Bjarne Rogan

Bilde av Bjarne Rogan
English version of this page
Mobiltelefon +47 93458268
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Materiell kultur kulturens materialitet (herunder samling og samlinger)
 • Samferdselshistorie, reiseliv og turisme (med vekt på 1800-tallet)
 • Kystkultur og fiskerier
 • Museumskunnskap
 • Norsk og europeisk faghistorie, spesielt 1900-tallet

Faglig bakgrunn

 • Cand. philol. 1975 med fransk hovedfag, engelsk og historie.
 • Dr. philos. 1986 på en avhandling om det norske skyssvesenets historie.
 • 1975-81: Offentlig administrasjon (Universitet, fylkeskommune, forskningsråd)
 • 1982-86: Stipendiat NAVF og UiO
 • 1986-92: Førsteamanuensis i etnologi, UiO
 • 1993-2016: Professor i etnologi og i kulturhistorie, UiO

Pågående prosjekter

 • Revtorsk og sørlandsklippfisk (bokprosjekt)
 • "Knut Liestøl – Mannen bak verket"  går ut på å skrive en biografi om folkloristen Knut Liestøl, basert på hans etterlatte brev..

Viktigste verv

 • 1988-89: Bestyrer, Institutt for etnologi (IFE, UiO)
 • 1992-94: Instituttleder, Institutt for kulturstudier (IKS, UiO)
 • 1994-98: Styreleder, Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV, UiO)
 • 1999-2001: Direktør, Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines, MSH/Paris
 • 2002-08: Styreleder Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO
 • 2003-06: Dekan ved Det historisk-filosofiske/Det humanistiske fakultet
 • 2004-06: Leder av NOU-utvalget for universitetsmuseene (NOU 8/2006)
 • 2003-13: Styreleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg
 • 2001-08: Visepresident i la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
 • 2001-11: Medlem av styret, det vitenskapelige rådet og innkjøpskomiteen for le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Paris/Marseille
 • 2003-09: Medlem av styringsgruppen for ESF-prosjektet EARTH (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage)
 • Medlem av redaksjonsråd for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (Ethnologia Europaea 1991-2012, Folk Life 2007-2013)
 • 2010-16: Direktør/senterleder Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines/Det norske universitetssenter i Paris
 • 2013-15:  Redaktør av Tidsskrift for kulturforskning
 • Medlem/leder av en rekke komiteer og utvalg på institutt-, fakultets- og universitetsnivå

Priser

 • 1998: Forskningspris, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.
 • 2018: Chevallier des Palmes Académiques, Frankrike
Emneord: Kulturhistorie, Museer og museologi, Kulturmøter, Samferdselshistorie, Reiseliv og turisme, Kystkultur, Materiell kultur

Publikasjoner

Bøker
Kystfisker. Med sjarken Havsund fra Agder til Troms. Novus, 2020. 2. utg. 2021.
Hans Normann Dahl. Fortelleren. (red.) Pax, 2017.
Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus, 2013 (red. s. m.  Anne Eriksen)
Materiell kultur & Kulturens materialitet. Novus 2011 (red. s. m. Saphinaz-Amal Naguib)
Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus 2010 (red. s. m. Arne Bugge Amundsen)
Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus, 2003 (red. s. m. Arne Bugge Amundsen og Margrethe C. M. Stang)
Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus, 2000 (red. s. m. Bente G. Alver)
Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte (red.). Pax, 1999.
Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Novus, 1998.
Jeg fant, jeg fant. Om samling av kunst, antikviteter og snurrepiperier. Aschehoug,1997.
Fra Hidra til nordsjøbankene. Et nærbilde av moderne kystfiskere i tradisjonelle fiskerier. Novus, 1996.
Det nære og det fremmede. Vindu mot fransk etnologi (red.). Novus, 1993.
Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, 1986.


 
 
 
 
 
 
Artikler
Things With a History – and Other Possessions. Some Notes on Public and Private Aspects of Possession among Elderly People. Ethnologia Scandinavica 1998.
On Collecting as Play, Creativity and Aesthetic Practice. Etnofoor. Antropologisch Tijdschrift 1998.
Material Culture and Gender. Seen through the Practice of Collecting. I: Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Berlin: Waxmann Münster, New York, München, 1999.
Consuming Passion & Erudite Consumption: Approaches to a Consumption Phenomenon. I: An Adventurer in European Ethnology. Jyväskylä: Atena 2001.
The Emerging Museums of Europe. Ethnologia Europaea 2003.
Norvège. L'auberge du bon secours. I: L'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures. Paris: Bayard 2004.
An Entangled Object. The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual Communication. Cultural Analysis, 2005.
Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet. I: Ritualer. Kulturhistoriske studier. Oslo: Universitetsforlaget 2006.
Folk Art and Politics in Inter-War Europe: An Early Debate on Applied Ethnology. Folk Life, 2007.
Travelling – Between Materiality and Mental Constructs. ... In: Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700–1830. Aarhus Universitetsforlag, 2007.
From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists. The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway. I: The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norvik Press, 2008.
The Troubled Past of European Ethnology. Ethnologia Europaea 38:1, 2008.
From CIAP to SIEF. Visions for a Discipline or Power Struggle? In: Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies, Aldershot, Ashgate 2008.
From Rivals to Partners on the Inter-War European Scene. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière and the International Debate on European Ethnology in the 1930s. Arv, 2008.
Une Alliance fragile. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière et l'ethnologie européenne d'avant-guerre. Ethnologie Française 4, 2008.
Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum. I: Samling og museum. Oslo, Novus 2010.
Tingenes transformasjoner i museet. Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk. I: Samling og museum. Oslo, Novus 2010.
Å tillegne seg landskapet, historien og nasjonen. Om folkedrakter, turister og nasjonsbyggere på 1800-tallet. I: Materiell kultur & Kulturens materialitet. Oslo, Novus 2011.
Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet. I: Materiell kultur & Kulturens materialitet. Oslo, Novus 2011.
An internationalist among Norwegian Folklorists. A Biographical Sketch of Reidar Th. Christiansen (1886–1971). Arv, 2012.
Objets de collection et modes de collectionner. A propos de la sexualisation des objets. I: Les objets ont-ils un genre? ... Paris: Armand Colin 2012.
The Institutionalization of Folklore. I: A Companion to Folklore. Boston: Wiley Blackwell, 2012.
The road and the materiality of the journey. I: Views. Norway seen from the road 1733–2020. Oslo: Forlaget Press.
Knut Kolsrud (1916–1989). I: Etnologi og folkloristikk. En fagkrisk biografi om norsk kulturhistorie. Oslo: Novus 2013.
Fra gjenstandsforskning til kulturens materialitet. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013.
Institutt for folkelivsgransking – Institutt for etnologi. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013
Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Fra folkeminneprogrammet til bondesamfunnnsundersøkelsene. I: Etnologi og folkloristikk ... Oslo: Novus 2013.
Sigurd Erixon on the Post-War International Scene. International Activities, European Ethnology and CIAP from 1945 to the mid 1950s. Arv, 2013.
Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning 1, 2013.
MuCEM – et nytt nasjonalmuseum i Frankrike anno 2013. Hvordan det nasjonale folkemuseet ble til et internasjonalt kunst- og kulturhistorisk museum. Nordisk museologi, 2014.
Asbjørn Klepp – forskning og forfatterskap. Et faglig portrett. Tidsskrift for kulturforskning 4, 2014.
Popular Culture and International Cooperation in the 1930s. I: Networking the International system. Global Histories of International Organizations. Heidelberg: Springer 2014.
 
