Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)

Hvem er vi?

Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK) er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser ved Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) og Humanistisk fakultet (HF) forøvrig. Vi fungerer som et bindeledd mellom studenter, forelesere og administrasjon, og organiserer også sosiale samt faglige arrangementer hvor alle som ønsker kan delta. I tillegg er vi med når alle fagutvalgene ved IFIKK hvert år planlegger en felles studietur.

Fagutvalget skiftes ut én gang i året, og nye medlemmer velges inn på et allmøte som vanligvis holdes i slutten av august. Alle som er tatt opp på eller har fullført årsenheten i antikkens kultur eller bachelor/master i klassiske språk, eller tar ett eller flere emner innenfor disse studieprogrammene, kan melde seg inn i fagutvalget.

Nedenfor finner du en oversikt over kommende arrangementer i regi av FUFAK.

Praktisk informasjon

Tidligere

Tid og sted: 20. aug. 2020 16:0018:00, Seminarrom 152, Georg Morgenstiernes hus

Torsdag 20. august vil det bli holdt allmøte for Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk. Her vil det blant annet bli stemt inn nye medlemmer og ny ledelse.

Tid og sted: 25. okt. 2018 18:1520:00, Georg Morgenstierneshus rom 152
Tid: 17. okt. 2018 18:1520:15
Tid og sted: 30. apr. 2018 17:0019:00, Seminarrom 203, Georg Morgenstiernes hus