English version of this page

Masteroppgåve ved ILN

Sensur og vitnemål

Sensuren på masteroppgåver tek normalt 8 veker. Etter at sensuren er klar vil du automatisk få tilsendt vitnemålet ditt i posten.

Lesesal og bokskap for masterstudentar

Her finn du informasjon om lesesalen og bokskapa som du som masterstudent har tilgang til.

Kort innføring i bruk av kjelder

Som student ved Det humanistisk fakultet skal du skrive akademiske heimeoppgåver. For å skrive ei god oppgåve, er det viktig at du brukar kjelder på riktig måte. Her er ei innføring i fire grunnprinsipp for kjeldebruk: referanse, parafrase, sitat og litteraturliste.

Her finn du meir informasjon om kjeldebruk, samt regler og rettleiinger ved UiO.

Du finn meir informasjon om korleis ein bør skrive og referere ved å klikke på "UB: Skrive og referere" under.