Studieveiledning ved ILN

Hvem kan få veiledning?

Alle med spørsmål om studier/emner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier kan få studieveiledning. Du finner oss i 5. etasje i Henrik Wergelands hus.

Hvordan avtaler du veiledningstid?

Studieadministrasjonen har fast treffetid tirsdager og torsdager mellom klokken 13.00 og 14.00. Veiledning utenom dette tidsrommet kan avtales på forhånd.

Hva kan du få veiledning om?

Veiledningssamtalen blant annet dreie seg om

  • planlegging av studieløpet
  • tilrettelegging i studieløpet
  • permisjon
  • valg av emner
  • lover og regler du må forholde deg til som student
  • utveksling

Vi gir ikke veiledning om

Før veiledningssamtalen

For å få størst mulig utbytte av veiledningen anbefaler studieveileder at du før veiledningen leser informasjon på nettsidene om temaet du ønsker å diskutere.

Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Publisert 22. okt. 2014 12:32 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55