Pågående tilsettingssaker

Offentlig tilgjengelig informasjon om pågående tilsettingsprosesser ved instituttet.

Pågående tilsettingssaker

Prosess og tidsplan for arbeidet med ILNs stillingsplan 2017-2022

Prosess og tidsplan for arbeidet med ILNs stillingsplan 2022-2026

Publisert 3. mars 2017 14:03 - Sist endret 30. sep. 2022 14:43