330. 398 s.
 • Larsson, Ida; Søfteland, Åshild & Vindenes, Urd (2020). Praktisk grammatikk: øvingar og løysingsforslag. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252199390. 224 s.
 • Palumbo, Alessandro (2020). Skriftsystem i förändring: En grafematisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Uppsala universitet. ISBN 978-91-519-3025-1. 295 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Anna Catharina & Seip, Karen Arup (2020). Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov. Nasjonalbiblioteket. ISBN 978-82-7965-461-2. 352 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2020). Bustadnavn i Østfold 19. Eidsberg. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-928-6. 711 s.
 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. ISBN 978-82-93175-60-5. 138 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISBN 978-828390-032-3.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-53122-2. 170 s.
 • Eriksen, Stefka Georgieva; Holmqvist, Karen Langsholt & Bandlien, Bjørn (2020). Approaches to the Medieval Self. Representations and Conceptualizations of the Self in the Textual and Material Culture of Western Scandinavia, c. 800–1500. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 9783110655551. 348 s.
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03688-5. 195 s.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet. Manifest. ISBN 978-82-8342-099-9. 215 s.
 • Males, Mikael (2020). The Poetic Genesis of Old Icelandic Literature. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-064183-7. 353 s.
 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031880. 165 s.
 • Brynhildsvoll, Knut (2019). Luften er en dikters rike. Streiftog gjennom de poetiske flyvningers historie. Vidarforlaget AS. ISBN 9788279904540. 286 s.
 • Faarlund, Jan Terje (2019). The Syntax of Mainland Scandinavian. Oxford University Press. ISBN 9780198817918. 352 s.
 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (2019). Insubordination: Theoretical and Empirical Issues. De Gruyter Mouton. ISBN 978-3-11-063412-9. 388 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2019). Bustadnavn i Østfold. 18. Trøgstad. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-923-1. 514 s.
 • Helland, Frode (2019). Rasismens retorikk. Studier i norsk offentlighet. Pax Forlag. ISBN 9788253040929. 225 s.
 • Males, Mikael (2019). Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols. ISBN 978-2-503-57575-9. 272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tengesdal, Eirik & Moura, Marcel (2022). AudioSlicer for Python.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2022). "Skamløse kvinner endrer den litterære kanon". [Internett]. Periskop.
 • Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (2022). Innledning. I Claudi, Mads Breckan & Norendal, Audhild (Red.), Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049908. s. 13–22.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2022). "Mener anmelderiet lider av mangel på mangfold". [Avis]. Aftenposten.
 • Kleivane, Elise (2021). Bokstavar mellom runer og manuskript. NFR-prosjekt.
 • Kleivane, Elise (2021). Kulisteinen (N449). Lesing, tolking og kommunikasjonen.
 • Kleivane, Elise (2021). Grafeminventar og bokstavformer i norske sigill frå mellomalderen.
 • Dingstad, Ståle (2021). Hamsun i Grimstad 2021.
 • Dingstad, Ståle (2021). Hamsuns antisemittisme og jødene fra Vestfold.
 • Dingstad, Ståle (2021). Det angår også deg på Larvik museum.
 • Dingstad, Ståle (2021). Det angår også deg i Trondheim.
 • Dingstad, Ståle (2021). Hamsuns forfatterskap er en lenke i litteraturhistorien. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Dingstad, Ståle (2021). Bortgjemte motstemmer. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 28–31.
 • Dingstad, Ståle (2021). Hamsun drev litterær aktivisme på ytterste høyre fløy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 25–26.
 • Dingstad, Ståle (2021). Exit Hamsun. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 20–23.
 • Dingstad, Ståle (2021). "Medskyldig i folkemordet på jødene?". VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203. s. 32–33.
 • Vold, Tonje & Pedersen, Bernt Erik (2021). I lange perioder var Vinduet stengt mot verden.
 • Vold, Tonje; Iversen, Kristina Leganger & Paramalingam, Silya Nivethiya (2021). Postkolonialisme på hjemmebane.
 • Vold, Tonje; Aas, Espen; Strømsborg, Linn & Bostadløkken, Ida Pallin (2021). Den kloke og morsomme Ali Smith.
 • Vold, Tonje & Borkenhagen, Marit (2021). Nobelprissamtalen: Om Abdulrazak Gurnah.
