Studentdemokrati: fag- og programutvalg

Studentdemokratiet ved IFIKK starter i fag- og programutvalgene. Filosofi- og idéhistoriestudentene er organisert i fagutvalg og antikk- og kunststudentene er organisert i programutvalg.

Utvalgenes virksomhet har glidende overganger med studentforeningene.

Fagutvalget for filosofi (FUFF)

Fagutvalget for filosofi (FUFF) er filosofistudentenes sosiale, faglige, og representasjonelle hovedorganisasjon ved IFIKK.

Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)

Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK) er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser ved IFIKK og HF.

Fagutvalg for idéhistorie

Fagutvalget for idéhistorie (FUFI) er et fagsosialt samlingspunkt for idéhistorie-studenter ved IFIKK.

Fagutvalg for kunsthistorie og visuelle studier

Fagutvalget for Kunsthistorie (FUFKH) jobber for å opprettholde et godt studiemiljø blant studentene på kunsthistorie og er bindeleddet mellom studenter og administrasjonen.

Ofte stilte spørsmål

Hva er fag- og programutvalgene? 

Fag- og programutvalgene er studentenes organer på Institutt for Filosofi, Ide- og Kunsthistorie og Klassiske språk, som skal arbeide for å ivareta og forbedre studentenes studieforhold. Utvalgene består av frivillige representanter for faget som ønsker å engasjere seg i sin egen og andres studiehverdag.

Hva gjør fag- og programutvalgene?

Representanter fra fag- og programutvalg sitter i instituttstyret og programrådene og har derfor direkte innvirkning på en rekke avgjørelser som angår studentene. Loven for universiteter og høyskoler sier at et hvert organ med beslutningsmyndighet skal inneholde studenter: studentene har derfor en reell påvirkningsmulighet.

Utvalgene tar seg av alt fra klager på undervisning til evalueringsskjemaer og forslag til hvordan studieforholdene kan forbedres. De organiserer også faglig-sosiale arrangementer for sine studentgrupper.

Utvalgene trenger deg!

Fag- og programutvalgene er alltid på utkikk etter nye medlemmer som kan bidra med friske meninger! Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som medlem er å ha dine meningers mot. Du må også ha en faglig tilknytning til deg fag- eller programutvalget du ønsker å representere.

Det er viktig at studenter fra alle nivåer er representert, slik at det blir mest mulig representativt for studentmassen. Fag- og programutvalgene er ikke minst en fin anledning til skaffe seg venner og et sosialt miljø i en kaotisk studiehverdag. Verv på instituttet kan også skrives på CVen som en ekstra bonus.