English version of this page

Hvem kontakter jeg ved ILN?

Generelle henvendelser

Hvis du kontakter oss på e-post eller telefon med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn opplyse om følgende:

Ekspedisjonskontoret

Åpent: mandag–fredag kl. 12.3015.00

Henrik Wergelands hus, rom 501 (5. etasje).
Tlf. +47 22 85 62 27
E-post: henvendelser@iln.uio.no

Linn Astrid Blix Torget

Studieprogram

Emner

 • lingvistikk (LING, FLER, ILNMULTI)

Kathrine Kjellmann Brachel

Emner

 • norsk for internasjonale studenter (NORINT)

Margrethe Møller Pedersen

Studieprogram

Norsk som andrespråk (NOAS, SPR): Årsenhet, Spesialisering i norsk som andrespråk (bachelor) og Norsk som andrespråk (master).

Emner

 • NOR1100
 • RETKOM1102

 

Nina Kulsrud

 • studiekonsulent for nordisk litteratur
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 514
 • treffetid: tirsdager og torsdager kl. 13–14

Studieprogram

Emner

Morten Hvaal Stenberg

Gunnhild Ulfsrud

 • studiekonsulent for Ibsenstudier
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 522
 • treffetid: tirsdager og torsdager kl. 13–14
 • stedfortreder for studieleder

Studieprogram

Emner

 • Ibsen (IBS)

Karianne Risvik Johnsen

 • studiekonsulent for middelalder
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 520
 • treffetid: tirsdager og torsdager kl. 13–14

Studieprogram

Emner

 • keltisk (IRSK)
 • middelalderstudier (MAS og VMS)
 • norrøn filologi (NFI)

Britt-Marie Forsudd

 • internasjonaliseringskonsulent og forskerutdanning (Ph.D.)
 • kontor: Henrik Wergelands hus, rom 516
 • treffetid: tirsdager og torsdager kl. 13–14

Faglige spørsmål

Finn kontaktinformasjon til den enkelte lærer på emnets semesterside.

Oversikt over ILNs emner

IT-tjenester

 • Brukernavn og passord
 • Fronter
 • IT-kurs

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studentutvalget ILN

 • praktiske spørsmål
 • forslag til faglige og sosiale arrangementer
 • lesesal for masterstudenter