 • Vold, Tonje (2021). Klassikerlørdag: Ngugi wa Thiong'o - litteratur i opprør.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Lilleslåtten, Mari & Joof, Camara (2021). "Antirasistisk aktivisme i litteraturen". [Internett]. Universitetsplassen - podkast.
 • Tengesdal, Eirik (2021). Bruk av forced alignment til gransking av suprasegmentale drag i norsk.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2021). Shameless Girls Write Back in Contemporary Scandinavian Literature.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2021). Medborgerskab uden skam: Minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur.
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Myren-Svelstad, Per Esben & Vold, Tonje (2021). Når imperiet tar til motmæle. Samtale med Tonje Vold om postkolonial litteratur. [Internett]. Litt.Snakk. En podcast om litteratur og litteraturdidaktikk.
 • Rødvand, Linn Iren Sjånes (2021). Topicalization in Patani.
 • Furuseth, Sissel & Gonsholt, Simen V. (2021). Digitalisering og tidsskrifthistorie.
 • Johansson, Karl G. (2021). Vera Johanterwage. Buddha in Bergen. Die altnordische Barlaams ok Josaphats saga. Winter: Heidelberg. 2018. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN 2191-9399. 51(2), s. 360–364. doi: 10.1515/ejss-2021-2042.
 • Engdahl, Elisabet & Lødrup, Helge (2021). Sammansatt passiv i norska och svenska.
 • Vold, Tonje (2021). Fore gravferder og en flyktning. Sørafrikansk litteratur er ikke for pyser . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Vold, Tonje (2021). Når imperiet tar til motmæle. Samtale med Tonje Vold om postkolonial litteratur. [Internett]. Litt.snakk Podcast.
 • Vold, Tonje (2021). #251: Tonje Vold Om Afrikansk Litteratur. Sølvberget podcast. [Internett]. Sølvberget podcast.
 • Vold, Tonje (2021). Fra tavle og kritt til kuler og krutt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Wapinska, Ewa (2021). Council of Europe. Digital agency in social practice and language education: the CEFR Companion volume and online interaction .
 • Wapinska, Ewa (2021). Council of Europe Webinar: Action-oriented plurilingual mediation in collaborative tasks. .
 • Wapinska, Ewa (2021). Council of Europe. CEFR Webinar Series 2021 #6.Developing meaningful tasks for teaching, learning and assessment with the Action-oriented Approach. Engaging learners’ plurilingual and pluricultural competence: Online and face-to-face practice in secondary and tertiary language classrooms. .
 • Wapinska, Ewa (2021). “Language Assessment in Times of Online Teaching” Scandinavian Languages. 7th Göttingen Workshop on University Language Teaching, Learning and Assessment in Times of Online Teaching.
 • Kleivane, Elise (2021). Runene på Bildentekstilet: fagseminar.
 • Kleivane, Elise (2021). A matter of invisibility.
 • Kleivane, Elise (2021). A til Å.
 • Børdahl, Amund Ove; Furuseth, Sissel & Mollerin, Kaja Schjerven (2021). Hofmos prosa.
 • Furuseth, Sissel (2021). Varslere og stumtjenere i oljelandet. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Oxfeldt, Elisabeth & Allouche, Lea (2021). Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2021). H.C. Andersen i Norge.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2021). Transmission of complex variation: American Norwegian argument shift .
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Larsson, Ida (2021). Finithet och finitlösa satser. Det kanske du aldrig trott om svenskan! I Brandtler, Johan & Kalm, Mikael (Red.), Nyanser av grammatik. Gränser, mångfald, fördjupning. . Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-13623-3. s. 193–214.
 • Furuseth, Sissel (2021). Volds private Hofmo-arkiv. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 53(194).
 • Furuseth, Sissel (2021). The Ethics of Posterity in Maja Lunde's Climate Change Novels.
 • Enger, Hans-Olav (2021). Meta-morphomes in Norwegian.
 • Tengesdal, Eirik (2021). Map Drawing Script for R.
 • Vander Klok, Jozina Madolyn & Conners, Thomas J. (2021). Proceedings of ISLOJ 7 (International Symposium of the Languages of Java). . NUSA: Linguistic studies of languages in and around Indonesia. ISSN 0126-2874. 69.
 • Vander Klok, Jozina Madolyn & Evans, Bethwyn (2021). Javanese applicatives within the historical evolution of applicatives in Austronesian .