 
 • Rogan, Bjarne (2017). Between Politics of Memory and Politics of Art. The Making of a new National Museum in France. I Früh, Anja (Red.), Museen als Orte geschichtspolitischer Verhandlungen. Museen im Wandel.. Schwabe Verlag. ISSN 978-3-7965-3647-2. s. 157–172.
 • Rogan, Bjarne (2016). Sigurd Erixon, European Ethnology and Ethnologia Europaea 1964–1968. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 149–183.
 • Rogan, Bjarne (2015). Museet for menneskets naturhistorie og kulturens naturhistorie : Musée de l'Homme - et ikonisk museum gjenoppstått i Paris. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), s. 87–101.
 • Rogan, Bjarne (2015). Sigurd Erixon – "The Heavy Artillery" from Sweden. CIAP, SIEF and European Ethnology from the Mid 1950s to 1964. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 113–171.
 • Rogan, Bjarne (2015). A Remarkable Congress and a Popular General Secretary: CIAP/SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias. Etnográfica. ISSN 0873-6561. 19(3), s. 567–576. doi: 10.4000/etnografica.4123.
 • Rogan, Bjarne (2015). When the Folklorists Won the Battle but Lost the War. The Cumbersome (Re-)Birth of SIEF in 1964. Cultural Analysis. ISSN 2572-0643. 13, s. 23–50.
 • Rogan, Bjarne (2015). Norsk kulturhistorie i kontekst – et bidrag til genealogien. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(1), s. 56–98.
 • Rogan, Bjarne (2014). Asbjørn Klepp – forskning og forfatterskap. Et faglig portrett. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 13(4), s. 32–63.
 • Rogan, Bjarne (2014). Popular Culture and International Cooperation in the 1930s. I Herren, Madeleine (Red.), Networking the International System. Global Histories of International Oranizations. Springer. ISSN 978-3-319-04210-7. s. 175–185. doi: 10.1007/978-3-319-04211-4_12.
 • Rogan, Bjarne (2014). MuCEM – et nytt nasjonalmuseum i Frankrike anno 2013. Hvordan det nasjonale folkemuseet ble til et internasjonalt kunst- og kulturhistorisk museum. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 1, s. 3–20. doi: 10.5617/nm.3028.
 • Rogan, Bjarne (2013). Sigurd Erixon on the Post-War International Scene. International Activities, European Ethnology and CIAP from 1945 to the mid 1950s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 89–152.
 • Rogan, Bjarne (2013). Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(1), s. 23–40.
 • Rogan, Bjarne (2013). Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Fra folkeminneprogrammet til bondesamfunnsundersøkelsene. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 645–667.
 • Rogan, Bjarne (2013). Institutt for folkelivsgransking – Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 565–594.
 • Rogan, Bjarne (2013). Fra gjenstandsforskning til kulturens materialitet. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 425–467.
 • Rogan, Bjarne (2013). Knut Kolsrud (1916–1989). I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 199–218.
 • Rogan, Bjarne (2013). Reidar Th. Christiansen (1886–1871). I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 113–136.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Et sekel kulturhistorie. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 9–23.
 • Rogan, Bjarne (2012). An Internationalist Among Norwegian Folklorists. A Biographical Sketch of Reidar Th. Christiansen (1886-1971). Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 68, s. 91–119.
 • Rogan, Bjarne (2012). The road and the materiality of the journey. I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Views. Norway Seen from the Road 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-591-4. s. 118–125.
 • Rogan, Bjarne (2012). Veien og reisens materialitet. I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-553-2. s. 118–125.
 • Rogan, Bjarne (2012). Objets de collection et modes de collectionner. À propos de la sexualisation des objets. I Anstett, Elisabeth & Gélard, Marie-Luce (Red.), Les objets ont-ils un genre? Culture matérielle et production sociale des identités sexuées. Armand Colin. ISSN 978-2-200-27713-0. s. 17–34. doi: 10.3917/arco.gela.2012.01.0017.
 • Rogan, Bjarne (2012). The Institutionalization of Folklore. I Bendix, Regina & Hasan-Rokem, Galit (Red.), A Companion to Folklore. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-9499-0. s. 598–630. doi: 10.1002/9781118379936.ch31.
 • Rogan, Bjarne (2011). Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 313–381.
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 9–18.
 • Rogan, Bjarne (2011). Å tillegne seg landskapet, historien og nasjonen. Om folkedrakter, turister og nasjonsbyggere på 1800-tallet. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 61–78.
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes transformasjoner i museet. Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 255–276.
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 131–149.
 • Rogan, Bjarne (2008). From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists: The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway. I Wells, Marie (Red.), The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norvik Press. ISSN 978-1-870041-69-0. s. 83–96.
 • Rogan, Bjarne (2008). From CIAP to SIEF: Visions for a Discipline or Power Struggle? I Nic Craith, Máiréad; Kockel, Ullrich & Johler, Reinhard (Red.), Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Ashgate. ISSN 978-0-7546-4690-7. s. 19–64.
 • Rogan, Bjarne (2008). From Rivals to Partners on the Inter-War European Scene. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière and the International Debate on European Ethnology in the 1930s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 64, s. 61–100.
 • Rogan, Bjarne (2008). Museumsomtale: Branly - postkolonialt eller nykolonialt museum? eller: hvorfor og hvordan den Edle Ville lever i beste velgående i hjertet av Paris. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(4), s. 85–98.
