Studentutvalgene på HF

Antikkprogrammet - programutvalg

Arkeologi - fagutvalg

Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap - studentutvalg

Europeiske og amerikanske studier - programutvalg

Filosofi - fagutvalg

Historie - fagutvalg

Idehistorie - fagutvalg

Institutt for lingvistiske og nordiske studier - instituttutvalg

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk - instituttutvalg

Institutt for medier og kommunikasjon - studentutvalg

Kina-studier - fagutvalg

Konservering - fagutvalg

Kunsthistorie - programutvalg

Kulturhistorie - fagutvalg

Musikkvitenskap - programutvalg

Religionshistorie - fagutvalg

Tverrfaglige kjønnsstudier - studentutvaalg

 

Publisert 5. mai 2011 13:14 - Sist endret 8. juli 2020 15:50