Bjarne Rogan

Bilde av Bjarne Rogan
English version of this page
Mobiltelefon +47 93458268 +47 93458268
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • Materiell kultur kulturens materialitet (herunder samling og samlinger)
 • Samferdselshistorie, reiseliv og turisme (med vekt på 1800-tallet)
 • Kystkultur og fiskerier
 • Museumskunnskap
 • Norsk og europeisk faghistorie, spesielt 1900-tallet

Faglig bakgrunn

 • Cand. philol. 1975 med fransk hovedfag, engelsk og historie.
 • Dr. philos. 1986 på en avhandling om det norske skyssvesenets historie.
 • 1975-81: Offentlig administrasjon (Universitet, fylkeskommune, forskningsråd)
 • 1982-86: Stipendiat NAVF og UiO
 • 1986-92: Førsteamanuensis i etnologi, UiO
 • 1993-2016: Professor i etnologi og i kulturhistorie, UiO

Pågående prosjekter

 • Revtorsk og sørlandsklippfisk (bokprosjekt)
 • "Knut Liestøl – Mannen bak verket"  går ut på å skrive en biografi om folkloristen Knut Liestøl, basert på hans etterlatte brev..

Viktigste verv

 • 1988-89: Bestyrer, Institutt for etnologi (IFE, UiO)
 • 1992-94: Instituttleder, Institutt for kulturstudier (IKS, UiO)
 • 1994-98: Styreleder, Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV, UiO)
 • 1999-2001: Direktør, Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines, MSH/Paris
 • 2002-08: Styreleder Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO
 • 2003-06: Dekan ved Det historisk-filosofiske/Det humanistiske fakultet
 • 2004-06: Leder av NOU-utvalget for universitetsmuseene (NOU 8/2006)
 • 2003-13: Styreleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg
 • 2001-08: Visepresident i la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
 • 2001-11: Medlem av styret, det vitenskapelige rådet og innkjøpskomiteen for le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Paris/Marseille
 • 2003-09: Medlem av styringsgruppen for ESF-prosjektet EARTH (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage)
 • Medlem av redaksjonsråd for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (Ethnologia Europaea 1991-2012, Folk Life 2007-2013)
 • 2010-16: Direktør/senterleder Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines/Det norske universitetssenter i Paris
 • 2013-15:  Redaktør av Tidsskrift for kulturforskning
 • Medlem/leder av en rekke komiteer og utvalg på institutt-, fakultets- og universitetsnivå

Priser

 • 1998: Forskningspris, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.
 • 2018: Chevallier des Palmes Académiques, Frankrike
Emneord: Kulturhistorie, Museer og museologi, Kulturmøter, Samferdselshistorie, Reiseliv og turisme, Kystkultur, Materiell kultur
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 20. okt. 2021 21:07