 • Rogan, Bjarne (2008). The troubled past of European ethnology SIEF and International Cooperation from Prague to Derry. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 38(1), s. 66–78.
 • Rogan, Bjarne (2008). Une alliance fragile. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière et l'ethnologie européenne. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 4, s. 701–710.
 • Rogan, Bjarne (2007). Travelling – Between Materiality and Mental Constructs: Encounters in Norway in the eigteenth and nineteenth Centuries. I Povlsen, Karen Klitgaard (Red.), Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700-1830. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342644. s. 243–264.
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk Art and Politics in Inter-War Europe: An Early Debate on Applied Ethnology. Folk life. ISSN 0430-8778. 45, s. 7–23.
 • Rogan, Bjarne (2006). Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet. I Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Red.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5. s. 119–137.
 • Rogan, Bjarne (2005). An Entangled Object. The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual Communication. Cultural Analysis. ISSN 2572-0643. 4, s. 1–27.
 • Rogan, Bjarne (2004). Déclin et relance des races bovines traditionelles en Norvège, ou la «bariolée», la «télémarkienne» et des éleveurs à contre-courant. I Bromberger, Christian; Chevallier, Denis & Dossetto, Danièle (Red.), De la châtaigne au Carnaval. Relances et traditions dans l'Europe contemporaine. Editions à Die. ISSN 2-908730-71-5. s. 52–56.
 • Rogan, Bjarne (2004). Norvège. L'auberge du bon secours. I Montandon, Alain (Red.), L'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures. Bayard. ISSN 2-227-47207-3. s. 194–218.
 • Rogan, Bjarne (2004). The Prague Congress (1928), CIAP and the League of Nations. A Short History of la Commission Internationale des Arts Populaires (CIAP) from its Inception until World War II. I Koresaar, Ene & Leete, Art (Red.), Everyday Life and Cultural Patterns. International Festschrift for Elle Vunder. University of Tartu. ISSN 9985-56-978-4. s. 285–302.
 • Rogan, Bjarne (2003). Mot et postnasjonalt og et postkolonialt museum. Et fransk museumslandskap i forvandling, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISSN 82-7099-374-3. s. 279–299.
 • Marchenay, Philippe; Bérard, Laurence & Rogan, Bjarne (2003). Fragrances des pays du Nord, «Le patrimoine c'est d'abord les gens ...». Centre alpin et rhodanien d'ethnologie. ISSN 2-85924-016-0. s. 180–183.
 • Rogan, Bjarne (2003). Towards a Post-colonial and a Post-national Museum. The Transformation of a French Cultural Landscape. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 33(1), s. 37–50.
 • Rogan, Bjarne (2003). The Emerging Museums of Europe. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 33(1), s. 51–60.
 • Rogan, Bjarne (2002). Et inn-viklet objekt. Postkortet som suvenir og samleobjekt, gave og rituell kommunikasjon. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 39–56.
 • Rogan, Bjarne (2001). Consuming Passion & Erudite Consumption: Approaches to a Consumption Phenomenon. I Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina (Red.), An Adventurer in European Ethnology. Atena, Jyväskylä. ISSN 951-796-266-5. s. 85–109.
 • Rogan, Bjarne (2001). Samling mellom det private og det offentlige. I Martinussen, Atle (Red.), Konsumpsjon og livsstil i Norden. NORSAM / De Sandvigske Samlinger. ISSN 82-90241-43-7. s. 19–26.
 • Rogan, Bjarne (2001). Form, Function and Context. (Review article/utvidet bokmelding). Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 34(1), s. 57–63.
 • Rogan, Bjarne (2001). Stamps and Postcards ¿ Science or Play? A Longitudinal Study of a Gendered Collecting Field. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 31(1), s. 37–54.
 • Rogan, Bjarne (2000). Travelling ¿ Between Ritual and Routine. Some comments on a consumption ritual in a historical perspective, Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Selbstverlag des Instituts für Europäische Ethnologie, Wien.. ISSN 3-902029-04-8. s. 179–194.
 • Rogan, Bjarne (2000). Refleksjoner over en kongress og et fag, Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-330-1. s. 11–18.
 • Rogan, Bjarne (1999). Søkelys på et århundreskifte, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 8–16.
 • Rogan, Bjarne (1999). Meninger og myter om landet i nord, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 34–52.
 • Rogan, Bjarne (1999). Postkortet, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 224–242.
 • Rogan, Bjarne (1999). Material Culture and Gender ¿ Seen through the Practice of Collecting. I Köhle-Hezinger, Christel; Scharfe, Martin & Brednich, Rolf Wilhelm (Red.), Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Waxmann Münster, New York, München, Berlin. ISSN 3-89325-799-3. s. 138–146.
 • Goksøyr, Matti & Rogan, Bjarne (1999). "Det lille klunk i sækken", Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskif te. Pax Forlag. s. 69–85.
 • Rogan, Bjarne (1999). Samling som lek og skapende virksomhet. Om ting, metamorfose og komposisjon. By og Bygd. ISSN 0084-8212. 36, s. 199–209.
 • Rogan, Bjarne (1998). Small Things, Important Issues. Collecting between 'Buttonology' and Cultural Analysis. I Anepaio, Terje & Jürgenson, Aivar (Red.), Trying to Understand Culture. Kultuuri Moista Püüdes. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn. ISSN 9985-50-237-X. s. 54–65.
 • Rogan, Bjarne (1998). Things With a History - and Other Possessions. Some Notes on Public and Private Aspects of Possession among Elderly People. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 93–107.
 • Rogan, Bjarne (1998). On Collecting as Play, Creativity and Aesthetic Practice. Etnofoor. Antropologisch Tijdschrift. XI(1), s. 40–54.
