Studieveiledning ved ILN

Hvem kan få veiledning?

Alle med spørsmål om studier/emner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier kan få studieveiledning. Du finner oss i 5. etasje i Henrik Wergelands hus.

Hvordan avtaler du veiledningstid?

Du tar kontakt med Studieadministrasjonen på e-post eller telefon og avtaler veiledningstid. Veiledning kan skje ved oppmøte, pr telefon, e-post eller zoom.

Hva kan du få veiledning om?

Veiledningssamtalen blant annet dreie seg om

  • planlegging av studieløpet
  • tilrettelegging i studieløpet
  • permisjon
  • valg av emner
  • lover og regler du må forholde deg til som student
  • utveksling

Vi gir ikke veiledning om

Før veiledningssamtalen

For å få størst mulig utbytte av veiledningen anbefaler studieveileder at du før veiledningen leser informasjon på nettsidene om temaet du ønsker å diskutere.

Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Publisert 22. okt. 2014 12:32 - Sist endret 25. mai 2022 17:23