Bjarne Rogan

Bilde av Bjarne Rogan
English version of this page
Mobiltelefon +47 93458268 +47 93458268
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • Materiell kultur kulturens materialitet (herunder samling og samlinger)
 • Samferdselshistorie, reiseliv og turisme (med vekt på 1800-tallet)
 • Kystkultur og fiskerier
 • Museumskunnskap
 • Norsk og europeisk faghistorie på 1900-tallet

Faglig bakgrunn

 • Cand. philol. 1975 med fransk hovedfag, engelsk og historie.
 • Dr. philos. 1986 på en avhandling om det norske skyssvesenets historie.
 • 1975-81: Offentlig administrasjon (Universitet, fylkeskommune, forskningsråd)
 • 1982-86: Stipendiat NAVF og UiO
 • 1986-92: Førsteamanuensis i etnologi, UiO
 • 1993-2016: Professor i etnologi og i kulturhistorie, UiO

Pågående prosjekter

 • Bokprosjekt "Kystfisker". En studie av kystfiskerier, basert på en sjark som driver med snurrevad, trål og dorg og utnytter ressursene strekningen sørvestlandet til Nord-Norge. En etnografisk studie av arbeidslivet i fiskeriene kombinert med de store endringene i rammebetingelsene på 2000-tallet, innen forvaltning, økonomi, teknologi, klima- og miljøendringer.
 • "Knut Liestøl – Mannen bak verket"  går ut på å skrive en biografi om folkloristen Knut Liestøl, basert på hans etterlatte brev..

Viktigste verv

 • 1988-89: Bestyrer, Institutt for etnologi (IFE, UiO)
 • 1992-94: Instituttleder, Institutt for kulturstudier (IKS, UiO)
 • 1994-98: Styreleder, Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV, UiO)
 • 1999-2001: Direktør, Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines, MSH/Paris
 • 2002-08: Styreleder Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO
 • 2003-06: Dekan ved Det historisk-filosofiske/Det humanistiske fakultet
 • 2004-06: Leder av NOU-utvalget for universitetsmuseene (NOU 8/2006)
 • 2003-13: Styreleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg
 • 2001-08: Visepresident i la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
 • 2001-11: Medlem av styret, det vitenskapelige rådet og innkjøpskomiteen for le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Paris/Marseille
 • 2003-09: Medlem av styringsgruppen for ESF-prosjektet EARTH (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage)
 • Medlem av redaksjonsråd for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (Ethnologia Europaea 1991-2012, Folk Life 2007-2013)
 • 2010-16: Direktør/senterleder Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines/Det norske universitetssenter i Paris
 • 2013-15:  Redaktør av Tidsskrift for kulturforskning
 • Medlem/leder av en rekke komiteer og utvalg på institutt-, fakultets- og universitetsnivå

Priser

 • 1998: Forskningspris, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.
 • 2018: Chevallier des Palmes Académiques, Frankrike
Emneord: Kulturhistorie, Museer og museologi, Kulturmøter, Samferdselshistorie, Reiseliv og turisme, Kystkultur, Materiell kultur

Publikasjoner

Bøker
Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, 1986.
Det nære og det fremmede. Vindu mot fransk etnologi (red.). Novus, 1993.
Fra Hidra til nordsjøbankene. Et nærbilde av moderne kystfiskere i tradisjonelle fiskerier. Novus, 1996.
Jeg fant, jeg fant. Om samling av kunst, antikviteter og snurrepiperier. Aschehoug,1997.
Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Novus, 1998.
Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte (red.). Pax, 1999
Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus, 2000 (red. s. m. Bente G. Alver)
Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus, 2003 (red. s. m. Arne Bugge Amundsen og Margrethe C. M. Stang)
Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus 2010 (red. s. m. Arne Bugge Amundsen)
Materiell kultur & Kulturens materialitet. Novus 2011 (red. s. m. Saphinaz-Amal Naguib)
Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus, 2013 (red. s. m.  Anne Eriksen)
Hans Normann Dahl. Fortelleren. (red.) Pax, 2017
 