 • Rogan, Bjarne (1997). From Passion to Possessiveness. Collectors and Collecting in a Symbolic Perspective. I Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (Red.), In Search of Symbols. An Explorative Study. Occasional Papers no 1, Department of cultural Studies, University of Oslo. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-288-7. s. 162–190.
 • Rogan, Bjarne (1997). Brev til en rasende (lærd) fagfelle. Mest om samling, noe om kjønn og litt om å snakke forbi hverandre. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 23(1), s. 86–95.
 • Rogan, Bjarne (1996). Museumsjernbanene ¿ bruk eller forbruk, vern eller slitasje. I Dahl, Hans Fredrik & Halling, Finn (Red.), Banen og bygda. Tertitten gjennom 100 år. Sørumsand. ISSN 82-991439-2-6. s. 239–242.
 • Rogan, Bjarne (1996). La récolte de la glace naturelle en Norvège (1850-1930). I Ascovitsioti-Hameau, Ada (Red.), De neige en glace. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l'artisanat de la glace. Brignoles, Frankrike. s. 19–28.
 • Rogan, Bjarne (1996). Noen forskningshistoriske perspektiver på ting, mening og tolkning. I Storå, Nils (Red.), Etnologisk föremålsforskning. Etnologiska Institutionen vid Åbo akademi, Finland. ISSN 951-650-860-X. s. 1–16.
 • Rogan, Bjarne (1996). Et møtested for maskulin lidenskap og feminin estetikk? En foreløpig drøfting av kjønnsperspektiver ved samling. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 22(3), s. 23–43.
 • Rogan, Bjarne (1996). Material Culture, Meaning and Interpretation in Nordic Ethnological Research. From functionalist to phenomenological approaches. Pro Etnologica. 4, s. 57–70.
 • Rogan, Bjarne (1996). From Passion to Possessiveness. Collectors and Collecting in a Symbolic Perspective. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 26(1), s. 65–79.
 • Rogan, Bjarne (1996). Le couteau traditionnel comme symbole national en Norvège. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 26(1), s. 50–57.
 • Rogan, Bjarne & Velure, Magne (1995). Museums of Cultural History in Norway: Structure, Status, Challenges. Anales del Museo Nacional de Etnografia. 1, s. 151–162.
 • Rogan, Bjarne (1994). Alvor, humor og provokasjoner. En analyse av kommunikasjon gjennom båtnavn. I Kvideland, Reimund & Selberg, Torunn (Red.), Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett og Viten, Stabekk. ISSN 82-412-0184-2. s. 165–176.
 • Rogan, Bjarne (1994). Skyssvesenet. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. s. 8–14.
 • Rogan, Bjarne (1994). Navn eller nummer? Motiver for navngiving av ting. NORNA-rapport. 56, s. 81–100.
 • Rogan, Bjarne (1993). «I come from Norway and I am good». The Tolle-Knife as a National Symbol. Ethnologia Fennica. ISSN 0355-1776. 21, s. 36–45.
 • Rogan, Bjarne (1992). Fransk etnologi ¿ med sideblikk til forskningsutviklingen i Tyskland og Norden. I Gustavsson, Anders (Red.), Kulturforskning i Tyskland och Norden. Etnologiska Institutionen, Uppsala. ISSN 91-506-0914-9. s. 156–173.
 • Rogan, Bjarne (1992). Har gjenstanden noen kildeverdi i et nåtidssamfunn? I Espeland, Else & Vesterkjær, Siri Schrøder (Red.), Gjenstanden ¿ verdi og virkning. Norges Kunst- og kulturhistoriske museer, Oslo. ISSN 82-7432-018-2. s. 41–48.
 • Rogan, Bjarne (1992). Satsing med dimensjoner. Om dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo, NIF-rapport nr 7: Data och folklore. Nordisk Institut for Folklore (NIF), Åbo, Finland. ISSN 951-95199-7-1. s. 7–10.
 • Rogan, Bjarne (1992). Erfaringer med databaseprogrammet ISIS, NIF-rapport nr 7: Data och folklore. Nordisk Institut for Folklore (NIF), Åbo, Finland. ISSN 951-95199-7-1. s. 11–17.
 • Rogan, Bjarne (1992). Hjem og eiendeler. Eller: Hva skjuler seg bak konsumforskningens horisonter? Hus, hjem og innbo. forskningsstatus ¿ forskningsstrategier. Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd (NAVF, Museumsnettverket). ISSN 82-7216-807-3. s. 103–116.
 • Rogan, Bjarne (1992). Gammel vin i nye krukker. En tvilers testament etter et seminar om modernitet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 18(2-3), s. 101–105.
 • Rogan, Bjarne (1992). Artefacts - Source Material or Research Objects in Contemporary Ethnology? Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 105–118.
 • Rogan, Bjarne (1992). Father and Clown. On the Nomenclature of Norwegian Pleasure Craft. Maritime Anthropological Studies. ISSN 0922-1476. 5(1), s. 36–52.
 • Rogan, Bjarne (1991). Skrot og verdier, erfaring og hensikt. «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum III. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(4), s. 55–62.
 • Rogan, Bjarne (1991). Konsum, status og ¿ smak, «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum II. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(2/3), s. 117–128.
 • Rogan, Bjarne (1991). Materiell kultur. Tanker omkring et seminar. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(2/3), s. 3–12.
 • Rogan, Bjarne (1991). Om ting og navn. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 34, s. 47–65.
 • Rogan, Bjarne (1991). Oskar og Gaa Paa, Vanntrivsel og Svigermors Drøm. Norske lystbåtnavn i går og i dag. Årbok. Norsk Maritimt Museum. ISSN 1502-170X. s. 59–102.
 • Rogan, Bjarne (1990). Tollekniven. Symbol i fortid og nåtid. I Arvidsson, Alf (Red.), Människor och föremål. Etnologer om materiell kultur. Carlsons Forlag. Stockholm.. ISSN 91-7798-314-9. s. 226–242.
 • Rogan, Bjarne (1990). Inspirasjonen fra semiotikken. «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum I. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 16(4), s. 67–75.
 • Rogan, Bjarne (1990). On the Custom of Naming Artefacts. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 20(1), s. 47–60.
 • Rogan, Bjarne (1990). Knivsamlere og knivmakere. Omkring tollekniven som fritidsaktivitet i 1980-årenes Norge. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 33, s. 167–185.
 • Rogan, Bjarne (1990). Refleksjoner over ting, erfaring og kulturforståelse. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 16(4), s. 3–21.
