Støtte i forbindelse med masteroppgaven

Ønsker du å reise på en konferanse, oppsøke et arkiv, reise på feltarbeid ol. i forbindelse med masteroppgaven din?

Faglige midler kan tildeles masterstudenter for ferdigstilling av masteroppgaven, dette omfatter f.eks. ekskursjoner, seminarer, deltakelse på konferanser og som støtte til feltarbeid, forutsatt at målsetningen med reisen er relevant for masteroppgaven.

Masterstudenter ved ILN kan søke forskningskomiteen om inntil 5000,- NOK i støtte. Søknaden må inneholde: 

 • en beskrivelse av arrangementet
 • en begrunnelse for hvorfor arrangementet er relevant for ferdigstilling av masteroppgaven
 • et budsjett med forventede utgifter
 • en kort godkjenning fra veilederen (f.eks. i en epost)

Retningslinjer for tildeling av reisestøtte

 • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører på normert tid
 • Utgifter til transport, losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
 • Utgifter til kost dekkes ikke
 • Studenter kan kun motta støtte én gang i løpet av studiene
 • Reisen må finne sted i løpet av søknadsåret
 • Kun aktive studenter på et av ILN sine masterprogrammer kan søke

Forskningskomiteen

Se retningslinjer for forskingskomiteen ved ILN for detaljer. Søknad og eventuelle spørsmål vedrørende denne sendes til forskningskomiteen@iln.uio.no.

Søknadsfrister

 • 1. februar
 • 1. mai
 • 1. september
 • 1. desember