Studere i utlandet

Som student ved ILN kan du ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet.

Alle våre studenter, både på bachelor- og masterprogram, har mulighet til å studere utenlands ett eller to semestre. Utenlandsoppholdet blir en del av den norske graden.

Det er ikke mulig å reise på delstudier i årsenhetene Nordisk, særlig norsk språk og litteratur og Norsk som andrespråk.

Europa og verden

Instituttet har utvekslingsavtaler med flere undervisningsinstitusjoner i Europa. Vi har gode Erasmus-avtaler med europeiske utdanningsinstitusjoner hvor studentene kan reise ut for å studere for eksempel lingvistikk, retorikk, middelalderstudier eller irsk.

Mange av utvekslingsavtalene er slik at studentene kan reise på utveksling og studere helt andre fagområder enn det ILN selv tilbyr og benytte dette som frie emner i en bachelorgrad ved UiO.

Anbefalte vertsinstitusjoner

Les mer om hvor fagmiljøene ved ILN anbefaler deg å reise på siden «Studieopphold i utlandet» på programmet ditt:

Norden

Noen utvekslingsordninger gjelder bare Norden. De er av spesiell interesse for ILN-studenter:

 

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Publisert 12. mai 2010 13:03 - Sist endret 29. jan. 2020 15:56