 • Rogan, Bjarne (1988). Norske historikeres vurdering av bondeopposisjonen ca 1814-1870. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 31, s. 157–175.
 • Rogan, Bjarne (1988). På sporet av konsumenten. Eller: Teppenes tale. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 14(4), s. 64–80.
 • Rogan, Bjarne (1987). Plikt, byrde ¿ og inntektskilde? Opposisjonsinnlegg v/Halvard Bjørkvik og John Herstad med tilsvar, dr.gradsdisputas. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 30, s. 236–249.
 • Rogan, Bjarne (1987). Fransk etnologi. En faghistorisk oversikt. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 30, s. 91–126.
 • Rogan, Bjarne (1987). Europeisk dialog. Tysk og fransk etnologi på talefot. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(3-4), s. 107–118.
 • Rogan, Bjarne (1987). Materiell kultur som kommunikasjon. Noen kildeteoretiske perspektiver. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(2), s. 3–17.
 • Rogan, Bjarne (1987). Franske økomuseer. Et levedyktig kultureksperiment ¿ men hva er de egentlig? Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(1), s. 19–29.
 • Rogan, Bjarne (1986). Karjolen. Et norsk kjøretøy i et europeisk perspektiv. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 29, s. 147–161.
 • Rogan, Bjarne (1984). Strengen fergested og skysskifte. Et lokalt kommunikasjonsproblem. Årbok for Telemark. ISSN 0587-4076. s. 59–69.
 • Rogan, Bjarne (1984). Pengeskyss og friskyss, tingskyss og transportskyss. Den eldre reguleringen av skyssvesenet i Telemark. Telemark historie. ISSN 0800-3408. s. 51–72.
 • Rogan, Bjarne (1984). Noen refleksjoner omkring etnologi, arbeidsliv og det industrialiserte samfunn. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 10(3-4), s. 64–80.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2020). Kystfisker. Med sjarken Havsund fra Agder til Troms. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-049-1. 230 s.
 • Rogan, Bjarne (2017). Hans Normann Dahl. Fortelleren. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3981-7. 228 s.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-723-7. 697 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (2011). Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-630-8. 385 s.
 • Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2010). Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-610-0. 367 s.
 • Amundsen, Arne Bugge; Rogan, Bjarne & Stang, Margrethe C Molland (2003). Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISBN 82-7099-374-3. 383 s.
 • Rogan, Bjarne & Alver, Bente Gullveig (2000). Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-330-1. 328 s.
 • Alver, Bente Gullveig & Rogan, Bjarne (2000). Norden og Europa. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-330-1.
 • Rogan, Bjarne (1999). Collectionner ¿ mode masculin et mode féminin. Editions du CTHS, Paris. ISBN 2-7355-0405-0.
 • Rogan, Bjarne (1999). Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISBN 82-530-2081-3. 336 s.
 • Rogan, Bjarne (1999). Norge anno 1900. Pax Forlag, Oslo. ISBN 82-530-2081-3.
 • Rogan, Bjarne (1998). Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax forlag, Oslo 1998.
 • Rogan, Bjarne (1998). Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Novus Forlag. ISBN 82-7099-292-5. 366 s.
 • Rogan, Bjarne (1997). Jeg fant, jeg fant. Om samling av kunst, antikviteter og snurrepiperier. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22214-5. 230 s.
 • Rogan, Bjarne (1996). Fra Hidra til nordsjøbankene. Et nærbilde av moderne kystfiskere i tradisjonelle fiskerier. Novus Forlag. ISBN 82-7099-271-2. 224 s.
 • Rogan, Bjarne (1993). Det nære og det fremmede. Vindu mot fransk etnologi. Novus Forlag, Oslo. ISBN 82-7099-204-6. 248 s.
 • Rogan, Bjarne (1992). Dagligliv i Ny-Hellesund. Om mennesker, familier og hendelser i et øysamfunn på sørlandskysten på første del av 1900-tallet. Novus Forlag, Oslo. ISBN 82-7099-200-3. 187 s.
 • Rogan, Bjarne (1986). Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2759-2. 239 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2021). 'Karjol og fjording' – Two Icons of Travelling in 19th Century Norway. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. s. 25–30.
 • Rogan, Bjarne (2021). Posting – A 'very well adapted' System for Travelling i 19th Century Norway. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. 20/21, s. 21–25.
 • Rogan, Bjarne (2020). Fint å ha forfatteren med ombord! [Avis]. Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2020). Spennende kunst på Fedrenes Minne. [Avis]. Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2020). From Runners to Wheels. Winter Communications in Norway in the 19th Century. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. s. 19–23.
 • Rogan, Bjarne (2019). Hans Normann Dahl. En U-alminnelig kunstner.
 • Rogan, Bjarne (2019). Minnetale over Hans Normann Dahl.
 • Rogan, Bjarne (2019). Paris-senteret i klimaskvis. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Rogan, Bjarne & Sander, Tomm (2019). Hans Normann Dahl. Nekrolog.
 • Rogan, Bjarne (2019). En reise gjennom det franske museumslandskapet.
 • Rogan, Bjarne (2018). Looking in the rear-mirror. Reflections and reminiscences on the occasion of the 20th anniversary of CUNP.
 • Rogan, Bjarne (2018). Karin Salomonsson (red.) 2018. Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 73–78.
 • Rogan, Bjarne (2017). Egyptiske museer – mellom faraonisme og sivilisasjonshistorie.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2017). Ragnar Pedersen, 1941–2016. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 47, s. 172–173.
 • Rogan, Bjarne (2017). Hans Normann Dahl – en samfunnsengasjert kunstner.
 • Rogan, Bjarne (2017). Rød romantiker. Bildekunstner Hans Normann Dahl fyller 80 år. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Rogan, Bjarne (2017). Ordkunstner og rimsmed. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 162–169.