Artikler
Things With a History – and Other Possessions. Some Notes on Public and Private Aspects of Possession among Elderly People. Ethnologia Scandinavica 1998.
On Collecting as Play, Creativity and Aesthetic Practice. Etnofoor. Antropologisch Tijdschrift 1998.
Material Culture and Gender. Seen through the Practice of Collecting. I: Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Berlin: Waxmann Münster, New York, München, 1999.
Consuming Passion & Erudite Consumption: Approaches to a Consumption Phenomenon. I: An Adventurer in European Ethnology. Jyväskylä: Atena 2001.
The Emerging Museums of Europe. Ethnologia Europaea 2003.
Norvège. L'auberge du bon secours. I: L'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures. Paris: Bayard 2004.
An Entangled Object. The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual Communication. Cultural Analysis, 2005.
Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet. I: Ritualer. Kulturhistoriske studier. Oslo: Universitetsforlaget 2006.
Folk Art and Politics in Inter-War Europe: An Early Debate on Applied Ethnology. Folk Life, 2007.
Travelling – Between Materiality and Mental Constructs. ... In: Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700–1830. Aarhus Universitetsforlag, 2007.
From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists. The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway. I: The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norvik Press, 2008.
The Troubled Past of European Ethnology. Ethnologia Europaea 38:1, 2008.
From CIAP to SIEF. Visions for a Discipline or Power Struggle? In: Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies, Aldershot, Ashgate 2008.
From Rivals to Partners on the Inter-War European Scene. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière and the International Debate on European Ethnology in the 1930s. Arv, 2008.
Une Alliance fragile. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière et l'ethnologie européenne d'avant-guerre. Ethnologie Française 4, 2008.
Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum. I: Samling og museum. Oslo, Novus 2010.
Tingenes transformasjoner i museet. Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk. I: Samling og museum. Oslo, Novus 2010.
Å tillegne seg landskapet, historien og nasjonen. Om folkedrakter, turister og nasjonsbyggere på 1800-tallet. I: Materiell kultur & Kulturens materialitet. Oslo, Novus 2011.
Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet. I: Materiell kultur & Kulturens materialitet. Oslo, Novus 2011.
An internationalist among Norwegian Folklorists. A Biographical Sketch of Reidar Th. Christiansen (1886–1971). Arv, 2012.
Objets de collection et modes de collectionner. A propos de la sexualisation des objets. I: Les objets ont-ils un genre? ... Paris: Armand Colin 2012.
The Institutionalization of Folklore. I: A Companion to Folklore. Boston: Wiley Blackwell, 2012.
The road and the materiality of the journey. I: Views. Norway seen from the road 1733–2020. Oslo: Forlaget Press.
Knut Kolsrud (1916–1989). I: Etnologi og folkloristikk. En fagkrisk biografi om norsk kulturhistorie. Oslo: Novus 2013.
Fra gjenstandsforskning til kulturens materialitet. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013.
Institutt for folkelivsgransking – Institutt for etnologi. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013
Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Fra folkeminneprogrammet til bondesamfunnnsundersøkelsene. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013.
Sigurd Erixon on the Post-War International Scene. International Activities, European Ethnology and CIAP from 1945 to the mid 1950s. Arv, 2013.
Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning 1, 2013.
MuCEM – et nytt nasjonalmuseum i Frankrike anno 2013. Hvordan det nasjonale folkemuseet ble til et internasjonalt kunst- og kulturhistorisk museum. Nordisk museologi, 2014.
Asbjørn Klepp – forskning og forfatterskap. Et faglig portrett. Tidsskrift for kulturforskning 4, 2014.
Popular Culture and International Cooperation in the 1930s. I: Networking the International system. Global Histories of International Organizations. Heidelberg: Springer 2014.
 
