Tidligere dekaner ved HF

Listen er ufullstendig. I årene før 1872 står det ikke i universitetets årsberetninger hvem som er dekaner. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble skilt ut fra det filosofiske fakultet i 1861.

Periode Navn Tittel
2007-2014 Trine Syvertsen Professor i medievitenskap
2003-2007 Bjarne Rogan Professor i kulturhistorie
1997-2003 Even Hovdhaugen Professor i allmenn språkvitenskap
1991-1997 Bjarne Hodne Professor i folkeminnevitenskap
1985-1991 Sivert Langholm Professor i historie
1979-1985 Kjell Bjørnskau Universitetslektor i tysk
1976-1979 Einar Lundeby Professor i nordisk språkvitenskap
1973-1976 Kåre D. Tønnesson Professor i historie
1970-1973 Knut Kolsrud Professor i norsk folkelivsgransking
1964-1970 Eyvind Fjeld Halvorsen Professor i norrøn filologi
1958/59-1964 Hans Vogt Professor i romansk filologi
1953/54-1957/58 Alf Sommerfelt Professor i allmenn språkvitenskap
1946/47-1952/53 Eiliv Skard Professor i klassisk filologi
1945 Harald Schjelderup Professor i psykologi (midlertidig nestformann)
1941/42-1944 Didrik Arup Seip Professor i riksmål (dekanens gjøremål ble utført av midlertidig dekanus professor Magnus Olsen)
1936/37-1940/41 Didrik Arup Seip Professor i riksmål (rektor og dekan)
1933/34-1935/36 A. W. Brøgger Professor i arkeologi
1927/28-1932/33 Didrik Arup Seip Professor i riksmål
1923/24-1926/27 W. Schencke Professor i religionshistorie
1920/21-1923/24 Sten Konow Professor i indisk filologi
1917/18-1920/21 Anathon Aall Professor i filosofi
1915/16-1916/17 Halvdan Koht Professor i historie
1912/13-1914/15 Gerhard Gran Professor i nordisk litteratur
1909/10-1911/12 Olaf Broch Professor i slaviske språk, navnlig russisk
1906/07-1908/09 Hjalmar Falk Professor i germansk filologi
1897/98-1905/06 Yngvar Nielsen Professor i geografi og etnografi
1894/95-1896/97 L. B. Stenersen Professor i klassisk filologi
1889/90-1893/94 Lorentz Dietrichson Professor i kunsthistorie
1887/88-1888/89 Jens Andreas Friis Professor i lappisk og kvænsk
1884/85-1886/87 Gustav Storm Professor i historie
1883/84 Johan Peter Weisse Professor i latinsk filologi
1882-1883 Oluf Rygh Professor i historie (midlertidig dekanus)
1878-1881 P. O. Schjøtt Professor i gresk filologi
1876-1877 Oluf Rygh Professor i historie
1874-1875 Sophus Bugge Professor i sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap
1872-1873 Oluf Rygh Professor i historie

Kilde: Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

Publisert 30. nov. 2015 21:23 - Sist endret 27. sep. 2022 12:14