Fagutvalg for Kina-studier

Chinese Studies Student Association · 奥斯陆大学中国研究学生协会

Fagutvalgets arbeid

Fagutvalget for Kina-studier er et studentorgan ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo som representerer Kina-studenter på studieprogrammet for Asia- og Midtøsten studier. Vår hovedoppgave er å ivareta studentenes interesser ved instituttet, blant annet gjennom representasjon i viktige organer på fakultetet. I tillegg ønsker vi å fungere som bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. Vi tar gjerne imot saker fra studentene, enten det gjelder spørsmål om, tilbakemeldinger på eller forslag til saker som har med Kina-studier på instituttet å gjøre. I tillegg til disse formelle oppgavene vil vi arrangere sosiale og faglige arrangementer for studenter med tilknytning til Kina-studier.

Dersom du er nysgjerrig på hva Fagutvalget holder på meg og/eller ønsker å bli medlem må du gjerne ta kontakt med oss. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for å bli valgt inn i utvalget bortsett fra dine medstudenters tillit, men bør imidlertid være interessert i og ha meninger om studieforholdene. Det er opp til deg selv hvor mange oppgaver du vil påta deg som medlem av Fagutvalget. Å sitte i fagutvalget gir deg mulighet til å påvirke egen og andres studiehverdag, samt at du har muligheten til å bli kjent med studenter fra de andre kullene.

The Role of the Chinese Studies Student Association

The Chinese Studies Student Association is a student association whose aim is to represent the Chinese Studies students at the University of Oslo. We work to promote a good academic and social life for our students, and we also act as a link between the students, the institute and the university in general. We arrange social and academic events throughout the year.

If you are interested in joining our association and want to know more about our work, please do not hesitate to contact us. Besides the trust of your fellow students, you do not need any specific qualifications other than being interested in creating a better academic and social life for the students of Chinese Studies. It is up to you how many tasks you would like to take on and how much time you would like to dedicate. Being a member of the student association gives you the opportunity to influence your own and other's academic everyday life, as well as the chance to get to know students from other classes of Chinese Studies.

Publisert 25. mars 2011 14:43 - Sist endret 21. okt. 2016 08:28