Er du vår nye faddersjef?

Vil du bidra til at nye studenter på HF får en god start på studiene? Det humanistiske fakultet søker nå en student til jobben som faddersjef. Den nytilsatte vil jobbe i team med nåværende faddersjef.

Faddersjefene har blant annet ansvaret for rekruttering av faddere til alle studieprogrammer på HF og bidrag til lokale arrangementer i studiestartsukene, og vil jobbe tett med fakultetets studiestartkoordinator.

Oppgaver:

  • Rekruttere faddere til alle bachelorprogrammer og årsenheter på HF
  • Holde kontakt med studentforeninger og fadderkontakter tilknytta de ulike instituttene
  • Videreutvikle fadderorganisasjonen på fakultetet
  • Være HFs kontaktperson i det sentrale faddersjefssekretariatet og stille på månedlige møter
  • Delta på seminaret for alle faddersjefer ved UiO
  • Bistå med pakking og distribusjon av faddergoder, samt under arrangementer i studiestartsuka
  • Arrangere opplærings-workshop for alle faddere i forkant av studiestart
  • Arrangere studiestart for de internasjonale studentene som kommer
  • Stille på ukentlige møter med studiestartkoordinator

Lønn: Arbeidet er honorert som en 15 % stilling i lønnstrinn 40, tilsvarende ca. 4.763 NOK i mnd.

Når?
November 2018 til oktober 2019. Jobben er til tider svært intensiv, særlig i perioden rett før og under studiestart. Du være tilgjengelig for jobbing deler av sommeren 2019, og i uke 32, 33 og 34.

Hvem er du?
Du studerer på HF og er opptatt av å ha et bra studiemiljø
Du er en positiv type som kan motivere andre
Du har vært fadder tidligere
Du jobber ikke andre steder på dagtid
Det er en fordel hvis du har erfaring fra organisasjonsarbeid og fra arbeid med frivillige
Personlig egnethet blir vektlagt

Viktige egenskaper: Selvstendig og med gode samarbeidsevner. Effektiv, organisert og beholder oversikten.

 

Hvordan søke?
Send en kortfatta søknad med CV til sandra.janzso@hf.uio.no innen 28. september.
Merk eposten «Søknad faddersjef».
Aktuelle kandidater blir intervjua i uke 41.

Kontaktperson for stillinga: Studiestartkoordinator ved Det humanistiske fakultet, Sandra Janzsó

Publisert 18. sep. 2018 09:11 - Sist endret 18. sep. 2018 09:20