 • Vander Klok, Jozina Madolyn (2021). PPs in Javanese applicatives.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Theimann, Ane Ylje Opedal; Kuzmina, Ekaterina; Goral, Mira; Iacorossi, Michela & Lehtonen, Minna [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Predictive ability in bilingual speakers with and without aphasia.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2021). Medborgerskab uden skam: Minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur.
 • Vold, Tonje (2021). Verden sett fra Vinduet: Et postkolonialt skråblikk . Vinduet. ISSN 0042-6288. 75(1+2), s. 18–25.
 • Ims, Daniel Gusfre; Fjeld, Ruth E. Vatvedt & Dahl, Anne (2021). Språksnakk: "Fette" i firmanavn, sakprosaen og kampen mot falske nyheter. [Radio]. NRK P2.
 • Furuseth, Sissel; Iversen, Kristina Leganger; Bildøen, Brit & Stueland, Espen (2021). Grøn gåve - svart skuld.
 • Larsson, Ida (2021). Variation and Change in American Swedish.
 • Vold, Tonje (2021). Årshjul til trøst. Om Ali Smiths romaner Autumn, Winter, Spring og Summer. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rodina, Yulia; Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Lundquist, Bjørn; Kaldhol, Nina Hagen & Tengesdal, Eirik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Second language acquisition and language processing: Grammatical gender in Norwegian.
 • Gjengedal, Kjerstin; Furuseth, Sissel; de Figueiredo, Ivo; Kroglund, Andrew P.; Martiniussen, Erik & Mørkhagen, Sverre [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Slaget om mottakinga. [Tidsskrift]. Prosa.
 • Vold, Tonje (2021). Muligheten av en øy: Robinson Crusoe. [Radio]. NRK P2.
 • Gjertsen, Fredrik & Vold, Tonje (2021). Les deg bereist! En guide til den moderne verdenslitteraturen. Transit magasin.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2021). Skandinaviske fortællinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.
 • Kleivane, Elise (2021). Norrønt: hjalpa.
 • Furuseth, Sissel; Kolloen, Ingar Sletten & Larsen, Selma Stormyren (2021). Setninger som øksehogg. [Avis]. Klassekampen.
 • Wapinska, Ewa (2020). Exploring new directions in language teaching and learning: Tailored Norwegian language courses for academic staff .
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
 • Vold, Tonje (2020). Veien til mer mangfold i bokbransjen går ikke utenom universitetet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lanza, Elizabeth; Liu, Liquan; Gonzalez, Elisabet; Sevinc, Yesim; Simonsen, Hanne Gram & Norvik, Monica I. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The MultiLingual Mind Across the Lifespan.
 • Fyndanis, Valantis; Johannessen, Janne Bondi; Kaldhol, Nina Hagen; Lundquist, Bjørn; Rodina, Yulia & Rødvand, Linn Iren Sjånes [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Predictive gender processing in L2 adult learners of Norwegian: Effects of L1 (Greek, Russian, Turkish), syntactic and lexical congruency.
 • van Baal, Yvonne & Natvig, David (2020). Call for Papers: NJL Special Issue: Heritage Languages and Bilingualism. Nordic Journal of Linguistics. ISSN 0332-5865. 43(1), s. 1–2. doi: 10.1017/S0332586520000025.
 • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I. ; Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett]. You Tube.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida & Kinn, Kari (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2020). Variation and change in the tense morphology of American Heritage Norwegian.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Writing the history of a language and historical linguistics. a discussion of Norsk språkhistorie: Mønster and Dansk sproghistorie: Dansk tager form. Arkiv för nordisk filologi. ISSN 0066-7668.
 • Vold, Tonje (2020). Roman som arkeologi. Petina Gappah. Ut av mørket, skinnende lys. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hansteen, Hans Marius & Vatnøy, Eirik (2020). INTRODUKTION: FRED, KONFLIKT OG KOMMUNIKASJON. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 81, s. 10–13.
 • Furuseth, Sissel (2020). Traveling Petromodernities: the Norwegian Reception of Upton Sinclair’s Oil!
 • Furuseth, Sissel (2020). Grundig om den skeive Undset [anmeldelse av Christine Myrvangs Tause kilders tale]. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 26(6).