 
 • Rogan, Bjarne (2017). Between Politics of Memory and Politics of Art. The Making of a new National Museum in France., In Anja Früh (ed.),  Museen als Orte geschichtspolitischer Verhandlungen. Museen im Wandel..  Schwabe Verlag.  ISBN 978-3-7965-3647-2.  11.  s 157 - 172
 • Rogan, Bjarne (2016). Sigurd Erixon, European Ethnology and Ethnologia Europaea 1964–1968. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 149- 183
 • Rogan, Bjarne (2015). A Remarkable Congress and a Popular General Secretary: CIAP/SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias. Etnográfica.  ISSN 0873-6561.  19(3), s 567- 576 . doi: 10.4000/etnografica.4123 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2015). Museet for menneskets naturhistorie og kulturens naturhistorie : Musée de l'Homme - et ikonisk museum gjenoppstått i Paris. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(2), s 87- 101
 • Rogan, Bjarne (2015). Norsk kulturhistorie i kontekst – et bidrag til genealogien. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(1), s 56- 98
 • Rogan, Bjarne (2015). Sigurd Erixon – "The Heavy Artillery" from Sweden. CIAP, SIEF and European Ethnology from the Mid 1950s to 1964.. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 113- 171
 • Rogan, Bjarne (2015). When the Folklorists Won the Battle but Lost the War. The Cumbersome (Re-)Birth of SIEF in 1964. Cultural Analysis.  ISSN 1537-7873.  13, s 23- 50 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2014). Asbjørn Klepp – forskning og forfatterskap. Et faglig portrett. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  13(4), s 32- 63
 • Rogan, Bjarne (2014). MuCEM – et nytt nasjonalmuseum i Frankrike anno 2013. Hvordan det nasjonale folkemuseet ble til et internasjonalt kunst- og kulturhistorisk museum. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  1, s 3- 20 . doi: 10.5617/nm.3028
 • Rogan, Bjarne (2014). Popular Culture and International Cooperation in the 1930s, In Madeleine Herren (ed.),  Networking the International System. Global Histories of International Oranizations.  Springer.  ISBN 978-3-319-04210-7.  12.  s 175 - 185
 • Rogan, Bjarne (2013). Fra gjenstandsforskning til kulturens materialitet, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 23.  s 425 - 467
 • Rogan, Bjarne (2013). Institutt for folkelivsgransking – Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 28.  s 565 - 594
 • Rogan, Bjarne (2013). Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Fra folkeminneprogrammet til bondesamfunnsundersøkelsene, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 31.  s 645 - 667
 • Rogan, Bjarne (2013). Knut Kolsrud (1916–1989), I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 11.  s 199 - 218
 • Rogan, Bjarne (2013). Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12(1), s 23- 40
 • Rogan, Bjarne (2013). Reidar Th. Christiansen (1886–1871), I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 6.  s 113 - 136
 • Rogan, Bjarne (2013). Sigurd Erixon on the Post-War International Scene. International Activities, European Ethnology and CIAP from 1945 to the mid 1950s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 89- 152
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Et sekel kulturhistorie, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 1.  s 9 - 23
 • Rogan, Bjarne (2012). An Internationalist Among Norwegian Folklorists. A Biographical Sketch of Reidar Th. Christiansen (1886-1971). Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 91- 119
 • Rogan, Bjarne (2012). Objets de collection et modes de collectionner. À propos de la sexualisation des objets, I: Elisabeth Anstett & Marie-Luce Gélard (red.),  Les objets ont-ils un genre? Culture matérielle et production sociale des identités sexuées.  Armand Colin.  ISBN 978-2-200-27713-0.  Kapittel 1.  s 17 - 34
 • Rogan, Bjarne (2012). The Institutionalization of Folklore, In Regina Bendix & Galit Hasan-Rokem (ed.),  A Companion to Folklore.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-9499-0.  Chapter 31.  s 598 - 630
 • Rogan, Bjarne (2012). The road and the materiality of the journey, In Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Views. Norway Seen from the Road 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-591-4.  Kapittel 4.  s 118 - 125
 • Rogan, Bjarne (2012). Veien og reisens materialitet, I: Nina Frang Høyum & Janike Kampevold Larsen (red.),  Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020.  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-553-2.  Kapittel 4.  s 118 - 125
 • Rogan, Bjarne (2011). Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 16.  s 313 - 381
 • Rogan, Bjarne (2011). Å tillegne seg landskapet, historien og nasjonen. Om folkedrakter, turister og nasjonsbyggere på 1800-tallet, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 4.  s 61 - 78
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  8.  s 131 - 149
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes transformasjoner i museet. Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  15.  s 255 - 276
 • Rogan, Bjarne (2008). From CIAP to SIEF: Visions for a Discipline or Power Struggle?, In Máiréad Nic Craith; Ullrich Kockel & Reinhard Johler (ed.),  Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-4690-7.  Kap. 2.  s 19 - 64
 • Rogan, Bjarne (2008). From Rivals to Partners on the Inter-War European Scene. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière and the International Debate on European Ethnology in the 1930s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 61- 100
