English version of this page

Lesesal og bokskap for masterstudenter

Masterstudentene ved ILN har egen lesesal i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Lesesalen brukes også av lektorstudenter på studieretningen for nordisk med opptak til masterdelen av studiet. Lesesalen inneholder frie leseplasser, PC-plasser, bokskap og en boksamling. Alle som bruker lesesalen, skal ha satt seg inn i Generelle regler og informasjon (se under). Siden det er et begrenset antall lesesalsplasser, har vi enkelte kriterier for tildeling av fast lesesalsplass og regler for bruk.


Spørsmål kan rettes til lesesalansvarlig Frida Marie Gregersen

Generelle regler og informasjon

 • Alle som bruker lesesalen, bør stå på e-postlisten for lesesalen. På denne e-postlisten vil studentutvalget og lesesalansvarlig sende ut viktig informasjon, f.eks. om varsel om rydding av plasser og skap.
  Meld deg på e-postlisten Meld deg av e-postlisten
 • Vi har også en facebookgruppe: Lesesal ILN.
  Her kommer samme informasjon som på e-postlista, samt beskjeder om f.eks. hyggelige sosiale arrangementer. Her kan alle brukere av lesesalen gi beskjeder og spørre om ting.
 • Alle frie plasser må ryddes hver dag.
 • Bokskap tildeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 
 • Det skal være et svært lavt støynivå på lesesalen.
 • På PC-plassene er det ikke tillatt å spise og drikke.
 • Lesesalansvarlig kan kontaktes dersom det trengs lyspærer, blekk og papir. Ta kontakt med Student-IT hvis det oppstår problemer med PC-ene eller skriveren. Andre tekniske problemer meldes til Eiendomsavdelingen
 • Skriveren står ute i gangen mot P. A. Munchs hus. Du kan skrive ut ved hjelp av pullprint, se her for mer informasjon
 • Instituttet og studentutvalget er ikke ansvarlige for personlige eiendeler på lesesalen.
 • Alle masterstudenter ved ILN skal ha tilgang til lesesalen ved å bruke studentkortet sitt. Hvis dette likevel ikke fungerer, kontakt ekspedisjonen i 5. etasje mellom kl. 12.30 og 15.00.
 • Lesesalen er åpen kl. 6–24 mandag–fredag og kl. 8–24 lørdag og søndag. Etter kl. 17 må man bruke studentkort og pinkode for å komme inn.

Bokskap

På lesesalen finst det mange bokskap, både i gangen utenfor og på PC-rommet. De kan brukes av alle masterstudenter ved ILN, også de som ikke bruker lesesalen. 

Kontakt lesesalansvarlig om du ønsker bokskap.

Skap som ikke er registrert, kan bli klippet. For at du skal få med deg viktig informasjon, legger vi deg til i e-postlisten for lesesalen. Når du ikke lenger vil ha skapet, eller når du ikke lenger er masterstudent ved ILN, må du tømme skapet og stryke navnet ditt fra lista.

Faste plasser på lesesalen

Hvem kan få fast plass?

Studenter som har spesielle behov kan få tildelt fast plass på PC-salen. Trykk på linken for mer informasjon: Tilrettelegging av studiehverdagen 

Hvordan søke om fast plass

Det er bare mulig å søke for ett semester om gangen. Søknadsskjemaet sendes ut på mail til alle masterstudenter ved ILN, og vil være åpent i omtrent én uke. Alle masterstudenter som ønsker fast plass må søke, selv om de har hatt fast plass foregående semester.  

Regler for bruk av faste plasser

 • Alle som har faste plasser, meldes på e-postlista for lesesalen, og må følge med på informasjonen som sendes ut der.
 • Hvis man skal være borte i en periode på over to uker (utenom juleferien og sommerferien), må man rydde plassen og kontakte lesesalansvarlig.
 • Det er viktig at man benytter den tildelte plassen man har fått, eller sier den fra seg slik at den går til noen som kommer til å benytte seg av den. En lesesalplass som ikke blir benyttet kan etter én advarsel per mail tilfalle andre studenter som vil benytte seg av plassen.
Publisert 14. juni 2010 15:33 - Sist endret 23. feb. 2022 15:40