Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder. I noen emnegrupper er alle emnene obligatoriske, mens i andre kan du velge friere.

Kort om emnegrupper

En emnegruppe

  • er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder
  • er som regel på 40 eller 80 studiepoeng
  • kan være obligatorisk eller en blant flere alternativer i et program

ILN tilbyr en rekke 80-, 40- og 20-grupper

Noen emnegrupper utgjør en obligatorisk kjerne i et program, mens andre er støttefag. Enkelte emnegrupper er kun knyttet til ett program, mens andre kan brukes i forskjellige program. Valg av emnegruppe kan ha konsekvenser for mulighetene for videre masterstudier.

Har du spørsmål angående valg av emnegrupper, ta kontakt med studiekonsulent for fagområdet.

80-grupper

40-grupper

20-grupper

Emnegrupper under utfasing

Nedlagte emnegrupper

80-grupper

40-grupper

Emnegrupper for lektorstudenter

Publisert 7. juni 2010 11:10 - Sist endret 1. juli 2022 09:50