English version of this page

Omveltningen i tsjekkisk tekstkultur 1948-1953 (avsluttet)

Prosjektet omhandlet tsjekkisk tekstkultur under introduksjonen av kommunismen i Tsjekkia 1948–1953

Om prosjektet

Prosjektet undersøker endringene i tsjekkisk tekstkultur i perioden 1948 til 1953, da kommunistene tok over og konsolidererte politisk makt, og innførte en ny tekstkultur som del av denne prosessen.

Se mer på prosjektets engelsk-språklige nettsted

Mål

Ulike typer tekster ble analysert for å teste hypotesen om at det totale antallet tekstsjangere minket i løpet av perioden og at de enkelte sjangere ble ensartet både i innhold og bruk. Det empiriske materialet omfattet et stort antall bøker, blader, aviser og annet trykt materiale, samt radiosendinger. 

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av  Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.

Samarbeid

Prosjektet  er et samarbeid mellom ILOS, ved Karen Gammelgaard (prosjektleder) og Yordanka Madzharova-Bruteig, samt Tora Hedin, Universitetet i Stockholm.

Publisert 27. okt. 2020 12:14 - Sist endret 16. mai 2022 11:34

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere