Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier

Fagutvalget for Kunsthistorie (FUFKH) jobber for å opprettholde et godt studiemiljø blant studentene på kunsthistorie og er bindeleddet mellom studenter og administrasjonen.

Bokstaven K i elegant font.

Vårt ønske er at du som kunsthistoriestudent skal få mest mulig ut av studietiden både faglig og sosialt.

I løpet av semesteret har FUFKH ansvaret for sosiale arrangementer som blant annet Quiz, tur, fest, Estetisk aften, kunstvandring, og et sosialt supplement som arrangerer filmvisning, spillkvelder og mye annet gøy.

Hvem er vi?

Fagutvalget for Kunsthistorie (FUFKH) består av medlemmer fra årsenhet-, bachelor- og masterprogrammet.

Vi jobber hardt for at våre studenter på kunsthistorie og visuelle stuider skal ha det greit utenfor forelesningssalen, samt hjelpe studentene med å danne et nettverk både innenfor og utenfor skolerammene. Vi arrangerer blant annet quiz, fester og kunstvandring.

Ønsker du å delta?

Har du et ønske om å delta aktivt i et voksende miljø og forbedre hverdagen til dine medstudenter? Ta kontakt med oss via facebook eller e-post

Mennesker som ser på kunst i et hvitt galleri.

Fagutvalgets fire komiteer

Quiz-komitè

Arrangerer kunstquiz en gang i måneden.

Tur-komitè

Arrangerer den årlige studieturen. Denne turen arrangerer vanligvis sammen med resten av studieretningene på IFIKK.

Sosial-komitè

Denne komiteen deles inn i to grupper: Fest og Sosialt supplemenet. Festdelen har ansvar for de ulike festene som arrangerer for studentene. Vanligvis arrangeres festene sammen med resten av studieretningene på IFIKK. Sosialt supplement er et sosialt tilbud for studentene som ikke skal være festrelatert. Her arrangerer vi alt fra spillkveld, gåtur i marka, filmvisning og mye annet gøy. Sosialt supplement arrangeres titt og ofte, og det bør derfor holdes øye på arrangementoversikten på vår facebookside for neste arrangement.

Kunst-komitè 

Denne komiteen deles også inn i to grupper: Kunstvandring og Estetisk aften. Kunstvandring arrangerer vi 2-3 ganger i semesteret der vi drar får en guidet tur museer eller andre kunstserverdigheter. Estetisk aften er hver torsdag der studentene møtes for vernissasje på de forskjellige kunstgalleriene i byen. For mer informasjon bli medlem av vår facebookgruppe for informasjon om klokkeslett og møtepunkt. Etter vernissasje drar vi ofte videre på TIKK som er et ukentlig møtepunkt for alle studentene på IFIKK.

Bilde av studenter på omvisning på Stortinget

Kontakt oss

E-post

Postadresse
Kunsthistorisk forening ved Universitetet i Oslo,
IFIKK, Postboks 1020,
Blindern, 0315 Oslo

Hvorfor engasjere seg?

  • Få et godt sosialt nettverk og bli kjent med mange hyggelige folk på studiet
  • Bygge relasjoner utenfor studiet som kan være nyttig i fremtiden
  • Bidra faglig-politisk med dine idéer og ha innflytelse på programvalg
  • Få erfaring i organisasjonsarbeid
  • Ha det gøy!

Relevante lenker

Publisert 10. juni 2010 20:28 - Sist endret 14. sep. 2021 14:13