Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk

Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK) er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser ved IFIKK og HF.

Logoen for fagutvalget for antikk kultur og greske språk. En abstrakt gresk filosof står inni et våpenskjold.

Om oss

Vi fungerer som et bindeledd mellom studenter, forelesere og administrasjon, og organiserer også sosiale samt faglige arrangementer hvor alle som ønsker kan delta. I tillegg er vi med når alle fagutvalgene ved IFIKK hvert år planlegger en felles studietur.

Fagutvalget skiftes ut én gang i året, og nye medlemmer velges inn på et allmøte som vanligvis holdes i slutten av august. Alle som er tatt opp på eller har fullført årsenheten i antikkens kultur eller bachelor/master i klassiske språk, eller tar ett eller flere emner innenfor disse studieprogrammene, kan melde seg inn i fagutvalget.

Nedenfor finner du en oversikt over kommende arrangementer i regi av FUFAK.

Kontakt oss

Våre arrangementer

Fester

Vi organiserer omtrent tre fester hvert semester – de fleste i samarbeid med de andre fagutvalgene ved IFIKK. Tidligere har vi blant annet arrangert halloweenfest, julebord og Caesarfest. Bli med, da vel!

In vino veritas

In vino veritas er et arrangement hvor vi én gang i måneden inviterer en foreleser til å holde et uformelt foredrag om et antikkrelatert, men selvvalgt tema. Hygge og pizza blir det hver gang.

Antikk-quiz

Én gang i måneden leier vi et lokale og arrangerer antikk-quiz. Det er ikke bare antikkspørsmål, så her kan man briljere uavhengig av hvilken studieretning man går på.

Torsdagspils (TIKK)

Hver torsdag samles studenter fra alle studieretningene på IFIKK på puben Luna Park i sentrum. Initiativtaker og Torsdagspils-Maestro Sindre Holmen leder arrangementet, men mer info om TIKK samt andre ting som skjer på IFIKK kan også finnes i facebookgruppa for torsdagspilsen.

Publisert 23. okt. 2017 09:58 - Sist endret 7. des. 2020 10:44