 • Rogan, Bjarne (2008). From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists: The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway, In Marie Wells (ed.),  The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia.  Norvik Press.  ISBN 978-1-870041-69-0.  Artikkel.  s 83 - 96
 • Rogan, Bjarne (2008). Museumsomtale: Branly - postkolonialt eller nykolonialt museum? eller: hvorfor og hvordan den Edle Ville lever i beste velgående i hjertet av Paris. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(4), s 85- 98
 • Rogan, Bjarne (2008). The troubled past of European ethnology SIEF and International Cooperation from Prague to Derry. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  38(1), s 66- 78
 • Rogan, Bjarne (2008). Une alliance fragile. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière et l'ethnologie européenne. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  4, s 701- 710
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk Art and Politics in Inter-War Europe: An Early Debate on Applied Ethnology. Folk life.  ISSN 0430-8778.  45, s 7- 23
 • Rogan, Bjarne (2007). Travelling – Between Materiality and Mental Constructs: Encounters in Norway in the eigteenth and nineteenth Centuries, In Karen Klitgaard Povlsen (ed.),  Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700-1830.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342644.  Travelling.  s 243 - 264
 • Rogan, Bjarne (2006). Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet, I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Hodne & Ane Ohrvik (red.),  Ritualer. Kulturhistoriske studier.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  Kapittel 6.  s 119 - 137
 • Rogan, Bjarne (2005). An Entangled Object. The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual Communication. Cultural Analysis.  ISSN 1537-7873.  4, s 1- 27 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2004). Déclin et relance des races bovines traditionelles en Norvège, ou la «bariolée», la «télémarkienne» et des éleveurs à contre-courant, I: Christian Bromberger; Denis Chevallier & Danièle Dossetto (red.),  De la châtaigne au Carnaval. Relances et traditions dans l'Europe contemporaine.  Editions à Die.  ISBN 2-908730-71-5.  Kapittel.  s 52 - 56 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2004). Norvège. L'auberge du bon secours, I: Alain Montandon (red.),  L'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures.  Bayard.  ISBN 2-227-47207-3.  Cultures.  s 194 - 218
 • Rogan, Bjarne (2004). The Prague Congress (1928), CIAP and the League of Nations. A Short History of la Commission Internationale des Arts Populaires (CIAP) from its Inception until World War II, In Ene Koresaar & Art Leete (ed.),  Everyday Life and Cultural Patterns. International Festschrift for Elle Vunder.  University of Tartu.  ISBN 9985-56-978-4.  Artikkel.  s 285 - 302
 • Marchenay, Philippe; Bérard, Laurence & Rogan, Bjarne (2003). Fragrances des pays du Nord, I:  «Le patrimoine c'est d'abord les gens ...».  Centre alpin et rhodanien d'ethnologie.  ISBN 2-85924-016-0.  Kapittel.  s 180 - 183 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2003). Mot et postnasjonalt og et postkolonialt museum. Et fransk museumslandskap i forvandling, I:  Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-374-3.  s 279 - 299
 • Rogan, Bjarne (2003). The Emerging Museums of Europe. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  33(1), s 51- 60 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2003). Towards a Post-colonial and a Post-national Museum. The Transformation of a French Cultural Landscape. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  33(1), s 37- 50 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Et inn-viklet objekt. Postkortet som suvenir og samleobjekt, gave og rituell kommunikasjon. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 39- 56 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Consuming Passion & Erudite Consumption: Approaches to a Consumption Phenomenon, In Pirjo Korkiakangas & Elina Kiuru (ed.),  An Adventurer in European Ethnology.  Atena, Jyväskylä.  ISBN 951-796-266-5.  s 85 - 109 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Form, Function and Context. (Review article/utvidet bokmelding). Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  34(1), s 57- 63 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Samling mellom det private og det offentlige, I: Atle Martinussen (red.),  Konsumpsjon og livsstil i Norden.  NORSAM / De Sandvigske Samlinger.  ISBN 82-90241-43-7.  s 19 - 26 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Stamps and Postcards ¿ Science or Play? A Longitudinal Study of a Gendered Collecting Field. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  31(1), s 37- 54 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2020). Kystfisker. Med sjarken Havsund fra Agder til Troms. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-049-1.  230 s. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (red.) (2017). Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  228 s.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (red.) (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  697 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (red.) (2011). Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  385 s.
 • Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (red.) (2010). Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  367 s.
 • Amundsen, Arne Bugge; Rogan, Bjarne & Stang, Margrethe C Molland (2003). Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-374-3.  383 s.
 • Alver, Bente Gullveig & Rogan, Bjarne (red.) (2000). Norden og Europa. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-330-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2021). 'Karjol og fjording' – Two Icons of Travelling in 19th Century Norway. Anglo-Norse review.  ISSN 1363-9366.  s 25- 30
 • Rogan, Bjarne (2021). Posting – A 'very well adapted' System for Travelling i 19th Century Norway. Anglo-Norse review.  ISSN 1363-9366.  20/21, s 21- 25
 • Rogan, Bjarne (2020, 20. november). Fint å ha forfatteren med ombord!.  Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2020). From Runners to Wheels. Winter Communications in Norway in the 19th Century.. Anglo-Norse review.  ISSN 1363-9366.  s 19- 23
 • Rogan, Bjarne (2020, 01. juli). Spennende kunst på Fedrenes Minne.  Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2019). En reise gjennom det franske museumslandskapet.
 • Rogan, Bjarne (2019). Hans Normann Dahl. En U-alminnelig kunstner.
 • Rogan, Bjarne (2019). Minnetale over Hans Normann Dahl.
 • Rogan, Bjarne (2019). Paris-senteret i klimaskvis. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (6), s 43
 • Rogan, Bjarne & Sander, Tomm (2019). Hans Normann Dahl. Nekrolog. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2018). Karin Salomonsson (red.) 2018. Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 73- 78
 • Rogan, Bjarne (2018). Looking in the rear-mirror. Reflections and reminiscences on the occasion of the 20th anniversary of CUNP.
 • Rogan, Bjarne (2017). Egyptiske museer – mellom faraonisme og sivilisasjonshistorie.
 • Rogan, Bjarne (2017). Hans Normann Dahl – en samfunnsengasjert kunstner. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2017). Mellom romantikk og realisme, I: Bjarne Rogan (red.),  Hans Normann Dahl. Fortelleren..  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  1.  s 11 - 40
 • Rogan, Bjarne (2017). Observatør med skissebok, I: Bjarne Rogan (red.),  Hans Normann Dahl. Fortelleren..  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  7.  s 140 - 161
 • Rogan, Bjarne (2017). Ordkunstner og rimsmed, I: Bjarne Rogan (red.),  Hans Normann Dahl. Fortelleren..  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  8.  s 162 - 169
 • Rogan, Bjarne (2017). Rød romantiker. Bildekunstner Hans Normann Dahl fyller 80 år.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rogan, Bjarne & Flor, Harald (2017). Plakatkunstneren., I: Bjarne Rogan (red.),  Hans Normann Dahl. Fortelleren..  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  5.  s 95 - 109
 • Rogan, Bjarne & Koefoed, Holger (2017). Politiske tegninger – og tjue år i Dagbladet, I: Bjarne Rogan (red.),  Hans Normann Dahl. Fortelleren..  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3981-7.  2.  s 41 - 65
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2017). Ragnar Pedersen, 1941–2016. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  47, s 172- 173
 • Rogan, Bjarne (2016). Fransk museumspolitikk og virkelighet.
 • Rogan, Bjarne (2016). Le Musée du Quai Branly – og andre franske museer.
 • Rogan, Bjarne (2016). Minnetale over professor Ragnar Ernst Pedersen. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  s 207- 214
 • Rogan, Bjarne (2016). Ragnar Ernst Pedersen, 1941-2016. Minnetale..
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2016). Ragnar Ernst Pedersen. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2015). Confluences (Lyon) – and other French Museums.
 • Rogan, Bjarne (2015). Forskning og høyere utdanning I Frankrike; lovverk og strukturelle endringer, fusjoner og krise.
 • Rogan, Bjarne (2015). Terrain (1983–2015) – et tidsskrifteventyr som brått tok slutt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2, s 116- 120
 • Rogan, Bjarne (2015). The Fisherman as Informant – The Ethnologist as Associate.
 • Rogan, Bjarne (2014). Confluences-museet – Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao?. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 76- 81
 • Rogan, Bjarne (2014). Fra Paris til Marseille. MUCEM – et nytt fransk nasjonalmuseum.
 • Rogan, Bjarne (2014). Norsk kulturhistorie i kontekst – genealogien.
 • Rogan, Bjarne (2014, 06. mars). Reisen til Eidsvold. [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Rogan, Bjarne (2014). When Kurt Ranke and the folklorists won the battle but lost the war. Or: How SIEF ended up in a black box (1964). Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2013). Au musée des illusions. Le rendez-vous manqué du quai Branly [Sally Price, 2011]. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  2, s 349- 351
 • Rogan, Bjarne (2013). Brita Staxrud Brenna, Professor in Oslo. Biographical Note. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  43
 • Rogan, Bjarne (2013). De quoi le MuCEM est-il le contemporain?.
 • Rogan, Bjarne (2013). Et fransk museumslandskap på 2000-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2013). Fotograf Arthur Sand velger pensjonisttilværelsen. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12, s 64- 65
 • Rogan, Bjarne (2013). Mat og måltider. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  12(3–4), s 3- 6
