Fagutvalg for idéhistorie

Fagutvalget for idéhistorie (FUFI) er et fagsosialt samlingspunkt for idéhistorie-studenter ved Instituttet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) på Universitetet i Oslo.

Fagutvalgets virke

FUFI har to hovedoppgaver:

(1) Vi representerer studentenes interesse overfor institutt, fakultetet og universitetet som helhet.

(2) Vi arrangerer en rekke faglige og sosiale arrangement, myntet på idéhistorie-studenter men åpent for alle

Faste arrangementer

Idéhistorisk Lunsjseminar https://www.facebook.com/groups/230885566999576/

ERGO https://www.facebook.com/Ergoifikk/ - forum for studentforedrag

TIKK https://www.facebook.com/groups/1617366625152288/ - ukentlige sosiale sammenkomster

Tidsskrift

MOLO https://www.facebook.com/molotidsskrift/

Medlemmer

Studieåret 2017-2018 består fagutvalget av følgende medlemmer:

Leder:

Eilif Guldvog Hartvedt

Nestleder og økonomisk ansvarlig:

Eero Kalevi

Øvrige medlemmer:

Idunn Viktoria Skjæveland

Jonas Patrick Ludvigsen

Evelyn Førstemann Nilsen

Vetle Brunner Åsen

Ole Gustav Bergundhagen

Agnes Louise Helleberg

Geir Magne Staurland

Vigdis Evang

Karoline Aas Crantz

Philip Frogg

Odd Thomassen

Lars Øvergaard

Sigurd Hollen Elgenes

Johannes Hoff

Emneord: Idehistorie
Publisert 10. juni 2010 19:59 - Sist endret 18. sep. 2017 08:32