Masterstipend

Stipender

Stipend Søknadsfrist
Vox 15. juni
Osloforskning 15. februar og 15. september
Norsk Folkemuseums studentstipend 1. februar
Masterstipend (dramatisk litteratur) 15. mars
MultiLing 1. oktober
Språkrådet Vanligvis i oktober
Kompetanse Norge 15. juni
UiO:Norden og Foreningen Norden 31. oktober 2017
Kommunikasjonsforeningen    1. oktober
Norge-Amerika Foreningen 15. desember
Unifor ulike frister

Vet du om andre stipend som burde vært på denne listen? Ta kontakt med studiekonsulenten på ditt fagområde

Vitenskapsbutikken

Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO.

Reisestøtte

Ønsker du å reise på en konferanse el. som er relevant for masteroppgaven din?

Stipend og legat fra andre organisasjoner

Norge-Amerika Foreningen sin liste over mulige steder å søke finansiering.