English version of this page

Hvem kontakter jeg ved ILN?

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn opplyse om følgende:

For å avtale møte med studiekonsulent, ta kontakt med relevant person fra listen under. 

Thea Høiland 

Studieprogram / studieretninger

Emner

 • norsk som andrespråk (NOAS)
 • Nordisk språk (NOR)

Kathrine Kjellmann Brachel

Emner

 • norsk for internasjonale studenter (NORINT)

Nina Kulsrud

Studieprogram

Emner

Gunnhild Ulfsrud

 • studiekonsulent for Honours-programmet
 • studiekonsulent for lingvistikk
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 522
 • stedfortreder for studieleder

Studieprogram

 

Karianne Risvik Johnsen

Studieprogram

Emner

 • keltisk (IRSK)
 • middelalderstudier (MAS og VMS)
 • norrøn filologi (NFI)
 • Ibsen (IBS)

Britt-Marie Forsudd

Faglige spørsmål

Finn kontaktinformasjon til den enkelte lærer på emnets semesterside.

Oversikt over ILNs emner

IT-tjenester

 • Brukernavn og passord
 • Fronter
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studentutvalget ILN

 • praktiske spørsmål
 • forslag til faglige og sosiale arrangementer
 • lesesal for masterstudenter