English version of this page

Hvem kontakter jeg ved ILN?

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn opplyse om følgende:

For å avtale møte med studiekonsulent, ta kontakt med relevant person fra listen under. 

Thea Høiland 

 • studiekonsulent Ibsen studier
 • studiekonsulent for nordisk språk og norsk som andrespråk
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 520

Studieprogram / studieretninger

Emner

 • Ibsen (IBS)
 • nordisk språkvitskap (NORx1xx)
 • norsk som andrespråk (NOAS, SPR)

Ayda Akca Akkoc Drevon

Emner

 • norsk for internasjonale studenter (NORINT)

Nina Kulsrud

Studieprogram

Emner

Gunnhild Ulfsrud

Rådgiver

kontor: Henrik Wergelands hus, rom 522

Studieprogram

Emner:

 • keltisk (IRSK)
 • middelalderstudier (MAS og VMS)
 • norrøn filologi (NFI)

 

Linn Astrid Blix Torget

Studieprogram

Emner

Britt-Marie Forsudd

Faglige spørsmål

Finn kontaktinformasjon til den enkelte lærer på emnets semesterside.

Oversikt over ILNs emner

IT-tjenester

 • Brukernavn og passord
 • Fronter
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
Besøk oss i 1. etasje P.A. Munchs hus

Telefon: +47 22 85 62 93
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studentutvalget ILN

 • praktiske spørsmål
 • forslag til faglige og sosiale arrangementer
 • lesesal for masterstudenter