 • Rogan, Bjarne (2013). MuCEM – fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon.Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2
 • Rogan, Bjarne (2013). Secularism and French public institutions – the case of museums.
 • Rogan, Bjarne (2012). An Everlasting Bone of Contention? Some Remarks on the Earlier Debates on the Name of a Scholarly Organization (CIAP/SIEF) and a Discipline. SIEF News.  ISSN 2213-3607.  10(1), s 5- 9
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary CIAP & SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias.
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary. Or: CIAP, SIEF and Jorge Dias. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2010). Museumsvokternes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 23- 23
 • Rogan, Bjarne (2010). En faghistorisk reise i materiell kultur og kulturens materialitet.
 • Rogan, Bjarne (2010). Folklore and international cooperation in the 1930s. The Case of CIAP and the League of Nations.
 • Rogan, Bjarne (2010). L'objet témoin et signe, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2010). Museums, the double linguistic turn – and Branly.
 • Rogan, Bjarne (2010). Nitrist kulturmuseum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2010). The Museum of Quai Branly, seen from abroad. Art or anthropology, post-colonialism or neo-colonialism?.
 • Rogan, Bjarne (2009, 05. november). Bygdøy best for museet!.  Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2009). Den tidlige turismen i Norge. Lokalhistorisk magasin.  ISSN 0802-8931.  2, s 4- 8
 • Rogan, Bjarne (2009). En god tradisjon. Du er i godt selskap når du gir navn til hytta. Hytteliv.  ISSN 0332-6772.  (4)
 • Rogan, Bjarne (2009). Fra privatsamling til museer.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hva slags kulturhistorisk museum ønsker vi?. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  (14)
 • Rogan, Bjarne (2009). KHMs museumstenkning. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  (16)
 • Rogan, Bjarne (2009). L'objet, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Biographical Approach to the History of Ethnology. Book review: Nils-Arvid Bringéus: Åke Campbell som etnolog. Kgl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Phenomenological Approach to Encounters Between Individuals and Things. Book review of Erik Ottoson: Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål (Ph.d.-thesis). Skrifter från Etnologiska avdelingen, Uppsala universitet 2008. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hobbyhorses, Leisure Time Activities and the Welfare State. Book review of Jochum Stattin: Hobby-entusiaster och folkhemsbyggare. Carlsson Bokförlag, Stockholm 2007. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2008). Collectionneurs, voyageurs – et costumes traditionaux.
 • Rogan, Bjarne (2008). In memorian Marianne Gullestad. [www ].
 • Rogan, Bjarne (2008). Marianne Gullestad 1946-2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2008). Med gjestfrihet som veiviser til reiselivshistorien – et kulturhistorisk blikk på endringer i reiselivet rundt midten av 1800-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2008). Travelogues, Popular Costumes and Taxonomy. Some Perspectives on 19th-Century Travel Accounts from Norway.
 • Rogan, Bjarne (2008). UHR og opprykksordningen. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (6)
 • Rogan, Bjarne (2008). A Brief Outline of SIEF and its Forerunner CIAP. Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore.
 • Rogan, Bjarne (2007). A Biographical Approach to the History of a Discipline. Nils-Arvid Bringéus: Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  63, s 229- 232
 • Rogan, Bjarne (2007). Chiracs monument. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18)
 • Rogan, Bjarne (2007, 09. februar). Duellen – debatt om vitenskapelige ansettelser.  Morgenbladet.
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk art, popular culture and creativity. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2007). Mindre fag, mer person. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 19 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2007). Objet, trésors et pratiques sociales.
 • Rogan, Bjarne (2007). Objets et pratiques sociales: l'exemple des collectionneurs.
 • Rogan, Bjarne (2006). Bedømmelser, meroffentlighet - og likestilling. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (3), s 28- 29
 • Rogan, Bjarne (2006). Faglige prioriteringer. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006, 04. april). Fri universitetsmuseene fra universitetet.  Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2006). Humaniora og Europa. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). In Memoriam Reimund Kvideland. SIEF Newsletter.  5(1)
 • Rogan, Bjarne (2006). Ja til formidling, nei til UHRs forslag. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Likestilling og rangering. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Lønn som fortjent?. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). New Roads for University Museums. Summing up a congress.
 • Rogan, Bjarne (2006). Ny strategi for de humanistiske fagene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Om akademisk frihet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Personalsaker og (mer) offentlighet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Snow, Ice & Technology. A case study of technology, stability and change in 19th century Norway.
