Tilgang til masterlesesalen

Som masterstudent ved ILN har du tilgang til lesesalen i fyrste etasje i Henrik Wergelands hus.

For å få tilgang til lesesalen må du ha både studentkort og pinkode. Som masterstudent ved ILN skal du automatisk få tilgang til lesesalen med ditt studentkort. Merk at studentar frå lektorprogrammet må ta kontakt for å få tilgang. Om du ikkje har fått tilgang kan du sende oss ein e-post med følgjande opplysningar:

  • Fullt namn
  • Kortnummer (dette finn du på baksida av kortet. 15 siffer)
  • Informasjon om kva for eit program og studieretning du går på

Send e-posten til henvendelser@iln.uio.no.

Studiekort og pinkode får du ved SiOsenteret.

Publisert 4. mars 2016 14:20