 • Rogan, Bjarne (2017). Observatør med skissebok. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 140–161.
 • Rogan, Bjarne & Flor, Harald (2017). Plakatkunstneren. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 95–109.
 • Rogan, Bjarne & Koefoed, Holger (2017). Politiske tegninger – og tjue år i Dagbladet. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 41–65.
 • Rogan, Bjarne (2017). Mellom romantikk og realisme. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 11–40.
 • Rogan, Bjarne (2016). Minnetale over professor Ragnar Ernst Pedersen. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 207–214.
 • Rogan, Bjarne (2016). Ragnar Ernst Pedersen, 1941-2016. Minnetale.
 • Rogan, Bjarne (2016). Fransk museumspolitikk og virkelighet.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2016). Ragnar Ernst Pedersen.
 • Rogan, Bjarne (2016). Le Musée du Quai Branly – og andre franske museer.
 • Rogan, Bjarne (2015). Forskning og høyere utdanning I Frankrike; lovverk og strukturelle endringer, fusjoner og krise.
 • Rogan, Bjarne (2015). Terrain (1983–2015) – et tidsskrifteventyr som brått tok slutt. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2, s. 116–120.
 • Rogan, Bjarne (2015). Confluences (Lyon) – and other French Museums.
 • Rogan, Bjarne (2015). The Fisherman as Informant – The Ethnologist as Associate.
 • Rogan, Bjarne (2014). Norsk kulturhistorie i kontekst – genealogien.
 • Rogan, Bjarne (2014). When Kurt Ranke and the folklorists won the battle but lost the war. Or: How SIEF ended up in a black box (1964).
 • Rogan, Bjarne (2014). Confluences-museet – Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao? Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 76–81.
 • Rogan, Bjarne (2014). Fra Paris til Marseille. MUCEM – et nytt fransk nasjonalmuseum.
 • Rogan, Bjarne (2014). Reisen til Eidsvold. [Radio]. NRK P1 Norgesglasset.
 • Rogan, Bjarne (2013). Au musée des illusions. Le rendez-vous manqué du quai Branly [Sally Price, 2011]. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 2, s. 349–351.
 • Rogan, Bjarne (2013). Mat og måltider. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(3–4), s. 3–6.
 • Rogan, Bjarne (2013). De quoi le MuCEM est-il le contemporain?
 • Rogan, Bjarne (2013). MuCEM – fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon.Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2.
 • Rogan, Bjarne (2013). Et fransk museumslandskap på 2000-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2013). Fotograf Arthur Sand velger pensjonisttilværelsen. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12, s. 64–65.
 • Rogan, Bjarne (2013). Brita Staxrud Brenna, Professor in Oslo. Biographical Note. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 43.
 • Rogan, Bjarne (2013). Secularism and French public institutions – the case of museums.
 • Rogan, Bjarne (2012). An Everlasting Bone of Contention? Some Remarks on the Earlier Debates on the Name of a Scholarly Organization (CIAP/SIEF) and a Discipline. SIEF News. ISSN 2213-3607. 10(1), s. 5–9.
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary. Or: CIAP, SIEF and Jorge Dias.
 • Rogan, Bjarne (2010). Nitrist kulturmuseum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2010). Museumsvokternes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 23–23.
 • Rogan, Bjarne (2010). Museums, the double linguistic turn – and Branly.
 • Rogan, Bjarne (2010). Folklore and international cooperation in the 1930s. The Case of CIAP and the League of Nations.
 • Rogan, Bjarne (2010). The Museum of Quai Branly, seen from abroad. Art or anthropology, post-colonialism or neo-colonialism?
 • Rogan, Bjarne (2010). L'objet témoin et signe, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2009). En god tradisjon. Du er i godt selskap når du gir navn til hytta. Hytteliv. ISSN 0332-6772.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hva slags kulturhistorisk museum ønsker vi? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Rogan, Bjarne (2009). KHMs museumstenkning. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hobbyhorses, Leisure Time Activities and the Welfare State. Book review of Jochum Stattin: Hobby-entusiaster och folkhemsbyggare. Carlsson Bokförlag, Stockholm 2007. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Biographical Approach to the History of Ethnology. Book review: Nils-Arvid Bringéus: Åke Campbell som etnolog. Kgl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Phenomenological Approach to Encounters Between Individuals and Things. Book review of Erik Ottoson: Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål (Ph.d.-thesis). Skrifter från Etnologiska avdelingen, Uppsala universitet 2008. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176.
 • Rogan, Bjarne (2009). Den tidlige turismen i Norge. Lokalhistorisk magasin. ISSN 0802-8931. 2, s. 4–8.
 • Rogan, Bjarne (2009). Bygdøy best for museet! [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2009). L'objet, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2009). Fra privatsamling til museer.
 • Rogan, Bjarne (2008). Marianne Gullestad 1946-2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2008). A Brief Outline of SIEF and its Forerunner CIAP. Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore.
 • Rogan, Bjarne (2008). UHR og opprykksordningen. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Rogan, Bjarne (2008). In memorian Marianne Gullestad.
 • Rogan, Bjarne (2008). Med gjestfrihet som veiviser til reiselivshistorien – et kulturhistorisk blikk på endringer i reiselivet rundt midten av 1800-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2008). Travelogues, Popular Costumes and Taxonomy. Some Perspectives on 19th-Century Travel Accounts from Norway.
 • Rogan, Bjarne (2008). Collectionneurs, voyageurs – et costumes traditionaux.