 • Furuseth, Sissel (2020). Grasrot mot asfalt. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kritikkens trange og åpne rom. Inntrykk fra de siste 20 år. ArtSceneTrondheim.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2020). Norske adjektiver er ikke så enkle som før (?).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Heimfestingspraksis hos Aasen og Ross - og i Norsk Ordbok. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 97–111.
 • Worren, Dagfinn (2020). Jamningsord frå Inntrøndelag i Ole Vigs ordliste. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 113–138.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 27–33.
 • Worren, Dagfinn (2020). Språket i kryssord. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag. ISSN 978-828390-032-3. s. 37–40.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere.
 • Skogvold, Ida; Aubert, Marie; Furuseth, Sissel & Norheim, Marta (2020). Klassekamp på samtidslitteraturens slagmark. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 86–92.
 • Furuseth, Sissel (2020). Er tidsskriftet liv laga?
 • Furuseth, Sissel (2020). Bibliographic Needs in Literary Reception and Periodical Studies: the Database Norsk litteraturkritikk as a Case in Point.
 • Furuseth, Sissel (2020). Oljeungers tvisyn. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(9), s. 16–17.
 • Fyndanis, Valantis; Haman, Ewa; Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Norvik, Monica I. & Simonsen, Hanne Gram (2020). Meeting a need for tools: Experiences from two international networks.
 • Kleivane, Elise & Lilleslåtten, Mari (2020). Korleis gjekk vi frå å bruke runer til å skrive med bokstavar? [Internett]. UiO: Det humanistiske fakultet (Facebook).
 • Kleivane, Elise & Mari, Lilleslåtten (2020). Noreg har vore fleirspråkleg sidan før mellomalderen. [Internett]. hf.uio.no.
 • Brinkerhoff, Mykel Loren & Tengesdal, Eirik (2020). MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift.
 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2020). Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Är det norska eller svenska? Om partikelplacering och passiv på Orust kring 1900.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Morfosyntaktisk förändring i yngre nysvenska.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Sex-Guarding the Nation.
 • Furuseth, Sissel (2020). I begynnelsen var klimakrisen [anmeldelse av Andrew Kroglunds Termostat]. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Tønnesson, Johan (2020). Johan Tønnesson om analyse og tolkning av sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Har Prosa endret sakprosakritikken? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Tønnesson, Johan (2020). Etterlyser teori, klarhet og struktur. [Avis]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2020). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk? [Avis]. Dag og tid.
 • Lødrup, Helge (2020). Are there arguments for the subject analysis of Mainland Scandinavian presentational sentences?
 • Furuseth, Sissel (2020). Øvelse i trangboddhet og frihetsberøvelse. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(6-7), s. 44–45.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Skandinavisk koronaskam. [Radio]. NRK p2 Ekko.
 • Münster, Ursula; Furuseth, Sissel & Lilleslåtten, Mari (2020). Frykten for klimaendringer speiles i kulturen. [Internett]. IKOS UiO Aktuelle forskningssaker.
 • Damgaard, Sofie & Furuseth, Sissel (2020). "Litteratur kan fungere som mental doomsday-prepping". Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Furuseth, Sissel (2020). Kristin og den svarte pesten. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(4), s. 12–13.
 • Furuseth, Sissel (2020). Økokrim og skyldspørsmålet. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 32(2), s. 28–29.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). An Au Pair Writes Back: Veronica Salinas' Og. En argentinsk au pairs ordbok.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Fem myter om mediedekningen av Giskesaken. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Journalistikken under #metoo var ikke plettfri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Orgeret, Kristin & Sletteland, Anja (2020). Hvem skal ha tillit til denne mannen? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Palumbo, Alessandro (2020). Review of Lisbeth M. Imer. Peasants and Prayers: The Inscriptions of Norse Greenland. Copenhagen: University Press of Southern Denmark, 2017. Futhark: International Journal of Runic Studies. ISSN 1892-0950. 9-10, s. 287–294. doi: 10.33063/diva-402191.
 • Furuseth, Sissel (2020). Nordic Contemporary Fiction Grieving the Loss of Snow.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2020). Privilegier, skyld og skam: Fortellinger om å være norsk i en glob­al­iser­ingstid.
 • Worren, Dagfinn & Lynum, Andre (2020). Mobilappen Dagens Aasen-ord for 2020.
