English version of this page

Studentdemokratiet ved HF

Studenter sitter og følger med på undervisning i en forelesningssal. Foto.
Foto: Jarli & Jordan, UiO

Bli hørt - engasjer deg! Det er mange måter å påvirke hvordan framtida for Norges største humanistiske fakultet bør være. Du kan engasjere deg både på institutt- og fakultetsnivå.

Fakultetet

Studentene har tre representanter i fakultetsstyret, som er det øverste styret på fakultetet.

Studentene er også representert i formelle beslutningsorgan som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).

Fakultetsrådgivende organer, som Studieråd, har også studentrepresentanter.

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) er fakultetets studentutvalg.

Retningslinjer for studentmedvirkning

Det humanistiske fakultets retningslinjer for studentmedvirkning.

Valg til fakultetsstyret

Hvert år er det valg til fakultetsstyret for de midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) og studentene på HF.

Funksjonsperioden for studenter er ett år, 1.januar - 31. desember.

Studentparlamentet ved UiO

  • Studentparlamentet møtes omtrent én gang i måneden
  • Møtene er åpne for alle
  • Det er 36 representanter i Studentparlamentet
  • Alle har mulighet til å fremme saker for Studentparlamentet, og parliamentet har plikt til å følge opp de vedtak som fattes

Kontaktpunkter for studentdemokrati