 • Rogan, Bjarne (2007). Mindre fag, mer person. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–19.
 • Rogan, Bjarne (2007). Chiracs monument. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rogan, Bjarne (2007). A Biographical Approach to the History of a Discipline. Nils-Arvid Bringéus: Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 63, s. 229–232.
 • Rogan, Bjarne (2007). Duellen – debatt om vitenskapelige ansettelser. [Avis]. Morgenbladet.
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk art, popular culture and creativity.
 • Rogan, Bjarne (2007). Objet, trésors et pratiques sociales.
 • Rogan, Bjarne (2007). Objets et pratiques sociales: l'exemple des collectionneurs.
 • Rogan, Bjarne (2006). In Memoriam Reimund Kvideland. SIEF Newsletter. 5(1).
 • Rogan, Bjarne (2006). Stemoderlig behandling. Debatt Universitetsmuseene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2006). Likestilling og rangering. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Personalsaker og (mer) offentlighet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Humaniora og Europa. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Faglige prioriteringer. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Universitetsstyret mener alvor! HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Ja til formidling, nei til UHRs forslag. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Lønn som fortjent? HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Om akademisk frihet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Utenrikstasjonene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Ny strategi for de humanistiske fagene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Bedømmelser, meroffentlighet - og likestilling. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 28–29.
 • Rogan, Bjarne (2006). Fri universitetsmuseene fra universitetet. [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2006). Vår kulturarv må tas bedre vare på. [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2006). Synthèse des travaux et pistes de travail (Oppsummering og konklusjoner).
 • Rogan, Bjarne (2006). Tanker om framtidas universitetsmuseer.
 • Rogan, Bjarne (2006). New Roads for University Museums. Summing up a congress.
 • Rogan, Bjarne (2006). Snow, Ice & Technology. A case study of technology, stability and change in 19th century Norway.
 • Rogan, Bjarne (2005). «Makten» tåler kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Underdal, Arild (2005). Innavl og kameraderi? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2005). Look to Norway, se på HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). HF - UiOs lokomotiv. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). I disse budsjettider. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Tid til forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). UiOs strategiske plan - og HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Et semester er slutt - men hvilket semester! HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne & Syvertsen, Trine (2005). God "Vilje til forskning" - men hva med humaniora? HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Strategisk Plan 2005-2009 - et styringsdokument med fokus på forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Best i Norden. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne & Winther, Per (2005). En skole for språklig kunnskapsløshet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2005). Use or Misuse? CIAP and the League of Nations. Ethnology and politics in interwar Europe.
 • Rogan, Bjarne (2004). Enstemmig vedtatt. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Ros fra elfenbenstårnet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Takk for innsats. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Faglige og administrative ledere ved de nye instituttene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Viktige vedtak i FS. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Et nytt museum må sprenge nasjonale rammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2004). HF og reorganiseringen. Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2004). Travelling in 18th and 19th Century Norway. The Travel Experience and its Material Foundations.
 • Rogan, Bjarne (2004). Europe and regionalism present and past.
 • Rogan, Bjarne (2004). Etnologi og folkloristikk � Internasjonalt samarbeid i mellom- og etterkrigstid.
 • Rogan, Bjarne (2003). En ordning uten kvalitetssikring: Professoropprykk. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 35(6), s. 36–36.
 • Rogan, Bjarne (2003). Universitetene omformes: Stort handlingsrom er nødvendig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). Flere språkfag er truet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). Ytringsfrihetens dilemma. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). La CIAP, l'IAEEF et le CIFL et la coopération internationale en ethnologie et folklore.
 • Rogan, Bjarne (2003). De nye Europa-museene: Berlin, Bryssel, Marseille.
 • Rogan, Bjarne (2002). Et museumslandskap i forvandling.
 • Rogan, Bjarne (2002). Kolsrud, Knut. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 323–324.
 • Rogan, Bjarne (2002). Behovet for et universitetshistorisk museum. Uniforum. ISSN 1891-5825. 07/2002.
 • Rogan, Bjarne (2002). Bernt Hagtvet på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2002). Det kommende museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo.
 • Rogan, Bjarne (2002). Les politiques d'acquisition et de documentation du contemporain des musées en Scandinavie.
 • Rogan, Bjarne (2002). Reisen i Norge ¿ mellom materialitet og mentale konstruksjoner.
 • Rogan, Bjarne (2001). Franske museer i storm. Museum som nasjonalmonument. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 5, s. 14–16.
