English version of this page

Lesesal og bokskap for masterstudenter

Våren 2019 er masterlesesalen ved ILN stengt på grunn av oppussing. Studenter kan i stedet benytte masterlesesalen til IAKH, som befinner seg i 3. etasje i Niels Treschows hus.

Det er dessverre ikke lenger anledning til å søke om fast plass for vårsemesteret.

For fortløpende oppdateringer og nyheter, meld deg på e-postlisten (se lenger ned på siden) og/eller facebookgruppen Lesesal ILN.
 


Masterstudentene ved ILN har egen lesesal i 1. etasje i Henrik Wergelands hus. Lesesalen brukes også av lektorstudenter på studieretningen for nordisk med opptak til masterdelen av studiet. Lesesalen inneholder frie og faste leseplasser, PC-plasser, bokskap og en boksamling. Alle som bruker lesesalen, skal ha satt seg inn i Generelle regler og informasjon (se under). Siden det er et begrenset antall lesesalsplasser, har vi enkelte kriterier for tildeling av fast lesesalsplass og regler for bruk.


Generelle regler og informasjon

 • Alle som bruker lesesalen, bør stå på e-postlisten for lesesalen. På denne e-postlisten vil studentutvalget sende ut viktig informasjon, f.eks. om varsel om rydding av plasser og skap.
  Meld deg på e-postlisten Meld deg av e-postlisten
 • Alle plasser må ryddes hver dag.
 • PC-plassene skal kunne brukes av alle. Det er ikke tillatt å lagre personlige eiendeler på PC-plassene, eller på andre måter okkupere dem.
 • Bokskap tildeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Husk å skrive navn og e-post opp på listen når du tar skap.
 • Det skal være et svært lavt støynivå på lesesalen.
 • På PC-plassene er det ikke tillatt å spise og drikke.
 • Lyspærer, blekk og papir kan hentes i ekspedisjonen. Ta kontakt med Student-IT hvis det oppstår problemer med PC-ene eller skriveren. Andre tekniske problemer meldes til Eiendomsavdelingen
 • Hvis du bruker egen datamaskin på lesesalen og har behov for å skrive ut noe, kan du kople til skriveren ved navn trym. Her finner du instruksjoner for oppsett av printer.
 • Instituttet og studentutvalget er ikke ansvarlige for personlige eiendeler på lesesalen.
 • Alle masterstudenter ved ILN skal ha tilgang til lesesalen ved å bruke studentkortet sitt. Hvis dette likevel ikke fungerer, kontakt ekspedisjonen i 5. etasje mellom kl. 12.30 og 15.00.
 • Lesesalen er åpen kl. 6–24 mandag–fredag og kl. 8–24 lørdag og søndag. Etter kl. 17 må man bruke studentkort og pinkode for å komme inn.

Bokskap

På lesesalen finst det mange bokskap, både i gangen utenfor og på PC-rommet. De kan brukes av alle masterstudenter ved ILN, også de som ikke bruker lesesalen.

Slik går du fram for å få skap:

 1. Skaff deg en hengelås.
 2. Finn et ledig skap og lås det med din egen hengelås.
 3. Skriv navnet ditt og e-postadressa di ved det riktige skapnummeret på lista på veggen.

Skap som ikke er registrert, kan bli klippet. For at du skal få med deg viktig informasjon, legger vi deg til i e-postlisten for lesesalen. Når du ikke lenger vil ha skapet, eller når du ikke lenger er masterstudent ved ILN, må du tømme skapet og stryke navnet ditt fra lista.

Faste plasser på lesesalen

Hvem kan få fast plass?

Studenter som har spesielle behov, har førsteprioritet. Deretter prioriteres studenter som skriver masteroppgave. Resten av de faste plassene tildeles øvrige masterstudenter etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Hvordan søke om fast plass

Det er bare mulig å søke for ett semester om gangen. Søknadsskjemaet er åpent de to første ukene av hvert semester. Hvis du har fått fast plass, kan du sjøl velge hvilken plass du vil ha ved å skrive navnet ditt på kartet som henges opp på døra inn til lesesalen. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Hvis du har hatt fast plass foregående semester, og vil beholde den, trenger du ikke å skrive deg på kartet, men alle må likevel søke på nytt.

Søk om fast lesesalsplass

Regler for bruk av faste plasser

 • Alle som har faste plasser, meldes på e-postlista for lesesalen, og må følge med på informasjonen som sendes ut der.
 • Lesesalsplassen må brukes minst tre dager i uken.
 • Hvis man skal være borte i en periode på over to uker (utenom juleferien og sommerferien), må man rydde plassen og kontakte studentutvalget.
Publisert 14. juni 2010 15:33 - Sist endret 21. jan. 2019 10:20