English version of this page

Omveltningen i tsjekkisk tekstkultur 1948-1953 (avsluttet)

Prosjektet omhandler tsjekkisk tekstkultur under introduksjonen av kommunismen i Tsjekkia 1948–1953

Mann i skjorte og soldat tar hverandre i hånden. Tegning.

Plakat fra perioden.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker endringene i tsjekkisk tekstkultur i perioden 1948 til 1953, da kommunistene tar over og konsoliderer politisk makt, og innfører en ny tekstkultur som del av denne prosessen.

Se mer på prosjektets engelsk-språklige nettsted

Mål

Ulike typer tekster vil bli analysert for å teste hypotesen om at det totale antallet tekstsjangere minket i løpet av perioden og at de enkelte sjangere ble ensartet både i innhold og bruk. Det empiriske materialet omfatter et stort antall bøker, blader, aviser og annet trykt materiale, samt radiosendinger. 

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av  Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse.

Samarbeid

Prosjektet  er et samarbeid mellom ILOS, ved Karen Gammelgaard (prosjektleder) og Yordanka Madzharova-Bruteig, samt Tora Hedin, Universitetet i Stockholm.

Publisert 6. mai 2010 14:20 - Sist endret 16. apr. 2020 17:28

Kontakt