 • Rogan, Bjarne (2001). Sakkyndiguttalelse til den Hallwylska professuren, Nordiska museet, Stockholm. [Radio]. Nordiska museet, Stockholm : Nordiska museet, Stockholm.
 • Rogan, Bjarne (2001). Kulturstudier i tverrfaglige forskningsprosjekter ¿ muligheter og risiko.
 • Rogan, Bjarne (2001). Travelling as a Cultural Encounter. The Travel Experience and its Material Foundations in 18th and 19th Century Norway.
 • Rogan, Bjarne (2001). The Picture Postcard ¿ Exchange and Ritual Communication.
 • Rogan, Bjarne (2001). Collecting between passion and science.
 • Rogan, Bjarne (2000). Norden og nordiske fagtradisjoner.
 • Rogan, Bjarne (2000). Bokmelding av Archer, Ronald: Vegvalg og vegskille. Statens vegvesen Vestfold 1898-1998. Tønsberg 1998. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 37, s. 71–74.
 • Rogan, Bjarne (2000). Konsum og samling.
 • Rogan, Bjarne (2000). Collecting of Postal History Through 150 Years.
 • Rogan, Bjarne (2000). Ethnologie nordique et culture matérielle.
 • Rogan, Bjarne (1999). Opponent ved Ph.D-forsvar. Lene Otto: Biografi og subjektivitet, et bidrag til selvoptagethedens genealogi.
 • Rogan, Bjarne (1999). Jeg fant, jeg fant! 'Om samlandets drivkrafter'.
 • Rogan, Bjarne (1999). Travel Rituals and Travelling as Ritual.
 • Rogan, Bjarne (1999). Déclin et relance des races bovines traditionelles en Norvège.
 • Rogan, Bjarne (1998). Samling i et kjønnsdelt univers. Utflukt. ISSN 0804-9327. s. 40–44.
 • Rogan, Bjarne (1997). Bokmelding av Björklund, Anders og Eva Silvén-Garnert:Adressat okänd. Framtidens museiföremål. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (1997). «Loose yourself. The joy consists in the finding.».
 • Rogan, Bjarne (1995). Collecting ¿ from Learning to Researching.
 • Rogan, Bjarne (1992). Bokmelding av Garnert, Jan og Angela Rundquist: Herrar Black and Smith på väg till Skandinavien. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 18(1), s. 61–62.
 • Rogan, Bjarne (1991). Bokmelding av Karbø, Asbjørn og Kristoffer Kruken: Gullhorn og dei andre. Kunamn i Noreg. Landbruksforlaget 1990. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(4), s. 71–72.
 • Rogan, Bjarne (1991). Lensmannsdøden, Sjelesørgeren ¿ og andre geværnavn. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Rogan, Bjarne (1991). Innovative Material Culture Studies in Norway. Material Culture Studies News. 1(1), s. 3–5.
 • Rogan, Bjarne (1990). Bokmelding av Hauge, Hans og Henrik Horstböll: Kulturbegrepetes kulturhistorie. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (1990). «Fredeligere folk enn knivmakere finnes ikke». Fokus på norske kniventusiaster III. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 53–57.
 • Rogan, Bjarne (1989). Alle aldre, alle yrker, overalt. Fokus på norske kniventusiaster I. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 50–55.
 • Rogan, Bjarne (1989). Skaperglede og samlemani. Fokus på norske kniventusiaster II. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 42–48.
 • Rogan, Bjarne (1988). Bokmelding av Rosander, Göran (red.): Turisternas Leksand. Turismen i Leksand, Siljansnäs och Ål genom tiderna. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 193–195.
 • Rogan, Bjarne (1987). Anders i Frogn og andre skyssbønder i Akershus. Akershus imellom. ISSN 0800-6784. s. 9–13.
 • Rogan, Bjarne (1987). Fra tommestokken til semiotikken. Om ting, mening og tolkning. Samdok : bulletin från Rådet för samtidsdokumentation vid kulturh. ISSN 0348-1344. s. 10–11.
 • Rogan, Bjarne (1986). Oslo-Trondheim på sju dager. Med skyss for 150 år siden. Populærvitenskapelig tidsskrift.. s. 48–51.
 • Rogan, Bjarne (1985). Grunnforskning og anvendt forskning, historisk orientering og nytteverdi. Noen bemerkninger med utgangspunkt i K. Sommerseth Jacobsens artikkel. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 11(2), s. 55–58.
 • Rogan, Bjarne (1984). Eldre veier og ferdsel i Oslomarka (div. kortere artikler + inntegning av veier på kartbilag). I Svensson, Tom & Christophersen, H. O. (Red.), Marka fra A til Å. Leksikon. Universitetsforlaget, Oslo/Bergen/Trondheim.. ISSN 82-00-06904-4.
 • Rogan, Bjarne (1984). Registrering og katalogisering av Urskog-Hølandsbanens gjenstandsmasse. Tertitten. ISSN 1503-4135. s. 15–19.
 • Rogan, Bjarne (1984). Museumsjernbanene ¿ bruk eller forbruk, vern eller slitasje? Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 15–17.
 • Rogan, Bjarne (1984). Landeveislokomotivene. Et sidespor i norsk transporthistorie. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 28–30.
 • Rogan, Bjarne (1984). Regionalparker ¿ en grobunn for anvendt kulturhistorisk forskning i Frankrike. Museumsnytt. ISSN 0027-4186. s. 24–28.
 • Rogan, Bjarne (1983). Der broer ikke fantes. Litt om sundmannsvesenet. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 7–9.
 • Rogan, Bjarne (1983). Skyssordningen til lands. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 4–7.
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary CIAP & SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias. Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) .
 • Rogan, Bjarne (2010). En faghistorisk reise i materiell kultur og kulturens materialitet. Unipub forlag.
 • Rogan, Bjarne & Hylland, Ole Marius (2006). Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer. Norges offentlige utredninger, Departementenes servicesenter. ISSN 82-583-0878-5.
 • Rogan, Bjarne (1991). Etnologiske samlinger. Del I: Veiledning i bruk av databaseprogrammet ISIS2.3 og beskrivelse av applikasjonen ES.
 • Rogan, Bjarne (1987). Den franske landsbygda. Trekk av folkekultur, kulturlandskapets og næringslivets historie. Institutt for etnologi, UiO.
 • Rogan, Bjarne (1986). Tertitten. Urskog-Hølandsbanen 1896-1986. Andelslaget Urskog-Hølandsbanen. ISSN 82-991439-1-8.
 • Rogan, Bjarne (1985). Plikt, byrde ¿ og inntektskilde? En undersøkelse av skyssvesenet på første halvpart av 1800-tallet. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 20. okt. 2021 21:07