 • Haugli, Hanne (2019). Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser.
 • Joshi, Kinjal (2019). Agreement and information structure in Surati Gujarati.
 • Kleivane, Elise (2019). Messages from a wooden book cover.
 • Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram & Garmann, Nina Gram (2019). Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger.
 • Engelstad, Irene (2019). `Hvordan skal det være mellom mennesker?`Alma i Vigdis Hjorths Et norsk hus. I Grøner, Eva & Riley, John Erik (Red.), Fem kvinner, tre menn og en datter skriver om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202624286. s. 21–41.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 58(12).
 • Bliksrud, Liv (2019). Sigrid Undset. Mellom modernitet og middelalder. I Gower-Poole, Catharina Belle & Clausen, Annemari Brogaard (Red.), Nordens diktardrottningar : Selma Lagerlöf, Sigrid Undset, Karen Blixen. Norsk litteraturfestival. ISSN 9788789712154. s. 19–29.
 • Bliksrud, Liv (2019). Etterord: Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet. . I Modalsli, Tone (Red.), Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter . Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. ISSN 978-82-7965-397-4.
 • Bliksrud, Liv (2019). Medisinstudier og røde silkesko. Fragmenter av Sigrid Undset om ungdom og kjærlighet.
 • Bliksrud, Liv (2019). Marta Schumanns historiske romaner.
 • Bliksrud, Liv (2019). Man skriver som en samtidig. Undsets middelalderromaner og minneforskningen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. ISSN 1893-8728. s. 343–352.
 • Bliksrud, Liv (2019). Ibsen og Undset.
 • Yri, Kjell Magne & Pepper, Steve (2019). Sidaama dictionary.
 • Stausland Johnsen, Sverre; Johannessen, Janne Bondi; Evjen, Maria & Priestley, Joel (2019). Tyngd på fyrste stavinga i lånord.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Worren, Dagfinn (2019). Sunnhordlending med Sande-slekt. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Worren, Dagfinn (2019). Livsnær litteratur frå Leikong. Vestlandsnytt (Lokalavisa for Herøy og Sande).
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Snakkar vi døl i 2050?
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Framtidsnorsk - norsk språk i 2050.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Den som sparer, har - eller? Språknytt. ISSN 0333-3825. 47(1), s. 16–16.
 • Uvaag, Paal & Tengesdal, Eirik (2019). På fylla med NRK. Jul og alkohol hører ikke sammen, leser vi nå i desember. Jo da! [Avis]. Morgenbladet.
 • Rasmussen, Thomas (2019). Fremstillinger af inuit i norske vittighedsblade.
 • Rasmussen, Thomas (2019). Inuit Representations in Late 19th and Early 20th Century Norwegian Satirical Magazines.
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objektkonstruksjoner .
 • Furuseth, Sissel; Rød, Arve & Røsvik, Merete (2019). Tredimensjonal prosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 25(6), s. 4–13.
 • Furuseth, Sissel (2019). Fremtidens kropper. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(11-12), s. 26–27.
 • Furuseth, Sissel; Grinde, Bjørn; Selnæs, Nora & Munton, Dominic (2019). Hvordan informere om de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor?
 • Lødrup, Helge (2019). Refleksiver og kroppsdelsnomen i leksikalske regler.
 • Lundquist, Bjørn & Tengesdal, Eirik (2019). Partikkelplassering og partikkelaksent i tre norske dialektområde i laupet av dei siste 80 åra.
 • Urbanik, Pawel Kazimierz & Svennevig, Jan (2019). Directives in the multilingual construction site.
 • Svennevig, Jan & Urbanik, Pawel Kazimierz (2019). Forståelsesstrategier i politiavhør med mistenkte med andrespråksbakgrunn.
 • Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram & Obler, Loraine (2019). Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2019). Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Norvik, Monica I. ; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience. ISSN 1662-4548. doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089.
 • Horn, Anna Catharina (2019). Manuscript Culture at the Skara diocese in the 13th century.
 • Furuseth, Sissel (2019). Shades of Blue in Norwegian Climate Fiction .
 • Furuseth, Sissel (2019). Fra skam til handling. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971. 31(9).
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objekt-konstruksjoner.
 • Egeland, Marianne (2019). "'Bjørnsons aand lever - og sterkest paa Aulestad'".
 • Furuseth, Sissel (2019). Glimpses of the History of the Nordic Society for Metrical Studies. NORDMETRIK News. ISSN 2535-6011. 2, s. 1–6.
 • Furuseth, Sissel (2019). Global citizenship education.
 • Furuseth, Sissel (2019). Økokritikk mellom vitenskap og aktivisme.
 • Furuseth, Sissel (2019). Kritikk som retorisk handling.
 • Furuseth, Sissel (2019). Nettverksanalyse og bruk av digitale ressurser i tidsskriftforskningen.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Males, Mikael (2019). Introduction. I Males, Mikael (Red.), Etymology and Wordplay in Medieval Literature. Brepols. ISSN 978-2-503-57575-9. s. 1–13. doi: 10.1484/M.DISPUT-EB.5.115595.
 • Andersen, Ida Vikøren & Vatnøy, Eirik (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Utvikling bør skje i samspill mellom gründere, forskere og praksisfeltet. barnehage.no.
 • Lundquist, Bjørn; Johannessen, Janne Bondi; Fyndanis, Valantis; Rodina, Yulia; Tengesdal, Eirik & Kaldhol, Nina Hagen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Inter-language gender congruency has facilitative effects on L2 production and comprehension of grammatical gender, but only for high-proficient speakers of structurally similar languages.
 • Sandvik, Margareth; Kjeldsen, Jens Elmelund; Svennevig, Jan; Vatnøy, Eirik & Andersen, Ida Vikøren (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Tidlig språkinnsats: Språklek med svakt forskningsbelegg. barnehage.no.
 • Wapinska, Ewa (2019). Integrating textbooks into a task-based approach.
 • Wapinska, Ewa (2019). Same, same but different – communicative learning and teaching interactions revisited.
 • Wapinska, Ewa (2019). Exploring spaces for learner and teacher autonomy in an institutionalized environment .
 • Bache-Wiig, Harald (2019). Till and Tyll. The Chapbook hero Till Eulenspiegel (1515): How he might function as a main figure in the novel Till (2017), Daniel Kehlmanns novel about the 30years war.
 • Kleivane, Elise (2019). Runer og bokstavar på Domkirkeodden og i Hamar bispedømme.
 • Kleivane, Elise (2019). Frösöstenen: ein nabo i nord.
 • Kleivane, Elise (2019). Runene på Bildentekstilet.
 • Takle, Cecilie Cathrine (2020). Honor Codes in Siri Pettersen's The Raven Rings. Oslo 07-Media.
 • Brovold, Madelen (2020). Jødiske motiver i norsk litteratur cirka 1800–1970. Oslo 07-Media.
 • Pepper, Steve (2020). The typology and semantics of binominal lexemes: Noun-noun compounds and their functional equivalents. Oslo 07-Media.
 • Lysvik, Julian Kirkeby (2020). Where does naturalness in phonology come from? - Insights from Artificial Language Learning. Oslo 07-Media.
 • Karlsen, Heidi (2020). A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830-1880 through Data-Mining the Digital Bookshelf. Oslo 07-Media.
 • Druta, Gianina (2020). Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s plays on the Romanian stages (1894-1947). Oslo 07-Media.
 • Nyhus, Svein Henrik (2020). Henrik Ibsen in the American Theatre, 1879-1914. Oslo 07-Media.
 • Holt, Thor (2020). Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich. Oslo 07-Media.
 • Lykke, Alexander Kristoffersen (2020). Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America. Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Haugli, Hanne (2020). Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser. En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet. Oslo 07-media.
 • Reed, Beatrice Marlèn Unn Gustafsson (2020). Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse. Oslo 07-Media. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Language and cognition in healthy aging and dementia. Oslo 07 - Media.
 • Anku, Solace Sefakor (2019). Ibsen on the West African Stage: A case of a complicated relationship. Oslo 07-Media.
 • Lomeu Gomes, Rafael (2019). Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway. Oslo 07-Media.
 • Heinz, Katharina (2019). Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá. Oslo 07-Media.
 • Odden, Oda Røste (2019). North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E). Oslo 07-Media.
 • Skjerdal, Ingrid Beate Hestvik (2019). Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck. Oslo 07-Media. Fulltekst i vitenarkiv
 • Obojska, Maria Antonina (2019). Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway. Oslo 07-Media.

Se alle arbeider i Cristin