Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder. I noen emnegrupper er alle emnene obligatoriske, mens i andre kan du velge friere. ILN tilbyr en rekke 80-, 40- og 20-grupper.

Noen emnegrupper utgjør en obligatorisk kjerne i et program, mens andre er støttefag. Enkelte emnegrupper er kun knyttet til ett program, mens andre kan brukes i forskjellige program. Valg av emnegruppe kan ha konsekvenser for mulighetene for videre masterstudier.

Har du spørsmål angående valg av emnegrupper, ta kontakt med studiekonsulent for fagområdet.

80-grupper

 • 80LING1
 • 80NORKELT
 • 80NORL3
 • 80NOSPLIRE

40-grupper

 • 40KELT
 • 40NFI
 • 40NORKELT
 • 40RUN
 • 40LING1
 • 40RETKOM
 • 40NORL1
 • 40NORL2
 • 40NORS2
 • 40NOR
 • 40NORST
 • 40NOAS2
 • 40NORINT

20-grupper

 • 20NORL

Emnegrupper under utfasing

 • 80NORD
 • 80RETKOM

Nedlagte emnegrupper

80-grupper

 • 80BEDBESL1
 • 80DATALING
 • 80IRSKS
 • 80HUMIT-INF
 • 80LING
 • 80NORL
 • 80NORL2
 • 80NORS
 • 80NOAS
 • 80RETSPR
 • 90OVER

40-grupper

 • 40OMR-IRSK
 • 40IRSKS
 • 40LING
 • 40RETSPR
 • 40NORS1
 • 40NORS
 • 40MIDSL
 • 40NOAS
 • 40RETORIKK1
 • 40LING3
 • 40TEKST
 • 40TRANSS

Emnegrupper for lektorstudenter

 • Opptak f.o.m. 2014:
  • LEKT14-80NOR
  • LEKT14-60NOR
 • Opptak 2009–2013:
  • UVM5-LEKT80-NOR
  • UVM5-LEKT60-NOR
 • Opptak før 2009:
  • USM5-LAP80-NOR
  • USM5-LAP60-NOR
Publisert 7. juni 2010 11:10 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55