 • Rogan, Bjarne (2006). Stemoderlig behandling. Debatt Universitetsmuseene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2006). Synthèse des travaux et pistes de travail (Oppsummering og konklusjoner).
 • Rogan, Bjarne (2006). Tanker om framtidas universitetsmuseer.
 • Rogan, Bjarne (2006). Universitetsstyret mener alvor!. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Utenrikstasjonene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006, 31. mars). Vår kulturarv må tas bedre vare på.  Uniforum.
 • Rogan, Bjarne & Hylland, Ole Marius (2006). Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer. NOU - Norges offentlige utredninger. 2006:8.
 • Rogan, Bjarne (2005). Best i Norden. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Et semester er slutt - men hvilket semester!. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). HF - UiOs lokomotiv. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). I disse budsjettider. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Look to Norway, se på HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). «Makten» tåler kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2005). Strategisk Plan 2005-2009 - et styringsdokument med fokus på forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Tid til forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). UiOs strategiske plan - og HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Use or Misuse? CIAP and the League of Nations. Ethnology and politics in interwar Europe.
 • Rogan, Bjarne & Syvertsen, Trine (2005). God "Vilje til forskning" - men hva med humaniora?. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne & Underdal, Arild (2005). Innavl og kameraderi?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Winther, Per (2005). En skole for språklig kunnskapsløshet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2004). Enstemmig vedtatt. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Et nytt museum må sprenge nasjonale rammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2004). Etnologi og folkloristikk � Internasjonalt samarbeid i mellom- og etterkrigstid. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2004). Europe and regionalism present and past. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2004). Faglige og administrative ledere ved de nye instituttene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). HF og reorganiseringen. Universitas.  ISSN 0805-1798.  (07)
 • Rogan, Bjarne (2004). Ros fra elfenbenstårnet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Takk for innsats. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Travelling in 18th and 19th Century Norway. The Travel Experience and its Material Foundations.
 • Rogan, Bjarne (2004). Viktige vedtak i FS. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). De nye Europa-museene: Berlin, Bryssel, Marseille.
 • Rogan, Bjarne (2003). En ordning uten kvalitetssikring: Professoropprykk. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  35(6), s 36- 36 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2003). Flere språkfag er truet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). Universitetene omformes: Stort handlingsrom er nødvendig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2003). Ytringsfrihetens dilemma. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2003). La CIAP, l'IAEEF et le CIFL et la coopération internationale en ethnologie et folklore.
 • Rogan, Bjarne (2002). Bernt Hagtvet på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Behovet for et universitetshistorisk museum. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  07/2002 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Det kommende museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Et museumslandskap i forvandling. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Kolsrud, Knut, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 323 - 324 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Les politiques d'acquisition et de documentation du contemporain des musées en Scandinavie. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2002). Reisen i Norge ¿ mellom materialitet og mentale konstruksjoner. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Collecting between passion and science. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Franske museer i storm. Museum som nasjonalmonument. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  5, s 14- 16 Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Kulturstudier i tverrfaglige forskningsprosjekter ¿ muligheter og risiko. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001, 01. mai). Sakkyndiguttalelse til den Hallwylska professuren, Nordiska museet, Stockholm. [Radio].  Nordiska museet, Stockholm : Nordiska museet, Stockholm.
 • Rogan, Bjarne (2001). The Picture Postcard ¿ Exchange and Ritual Communication. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2001). Travelling as a Cultural Encounter. The Travel Experience and its Material Foundations in 18th and 19th Century Norway. Vis sammendrag
 • Rogan, Bjarne (2000). Bokmelding av Archer, Ronald: Vegvalg og vegskille. Statens vegvesen Vestfold 1898-1998. Tønsberg 1998. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  37, s 71- 74
 • Rogan, Bjarne (2000). Collecting of Postal History Through 150 Years. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 12. mai 2020 11:25

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter