Bjarne Rogan

Bilde av Bjarne Rogan
English version of this page
Mobiltelefon +47 93458268
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Materiell kultur kulturens materialitet (herunder samling og samlinger)
 • Samferdselshistorie, reiseliv og turisme (med vekt på 1800-tallet)
 • Kystkultur og fiskerier
 • Museumskunnskap
 • Norsk og europeisk faghistorie, spesielt 1900-tallet

Faglig bakgrunn

 • Cand. philol. 1975 med fransk hovedfag, engelsk og historie.
 • Dr. philos. 1986 på en avhandling om det norske skyssvesenets historie.
 • 1975-81: Offentlig administrasjon (Universitet, fylkeskommune, forskningsråd)
 • 1982-86: Stipendiat NAVF og UiO
 • 1986-92: Førsteamanuensis i etnologi, UiO
 • 1993-2016: Professor i etnologi og i kulturhistorie, UiO

Pågående prosjekter

 • Revtorsk og sørlandsklippfisk (bokprosjekt)
 • "Knut Liestøl – Mannen bak verket"  går ut på å skrive en biografi om folkloristen Knut Liestøl, basert på hans etterlatte brev..

Viktigste verv

 • 1988-89: Bestyrer, Institutt for etnologi (IFE, UiO)
 • 1992-94: Instituttleder, Institutt for kulturstudier (IKS, UiO)
 • 1994-98: Styreleder, Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV, UiO)
 • 1999-2001: Direktør, Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines, MSH/Paris
 • 2002-08: Styreleder Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO
 • 2003-06: Dekan ved Det historisk-filosofiske/Det humanistiske fakultet
 • 2004-06: Leder av NOU-utvalget for universitetsmuseene (NOU 8/2006)
 • 2003-13: Styreleder ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg
 • 2001-08: Visepresident i la Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore
 • 2001-11: Medlem av styret, det vitenskapelige rådet og innkjøpskomiteen for le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Paris/Marseille
 • 2003-09: Medlem av styringsgruppen for ESF-prosjektet EARTH (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage)
 • Medlem av redaksjonsråd for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (Ethnologia Europaea 1991-2012, Folk Life 2007-2013)
 • 2010-16: Direktør/senterleder Centre franco-norvégien en sciences sociales et humaines/Det norske universitetssenter i Paris
 • 2013-15:  Redaktør av Tidsskrift for kulturforskning
 • Medlem/leder av en rekke komiteer og utvalg på institutt-, fakultets- og universitetsnivå

Priser

 • 1998: Forskningspris, Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.
 • 2018: Chevallier des Palmes Académiques, Frankrike
Emneord: Kulturhistorie, Museer og museologi, Samferdselshistorie, Reiseliv og turisme, Kystkultur, Materiell kultur

Publikasjoner

 • Rogan, Bjarne (2017). Between Politics of Memory and Politics of Art. The Making of a new National Museum in France. I Früh, Anja (Red.), Museen als Orte geschichtspolitischer Verhandlungen. Museen im Wandel.. Schwabe Verlag. ISSN 978-3-7965-3647-2. s. 157–172.
 • Rogan, Bjarne (2016). Sigurd Erixon, European Ethnology and Ethnologia Europaea 1964–1968. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 149–183.
 • Rogan, Bjarne (2015). Museet for menneskets naturhistorie og kulturens naturhistorie : Musée de l'Homme - et ikonisk museum gjenoppstått i Paris. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), s. 87–101.
 • Rogan, Bjarne (2015). Sigurd Erixon – "The Heavy Artillery" from Sweden. CIAP, SIEF and European Ethnology from the Mid 1950s to 1964. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 113–171.
 • Rogan, Bjarne (2015). A Remarkable Congress and a Popular General Secretary: CIAP/SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias. Etnográfica. ISSN 0873-6561. 19(3), s. 567–576. doi: 10.4000/etnografica.4123.
 • Rogan, Bjarne (2015). When the Folklorists Won the Battle but Lost the War. The Cumbersome (Re-)Birth of SIEF in 1964. Cultural Analysis. ISSN 2572-0643. 13, s. 23–50.
 • Rogan, Bjarne (2015). Norsk kulturhistorie i kontekst – et bidrag til genealogien. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(1), s. 56–98.
 • Rogan, Bjarne (2014). Asbjørn Klepp – forskning og forfatterskap. Et faglig portrett. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 13(4), s. 32–63.
 • Rogan, Bjarne (2014). Popular Culture and International Cooperation in the 1930s. I Herren, Madeleine (Red.), Networking the International System. Global Histories of International Oranizations. Springer. ISSN 978-3-319-04210-7. s. 175–185. doi: 10.1007/978-3-319-04211-4_12.
 • Rogan, Bjarne (2014). MuCEM – et nytt nasjonalmuseum i Frankrike anno 2013. Hvordan det nasjonale folkemuseet ble til et internasjonalt kunst- og kulturhistorisk museum. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 1, s. 3–20. doi: 10.5617/nm.3028.
 • Rogan, Bjarne (2013). Sigurd Erixon on the Post-War International Scene. International Activities, European Ethnology and CIAP from 1945 to the mid 1950s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 89–152.
 • Rogan, Bjarne (2013). Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(1), s. 23–40.
 • Rogan, Bjarne (2013). Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Fra folkeminneprogrammet til bondesamfunnsundersøkelsene. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 645–667.
 • Rogan, Bjarne (2013). Institutt for folkelivsgransking – Institutt for etnologi. Universitetet i Oslo. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 565–594.
 • Rogan, Bjarne (2013). Fra gjenstandsforskning til kulturens materialitet. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 425–467.
 • Rogan, Bjarne (2013). Knut Kolsrud (1916–1989). I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 199–218.
 • Rogan, Bjarne (2013). Reidar Th. Christiansen (1886–1871). I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 113–136.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Et sekel kulturhistorie. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 9–23.
 • Rogan, Bjarne (2012). An Internationalist Among Norwegian Folklorists. A Biographical Sketch of Reidar Th. Christiansen (1886-1971). Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 68, s. 91–119.
 • Rogan, Bjarne (2012). The road and the materiality of the journey. I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Views. Norway Seen from the Road 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-591-4. s. 118–125.
 • Rogan, Bjarne (2012). Veien og reisens materialitet. I Høyum, Nina Frang & Larsen, Janike Kampevold (Red.), Utsikter. Norge sett fra veien 1733-2020. Forlaget Press. ISSN 978-82-7547-553-2. s. 118–125.
 • Rogan, Bjarne (2012). Objets de collection et modes de collectionner. À propos de la sexualisation des objets. I Anstett, Elisabeth & Gélard, Marie-Luce (Red.), Les objets ont-ils un genre? Culture matérielle et production sociale des identités sexuées. Armand Colin. ISSN 978-2-200-27713-0. s. 17–34. doi: 10.3917/arco.gela.2012.01.0017.
 • Rogan, Bjarne (2012). The Institutionalization of Folklore. I Bendix, Regina & Hasan-Rokem, Galit (Red.), A Companion to Folklore. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-9499-0. s. 598–630. doi: 10.1002/9781118379936.ch31.
 • Rogan, Bjarne (2011). Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 313–381.
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 9–18.
 • Rogan, Bjarne (2011). Å tillegne seg landskapet, historien og nasjonen. Om folkedrakter, turister og nasjonsbyggere på 1800-tallet. I Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-630-8. s. 61–78.
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes transformasjoner i museet. Mellom kontekst, språk, estetikk og politikk. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 255–276.
 • Rogan, Bjarne (2010). Tingenes orden. Klassifikasjon, samling, museum. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 131–149.
 • Rogan, Bjarne (2008). From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists: The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway. I Wells, Marie (Red.), The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norvik Press. ISSN 978-1-870041-69-0. s. 83–96.
 • Rogan, Bjarne (2008). From CIAP to SIEF: Visions for a Discipline or Power Struggle? I Nic Craith, Máiréad; Kockel, Ullrich & Johler, Reinhard (Red.), Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Ashgate. ISSN 978-0-7546-4690-7. s. 19–64.
 • Rogan, Bjarne (2008). From Rivals to Partners on the Inter-War European Scene. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière and the International Debate on European Ethnology in the 1930s. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 64, s. 61–100.
 • Rogan, Bjarne (2008). Museumsomtale: Branly - postkolonialt eller nykolonialt museum? eller: hvorfor og hvordan den Edle Ville lever i beste velgående i hjertet av Paris. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(4), s. 85–98.
 • Rogan, Bjarne (2008). The troubled past of European ethnology SIEF and International Cooperation from Prague to Derry. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 38(1), s. 66–78.
 • Rogan, Bjarne (2008). Une alliance fragile. Sigurd Erixon, Georges Henri Rivière et l'ethnologie européenne. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 4, s. 701–710.
 • Rogan, Bjarne (2007). Travelling – Between Materiality and Mental Constructs: Encounters in Norway in the eigteenth and nineteenth Centuries. I Povlsen, Karen Klitgaard (Red.), Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700-1830. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342644. s. 243–264.
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk Art and Politics in Inter-War Europe: An Early Debate on Applied Ethnology. Folk life. ISSN 0430-8778. 45, s. 7–23.
 • Rogan, Bjarne (2006). Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet. I Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Red.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5. s. 119–137.
 • Rogan, Bjarne (2005). An Entangled Object. The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, Exchange and Ritual Communication. Cultural Analysis. ISSN 2572-0643. 4, s. 1–27.
 • Rogan, Bjarne (2004). Déclin et relance des races bovines traditionelles en Norvège, ou la «bariolée», la «télémarkienne» et des éleveurs à contre-courant. I Bromberger, Christian; Chevallier, Denis & Dossetto, Danièle (Red.), De la châtaigne au Carnaval. Relances et traditions dans l'Europe contemporaine. Editions à Die. ISSN 2-908730-71-5. s. 52–56.
 • Rogan, Bjarne (2004). Norvège. L'auberge du bon secours. I Montandon, Alain (Red.), L'hospitalité. Accueil de l'étranger dans l'histoire et les cultures. Bayard. ISSN 2-227-47207-3. s. 194–218.
 • Rogan, Bjarne (2004). The Prague Congress (1928), CIAP and the League of Nations. A Short History of la Commission Internationale des Arts Populaires (CIAP) from its Inception until World War II. I Koresaar, Ene & Leete, Art (Red.), Everyday Life and Cultural Patterns. International Festschrift for Elle Vunder. University of Tartu. ISSN 9985-56-978-4. s. 285–302.
 • Rogan, Bjarne (2003). Mot et postnasjonalt og et postkolonialt museum. Et fransk museumslandskap i forvandling, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISSN 82-7099-374-3. s. 279–299.
 • Marchenay, Philippe; Bérard, Laurence & Rogan, Bjarne (2003). Fragrances des pays du Nord, «Le patrimoine c'est d'abord les gens ...». Centre alpin et rhodanien d'ethnologie. ISSN 2-85924-016-0. s. 180–183.
 • Rogan, Bjarne (2003). Towards a Post-colonial and a Post-national Museum. The Transformation of a French Cultural Landscape. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 33(1), s. 37–50.
 • Rogan, Bjarne (2003). The Emerging Museums of Europe. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 33(1), s. 51–60.
 • Rogan, Bjarne (2002). Et inn-viklet objekt. Postkortet som suvenir og samleobjekt, gave og rituell kommunikasjon. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 39–56.
 • Rogan, Bjarne (2001). Consuming Passion & Erudite Consumption: Approaches to a Consumption Phenomenon. I Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina (Red.), An Adventurer in European Ethnology. Atena, Jyväskylä. ISSN 951-796-266-5. s. 85–109.
 • Rogan, Bjarne (2001). Samling mellom det private og det offentlige. I Martinussen, Atle (Red.), Konsumpsjon og livsstil i Norden. NORSAM / De Sandvigske Samlinger. ISSN 82-90241-43-7. s. 19–26.
 • Rogan, Bjarne (2001). Form, Function and Context. (Review article/utvidet bokmelding). Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 34(1), s. 57–63.
 • Rogan, Bjarne (2001). Stamps and Postcards ¿ Science or Play? A Longitudinal Study of a Gendered Collecting Field. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 31(1), s. 37–54.
 • Rogan, Bjarne (2000). Travelling ¿ Between Ritual and Routine. Some comments on a consumption ritual in a historical perspective, Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Selbstverlag des Instituts für Europäische Ethnologie, Wien.. ISSN 3-902029-04-8. s. 179–194.
 • Rogan, Bjarne (2000). Refleksjoner over en kongress og et fag, Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-330-1. s. 11–18.
 • Rogan, Bjarne (1999). Søkelys på et århundreskifte, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 8–16.
 • Rogan, Bjarne (1999). Meninger og myter om landet i nord, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 34–52.
 • Rogan, Bjarne (1999). Postkortet, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 224–242.
 • Rogan, Bjarne (1999). Material Culture and Gender ¿ Seen through the Practice of Collecting. I Köhle-Hezinger, Christel; Scharfe, Martin & Brednich, Rolf Wilhelm (Red.), Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. Waxmann Münster, New York, München, Berlin. ISSN 3-89325-799-3. s. 138–146.
 • Goksøyr, Matti & Rogan, Bjarne (1999). "Det lille klunk i sækken", Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskif te. Pax Forlag. s. 69–85.
 • Rogan, Bjarne (1999). Samling som lek og skapende virksomhet. Om ting, metamorfose og komposisjon. By og Bygd. ISSN 0084-8212. 36, s. 199–209.
 • Rogan, Bjarne (1998). Small Things, Important Issues. Collecting between 'Buttonology' and Cultural Analysis. I Anepaio, Terje & Jürgenson, Aivar (Red.), Trying to Understand Culture. Kultuuri Moista Püüdes. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn. ISSN 9985-50-237-X. s. 54–65.
 • Rogan, Bjarne (1998). Things With a History - and Other Possessions. Some Notes on Public and Private Aspects of Possession among Elderly People. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 93–107.
 • Rogan, Bjarne (1998). On Collecting as Play, Creativity and Aesthetic Practice. Etnofoor. Antropologisch Tijdschrift. XI(1), s. 40–54.
 • Rogan, Bjarne (1997). From Passion to Possessiveness. Collectors and Collecting in a Symbolic Perspective. I Braarvig, Jens Erland & Krogh, Thomas (Red.), In Search of Symbols. An Explorative Study. Occasional Papers no 1, Department of cultural Studies, University of Oslo. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-288-7. s. 162–190.
 • Rogan, Bjarne (1997). Brev til en rasende (lærd) fagfelle. Mest om samling, noe om kjønn og litt om å snakke forbi hverandre. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 23(1), s. 86–95.
 • Rogan, Bjarne (1996). Museumsjernbanene ¿ bruk eller forbruk, vern eller slitasje. I Dahl, Hans Fredrik & Halling, Finn (Red.), Banen og bygda. Tertitten gjennom 100 år. Sørumsand. ISSN 82-991439-2-6. s. 239–242.
 • Rogan, Bjarne (1996). La récolte de la glace naturelle en Norvège (1850-1930). I Ascovitsioti-Hameau, Ada (Red.), De neige en glace. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l'artisanat de la glace. Brignoles, Frankrike. s. 19–28.
 • Rogan, Bjarne (1996). Noen forskningshistoriske perspektiver på ting, mening og tolkning. I Storå, Nils (Red.), Etnologisk föremålsforskning. Etnologiska Institutionen vid Åbo akademi, Finland. ISSN 951-650-860-X. s. 1–16.
 • Rogan, Bjarne (1996). Et møtested for maskulin lidenskap og feminin estetikk? En foreløpig drøfting av kjønnsperspektiver ved samling. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 22(3), s. 23–43.
 • Rogan, Bjarne (1996). Material Culture, Meaning and Interpretation in Nordic Ethnological Research. From functionalist to phenomenological approaches. Pro Etnologica. 4, s. 57–70.
 • Rogan, Bjarne (1996). From Passion to Possessiveness. Collectors and Collecting in a Symbolic Perspective. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 26(1), s. 65–79.
 • Rogan, Bjarne (1996). Le couteau traditionnel comme symbole national en Norvège. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 26(1), s. 50–57.
 • Rogan, Bjarne & Velure, Magne (1995). Museums of Cultural History in Norway: Structure, Status, Challenges. Anales del Museo Nacional de Etnografia. 1, s. 151–162.
 • Rogan, Bjarne (1994). Alvor, humor og provokasjoner. En analyse av kommunikasjon gjennom båtnavn. I Kvideland, Reimund & Selberg, Torunn (Red.), Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett og Viten, Stabekk. ISSN 82-412-0184-2. s. 165–176.
 • Rogan, Bjarne (1994). Skyssvesenet. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. s. 8–14.
 • Rogan, Bjarne (1994). Navn eller nummer? Motiver for navngiving av ting. NORNA-rapport. 56, s. 81–100.
 • Rogan, Bjarne (1993). «I come from Norway and I am good». The Tolle-Knife as a National Symbol. Ethnologia Fennica. ISSN 0355-1776. 21, s. 36–45.
 • Rogan, Bjarne (1992). Fransk etnologi ¿ med sideblikk til forskningsutviklingen i Tyskland og Norden. I Gustavsson, Anders (Red.), Kulturforskning i Tyskland och Norden. Etnologiska Institutionen, Uppsala. ISSN 91-506-0914-9. s. 156–173.
 • Rogan, Bjarne (1992). Har gjenstanden noen kildeverdi i et nåtidssamfunn? I Espeland, Else & Vesterkjær, Siri Schrøder (Red.), Gjenstanden ¿ verdi og virkning. Norges Kunst- og kulturhistoriske museer, Oslo. ISSN 82-7432-018-2. s. 41–48.
 • Rogan, Bjarne (1992). Satsing med dimensjoner. Om dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo, NIF-rapport nr 7: Data och folklore. Nordisk Institut for Folklore (NIF), Åbo, Finland. ISSN 951-95199-7-1. s. 7–10.
 • Rogan, Bjarne (1992). Erfaringer med databaseprogrammet ISIS, NIF-rapport nr 7: Data och folklore. Nordisk Institut for Folklore (NIF), Åbo, Finland. ISSN 951-95199-7-1. s. 11–17.
 • Rogan, Bjarne (1992). Hjem og eiendeler. Eller: Hva skjuler seg bak konsumforskningens horisonter? Hus, hjem og innbo. forskningsstatus ¿ forskningsstrategier. Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd (NAVF, Museumsnettverket). ISSN 82-7216-807-3. s. 103–116.
 • Rogan, Bjarne (1992). Gammel vin i nye krukker. En tvilers testament etter et seminar om modernitet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 18(2-3), s. 101–105.
 • Rogan, Bjarne (1992). Artefacts - Source Material or Research Objects in Contemporary Ethnology? Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 105–118.
 • Rogan, Bjarne (1992). Father and Clown. On the Nomenclature of Norwegian Pleasure Craft. Maritime Anthropological Studies. ISSN 0922-1476. 5(1), s. 36–52.
 • Rogan, Bjarne (1991). Skrot og verdier, erfaring og hensikt. «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum III. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(4), s. 55–62.
 • Rogan, Bjarne (1991). Konsum, status og ¿ smak, «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum II. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(2/3), s. 117–128.
 • Rogan, Bjarne (1991). Materiell kultur. Tanker omkring et seminar. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(2/3), s. 3–12.
 • Rogan, Bjarne (1991). Om ting og navn. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 34, s. 47–65.
 • Rogan, Bjarne (1991). Oskar og Gaa Paa, Vanntrivsel og Svigermors Drøm. Norske lystbåtnavn i går og i dag. Årbok. Norsk Maritimt Museum. ISSN 1502-170X. s. 59–102.
 • Rogan, Bjarne (1990). Tollekniven. Symbol i fortid og nåtid. I Arvidsson, Alf (Red.), Människor och föremål. Etnologer om materiell kultur. Carlsons Forlag. Stockholm.. ISSN 91-7798-314-9. s. 226–242.
 • Rogan, Bjarne (1990). Inspirasjonen fra semiotikken. «Moderne klassikere» om materiell kultur og konsum I. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 16(4), s. 67–75.
 • Rogan, Bjarne (1990). On the Custom of Naming Artefacts. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 20(1), s. 47–60.
 • Rogan, Bjarne (1990). Knivsamlere og knivmakere. Omkring tollekniven som fritidsaktivitet i 1980-årenes Norge. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 33, s. 167–185.
 • Rogan, Bjarne (1990). Refleksjoner over ting, erfaring og kulturforståelse. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 16(4), s. 3–21.
 • Rogan, Bjarne (1988). Norske historikeres vurdering av bondeopposisjonen ca 1814-1870. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 31, s. 157–175.
 • Rogan, Bjarne (1988). På sporet av konsumenten. Eller: Teppenes tale. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 14(4), s. 64–80.
 • Rogan, Bjarne (1987). Plikt, byrde ¿ og inntektskilde? Opposisjonsinnlegg v/Halvard Bjørkvik og John Herstad med tilsvar, dr.gradsdisputas. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 30, s. 236–249.
 • Rogan, Bjarne (1987). Fransk etnologi. En faghistorisk oversikt. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 30, s. 91–126.
 • Rogan, Bjarne (1987). Europeisk dialog. Tysk og fransk etnologi på talefot. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(3-4), s. 107–118.
 • Rogan, Bjarne (1987). Materiell kultur som kommunikasjon. Noen kildeteoretiske perspektiver. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(2), s. 3–17.
 • Rogan, Bjarne (1987). Franske økomuseer. Et levedyktig kultureksperiment ¿ men hva er de egentlig? Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 13(1), s. 19–29.
 • Rogan, Bjarne (1986). Karjolen. Et norsk kjøretøy i et europeisk perspektiv. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 29, s. 147–161.
 • Rogan, Bjarne (1984). Strengen fergested og skysskifte. Et lokalt kommunikasjonsproblem. Årbok for Telemark. ISSN 0587-4076. s. 59–69.
 • Rogan, Bjarne (1984). Pengeskyss og friskyss, tingskyss og transportskyss. Den eldre reguleringen av skyssvesenet i Telemark. Telemark historie. ISSN 0800-3408. s. 51–72.
 • Rogan, Bjarne (1984). Noen refleksjoner omkring etnologi, arbeidsliv og det industrialiserte samfunn. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 10(3-4), s. 64–80.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2021). Kystfisker. Med sjarken Havsund fra Agder til Troms. (2. utg.). Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-049-1. 230 s.
 • Rogan, Bjarne (2020). Kystfisker. Med sjarken Havsund fra Agder til Troms. Novus Forlag. ISBN 978-82-8390-049-1. 230 s.
 • Rogan, Bjarne (2017). Hans Normann Dahl. Fortelleren. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3981-7. 228 s.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-723-7. 697 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (2011). Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-630-8. 385 s.
 • Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2010). Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-610-0. 367 s.
 • Amundsen, Arne Bugge; Rogan, Bjarne & Stang, Margrethe C Molland (2003). Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISBN 82-7099-374-3. 383 s.
 • Rogan, Bjarne & Alver, Bente Gullveig (2000). Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-330-1. 328 s.
 • Alver, Bente Gullveig & Rogan, Bjarne (2000). Norden og Europa. Novus forlag, Oslo. ISBN 82-7099-330-1.
 • Rogan, Bjarne (1999). Collectionner ¿ mode masculin et mode féminin. Editions du CTHS, Paris. ISBN 2-7355-0405-0.
 • Rogan, Bjarne (1999). Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISBN 82-530-2081-3. 336 s.
 • Rogan, Bjarne (1999). Norge anno 1900. Pax Forlag, Oslo. ISBN 82-530-2081-3.
 • Rogan, Bjarne (1998). Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax forlag, Oslo 1998.
 • Rogan, Bjarne (1998). Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Novus Forlag. ISBN 82-7099-292-5. 366 s.
 • Rogan, Bjarne (1997). Jeg fant, jeg fant. Om samling av kunst, antikviteter og snurrepiperier. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22214-5. 230 s.
 • Rogan, Bjarne (1996). Fra Hidra til nordsjøbankene. Et nærbilde av moderne kystfiskere i tradisjonelle fiskerier. Novus Forlag. ISBN 82-7099-271-2. 224 s.
 • Rogan, Bjarne (1993). Det nære og det fremmede. Vindu mot fransk etnologi. Novus Forlag, Oslo. ISBN 82-7099-204-6. 248 s.
 • Rogan, Bjarne (1992). Dagligliv i Ny-Hellesund. Om mennesker, familier og hendelser i et øysamfunn på sørlandskysten på første del av 1900-tallet. Novus Forlag, Oslo. ISBN 82-7099-200-3. 187 s.
 • Rogan, Bjarne (1986). Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2759-2. 239 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rogan, Bjarne (2021). 'Karjol og fjording' – Two Icons of Travelling in 19th Century Norway. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. s. 25–30.
 • Rogan, Bjarne (2021). Posting – A 'very well adapted' System for Travelling i 19th Century Norway. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. 20/21, s. 21–25.
 • Rogan, Bjarne (2020). Fint å ha forfatteren med ombord! [Avis]. Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2020). Spennende kunst på Fedrenes Minne. [Avis]. Avisen Agder.
 • Rogan, Bjarne (2020). From Runners to Wheels. Winter Communications in Norway in the 19th Century. Anglo-Norse review. ISSN 1363-9366. s. 19–23.
 • Rogan, Bjarne (2019). Hans Normann Dahl. En U-alminnelig kunstner.
 • Rogan, Bjarne (2019). Minnetale over Hans Normann Dahl.
 • Rogan, Bjarne (2019). Paris-senteret i klimaskvis. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Rogan, Bjarne & Sander, Tomm (2019). Hans Normann Dahl. Nekrolog.
 • Rogan, Bjarne (2019). En reise gjennom det franske museumslandskapet.
 • Rogan, Bjarne (2018). Looking in the rear-mirror. Reflections and reminiscences on the occasion of the 20th anniversary of CUNP.
 • Rogan, Bjarne (2018). Karin Salomonsson (red.) 2018. Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 73–78.
 • Rogan, Bjarne (2017). Egyptiske museer – mellom faraonisme og sivilisasjonshistorie.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2017). Ragnar Pedersen, 1941–2016. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 47, s. 172–173.
 • Rogan, Bjarne (2017). Hans Normann Dahl – en samfunnsengasjert kunstner.
 • Rogan, Bjarne (2017). Rød romantiker. Bildekunstner Hans Normann Dahl fyller 80 år. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Rogan, Bjarne (2017). Ordkunstner og rimsmed. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 162–169.
 • Rogan, Bjarne (2017). Observatør med skissebok. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 140–161.
 • Rogan, Bjarne & Flor, Harald (2017). Plakatkunstneren. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 95–109.
 • Rogan, Bjarne & Koefoed, Holger (2017). Politiske tegninger – og tjue år i Dagbladet. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 41–65.
 • Rogan, Bjarne (2017). Mellom romantikk og realisme. I Rogan, Bjarne (Red.), Hans Normann Dahl. Fortelleren.. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3981-7. s. 11–40.
 • Rogan, Bjarne (2016). Minnetale over professor Ragnar Ernst Pedersen. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. s. 207–214.
 • Rogan, Bjarne (2016). Ragnar Ernst Pedersen, 1941-2016. Minnetale.
 • Rogan, Bjarne (2016). Fransk museumspolitikk og virkelighet.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2016). Ragnar Ernst Pedersen.
 • Rogan, Bjarne (2016). Le Musée du Quai Branly – og andre franske museer.
 • Rogan, Bjarne (2015). Forskning og høyere utdanning I Frankrike; lovverk og strukturelle endringer, fusjoner og krise.
 • Rogan, Bjarne (2015). Terrain (1983–2015) – et tidsskrifteventyr som brått tok slutt. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2, s. 116–120.
 • Rogan, Bjarne (2015). Confluences (Lyon) – and other French Museums.
 • Rogan, Bjarne (2015). The Fisherman as Informant – The Ethnologist as Associate.
 • Rogan, Bjarne (2014). Norsk kulturhistorie i kontekst – genealogien.
 • Rogan, Bjarne (2014). When Kurt Ranke and the folklorists won the battle but lost the war. Or: How SIEF ended up in a black box (1964).
 • Rogan, Bjarne (2014). Confluences-museet – Frankrikes svar på Guggenheim Bilbao? Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 76–81.
 • Rogan, Bjarne (2014). Fra Paris til Marseille. MUCEM – et nytt fransk nasjonalmuseum.
 • Rogan, Bjarne (2014). Reisen til Eidsvold. [Radio]. NRK P1 Norgesglasset.
 • Rogan, Bjarne (2013). Au musée des illusions. Le rendez-vous manqué du quai Branly [Sally Price, 2011]. Ethnologie Française. ISSN 0046-2616. 2, s. 349–351.
 • Rogan, Bjarne (2013). Mat og måltider. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12(3–4), s. 3–6.
 • Rogan, Bjarne (2013). De quoi le MuCEM est-il le contemporain?
 • Rogan, Bjarne (2013). MuCEM – fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon.Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2.
 • Rogan, Bjarne (2013). Et fransk museumslandskap på 2000-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2013). Fotograf Arthur Sand velger pensjonisttilværelsen. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 12, s. 64–65.
 • Rogan, Bjarne (2013). Brita Staxrud Brenna, Professor in Oslo. Biographical Note. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 43.
 • Rogan, Bjarne (2013). Secularism and French public institutions – the case of museums.
 • Rogan, Bjarne (2012). An Everlasting Bone of Contention? Some Remarks on the Earlier Debates on the Name of a Scholarly Organization (CIAP/SIEF) and a Discipline. SIEF News. ISSN 2213-3607. 10(1), s. 5–9.
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary. Or: CIAP, SIEF and Jorge Dias.
 • Rogan, Bjarne (2010). Nitrist kulturmuseum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2010). Museumsvokternes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 23–23.
 • Rogan, Bjarne (2010). Museums, the double linguistic turn – and Branly.
 • Rogan, Bjarne (2010). Folklore and international cooperation in the 1930s. The Case of CIAP and the League of Nations.
 • Rogan, Bjarne (2010). The Museum of Quai Branly, seen from abroad. Art or anthropology, post-colonialism or neo-colonialism?
 • Rogan, Bjarne (2010). L'objet témoin et signe, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2009). En god tradisjon. Du er i godt selskap når du gir navn til hytta. Hytteliv. ISSN 0332-6772.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hva slags kulturhistorisk museum ønsker vi? Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Rogan, Bjarne (2009). KHMs museumstenkning. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Rogan, Bjarne (2009). Hobbyhorses, Leisure Time Activities and the Welfare State. Book review of Jochum Stattin: Hobby-entusiaster och folkhemsbyggare. Carlsson Bokförlag, Stockholm 2007. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Biographical Approach to the History of Ethnology. Book review: Nils-Arvid Bringéus: Åke Campbell som etnolog. Kgl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2009). A Phenomenological Approach to Encounters Between Individuals and Things. Book review of Erik Ottoson: Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål (Ph.d.-thesis). Skrifter från Etnologiska avdelingen, Uppsala universitet 2008. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176.
 • Rogan, Bjarne (2009). Den tidlige turismen i Norge. Lokalhistorisk magasin. ISSN 0802-8931. 2, s. 4–8.
 • Rogan, Bjarne (2009). Bygdøy best for museet! [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2009). L'objet, entre terrain et musée.
 • Rogan, Bjarne (2009). Fra privatsamling til museer.
 • Rogan, Bjarne (2008). Marianne Gullestad 1946-2008. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (2008). A Brief Outline of SIEF and its Forerunner CIAP. Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore.
 • Rogan, Bjarne (2008). UHR og opprykksordningen. Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Rogan, Bjarne (2008). In memorian Marianne Gullestad.
 • Rogan, Bjarne (2008). Med gjestfrihet som veiviser til reiselivshistorien – et kulturhistorisk blikk på endringer i reiselivet rundt midten av 1800-tallet.
 • Rogan, Bjarne (2008). Travelogues, Popular Costumes and Taxonomy. Some Perspectives on 19th-Century Travel Accounts from Norway.
 • Rogan, Bjarne (2008). Collectionneurs, voyageurs – et costumes traditionaux.
 • Rogan, Bjarne (2007). Mindre fag, mer person. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 18–19.
 • Rogan, Bjarne (2007). Chiracs monument. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rogan, Bjarne (2007). A Biographical Approach to the History of a Discipline. Nils-Arvid Bringéus: Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 63, s. 229–232.
 • Rogan, Bjarne (2007). Duellen – debatt om vitenskapelige ansettelser. [Avis]. Morgenbladet.
 • Rogan, Bjarne (2007). Folk art, popular culture and creativity.
 • Rogan, Bjarne (2007). Objet, trésors et pratiques sociales.
 • Rogan, Bjarne (2007). Objets et pratiques sociales: l'exemple des collectionneurs.
 • Rogan, Bjarne (2006). In Memoriam Reimund Kvideland. SIEF Newsletter. 5(1).
 • Rogan, Bjarne (2006). Stemoderlig behandling. Debatt Universitetsmuseene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2006). Likestilling og rangering. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Personalsaker og (mer) offentlighet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Humaniora og Europa. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Faglige prioriteringer. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Universitetsstyret mener alvor! HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Ja til formidling, nei til UHRs forslag. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Lønn som fortjent? HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Om akademisk frihet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Utenrikstasjonene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Ny strategi for de humanistiske fagene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2006). Bedømmelser, meroffentlighet - og likestilling. Forskerforum. ISSN 0800-1715. s. 28–29.
 • Rogan, Bjarne (2006). Fri universitetsmuseene fra universitetet. [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2006). Vår kulturarv må tas bedre vare på. [Avis]. Uniforum.
 • Rogan, Bjarne (2006). Synthèse des travaux et pistes de travail (Oppsummering og konklusjoner).
 • Rogan, Bjarne (2006). Tanker om framtidas universitetsmuseer.
 • Rogan, Bjarne (2006). New Roads for University Museums. Summing up a congress.
 • Rogan, Bjarne (2006). Snow, Ice & Technology. A case study of technology, stability and change in 19th century Norway.
 • Rogan, Bjarne (2005). «Makten» tåler kritikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Underdal, Arild (2005). Innavl og kameraderi? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2005). Look to Norway, se på HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). HF - UiOs lokomotiv. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). I disse budsjettider. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Tid til forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). UiOs strategiske plan - og HF. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Et semester er slutt - men hvilket semester! HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne & Syvertsen, Trine (2005). God "Vilje til forskning" - men hva med humaniora? HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Strategisk Plan 2005-2009 - et styringsdokument med fokus på forskning. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2005). Best i Norden. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne & Winther, Per (2005). En skole for språklig kunnskapsløshet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2005). Use or Misuse? CIAP and the League of Nations. Ethnology and politics in interwar Europe.
 • Rogan, Bjarne (2004). Enstemmig vedtatt. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Ros fra elfenbenstårnet. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Takk for innsats. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Faglige og administrative ledere ved de nye instituttene. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Viktige vedtak i FS. HF-aktuelt.
 • Rogan, Bjarne (2004). Et nytt museum må sprenge nasjonale rammer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2004). HF og reorganiseringen. Universitas. ISSN 0805-1798.
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2004). Travelling in 18th and 19th Century Norway. The Travel Experience and its Material Foundations.
 • Rogan, Bjarne (2004). Europe and regionalism present and past.
 • Rogan, Bjarne (2004). Etnologi og folkloristikk � Internasjonalt samarbeid i mellom- og etterkrigstid.
 • Rogan, Bjarne (2003). En ordning uten kvalitetssikring: Professoropprykk. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 35(6), s. 36–36.
 • Rogan, Bjarne (2003). Universitetene omformes: Stort handlingsrom er nødvendig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). Flere språkfag er truet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). Ytringsfrihetens dilemma. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne & Collett, John Peter (2003). 170 års blikk mot stjernene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2003). La CIAP, l'IAEEF et le CIFL et la coopération internationale en ethnologie et folklore.
 • Rogan, Bjarne (2003). De nye Europa-museene: Berlin, Bryssel, Marseille.
 • Rogan, Bjarne (2002). Et museumslandskap i forvandling.
 • Rogan, Bjarne (2002). Kolsrud, Knut. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 323–324.
 • Rogan, Bjarne (2002). Behovet for et universitetshistorisk museum. Uniforum. ISSN 1891-5825. 07/2002.
 • Rogan, Bjarne (2002). Bernt Hagtvet på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rogan, Bjarne (2002). Det kommende museum for universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo.
 • Rogan, Bjarne (2002). Les politiques d'acquisition et de documentation du contemporain des musées en Scandinavie.
 • Rogan, Bjarne (2002). Reisen i Norge ¿ mellom materialitet og mentale konstruksjoner.
 • Rogan, Bjarne (2001). Franske museer i storm. Museum som nasjonalmonument. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 5, s. 14–16.
 • Rogan, Bjarne (2001). Sakkyndiguttalelse til den Hallwylska professuren, Nordiska museet, Stockholm. [Radio]. Nordiska museet, Stockholm : Nordiska museet, Stockholm.
 • Rogan, Bjarne (2001). Kulturstudier i tverrfaglige forskningsprosjekter ¿ muligheter og risiko.
 • Rogan, Bjarne (2001). Travelling as a Cultural Encounter. The Travel Experience and its Material Foundations in 18th and 19th Century Norway.
 • Rogan, Bjarne (2001). The Picture Postcard ¿ Exchange and Ritual Communication.
 • Rogan, Bjarne (2001). Collecting between passion and science.
 • Rogan, Bjarne (2000). Norden og nordiske fagtradisjoner.
 • Rogan, Bjarne (2000). Bokmelding av Archer, Ronald: Vegvalg og vegskille. Statens vegvesen Vestfold 1898-1998. Tønsberg 1998. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 37, s. 71–74.
 • Rogan, Bjarne (2000). Konsum og samling.
 • Rogan, Bjarne (2000). Collecting of Postal History Through 150 Years.
 • Rogan, Bjarne (2000). Ethnologie nordique et culture matérielle.
 • Rogan, Bjarne (1999). Opponent ved Ph.D-forsvar. Lene Otto: Biografi og subjektivitet, et bidrag til selvoptagethedens genealogi.
 • Rogan, Bjarne (1999). Jeg fant, jeg fant! 'Om samlandets drivkrafter'.
 • Rogan, Bjarne (1999). Travel Rituals and Travelling as Ritual.
 • Rogan, Bjarne (1999). Déclin et relance des races bovines traditionelles en Norvège.
 • Rogan, Bjarne (1998). Samling i et kjønnsdelt univers. Utflukt. ISSN 0804-9327. s. 40–44.
 • Rogan, Bjarne (1997). Bokmelding av Björklund, Anders og Eva Silvén-Garnert:Adressat okänd. Framtidens museiföremål. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (1997). «Loose yourself. The joy consists in the finding.».
 • Rogan, Bjarne (1995). Collecting ¿ from Learning to Researching.
 • Rogan, Bjarne (1992). Bokmelding av Garnert, Jan og Angela Rundquist: Herrar Black and Smith på väg till Skandinavien. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 18(1), s. 61–62.
 • Rogan, Bjarne (1991). Bokmelding av Karbø, Asbjørn og Kristoffer Kruken: Gullhorn og dei andre. Kunamn i Noreg. Landbruksforlaget 1990. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 17(4), s. 71–72.
 • Rogan, Bjarne (1991). Lensmannsdøden, Sjelesørgeren ¿ og andre geværnavn. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Rogan, Bjarne (1991). Innovative Material Culture Studies in Norway. Material Culture Studies News. 1(1), s. 3–5.
 • Rogan, Bjarne (1990). Bokmelding av Hauge, Hans og Henrik Horstböll: Kulturbegrepetes kulturhistorie. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698.
 • Rogan, Bjarne (1990). «Fredeligere folk enn knivmakere finnes ikke». Fokus på norske kniventusiaster III. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 53–57.
 • Rogan, Bjarne (1989). Alle aldre, alle yrker, overalt. Fokus på norske kniventusiaster I. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 50–55.
 • Rogan, Bjarne (1989). Skaperglede og samlemani. Fokus på norske kniventusiaster II. Knivbladet : tidsskrift for Norsk knivforening. ISSN 0801-8278. s. 42–48.
 • Rogan, Bjarne (1988). Bokmelding av Rosander, Göran (red.): Turisternas Leksand. Turismen i Leksand, Siljansnäs och Ål genom tiderna. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 193–195.
 • Rogan, Bjarne (1987). Anders i Frogn og andre skyssbønder i Akershus. Akershus imellom. ISSN 0800-6784. s. 9–13.
 • Rogan, Bjarne (1987). Fra tommestokken til semiotikken. Om ting, mening og tolkning. Samdok : bulletin från Rådet för samtidsdokumentation vid kulturh. ISSN 0348-1344. s. 10–11.
 • Rogan, Bjarne (1986). Oslo-Trondheim på sju dager. Med skyss for 150 år siden. Populærvitenskapelig tidsskrift.. s. 48–51.
 • Rogan, Bjarne (1985). Grunnforskning og anvendt forskning, historisk orientering og nytteverdi. Noen bemerkninger med utgangspunkt i K. Sommerseth Jacobsens artikkel. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 11(2), s. 55–58.
 • Rogan, Bjarne (1984). Eldre veier og ferdsel i Oslomarka (div. kortere artikler + inntegning av veier på kartbilag). I Svensson, Tom & Christophersen, H. O. (Red.), Marka fra A til Å. Leksikon. Universitetsforlaget, Oslo/Bergen/Trondheim.. ISSN 82-00-06904-4.
 • Rogan, Bjarne (1984). Registrering og katalogisering av Urskog-Hølandsbanens gjenstandsmasse. Tertitten. ISSN 1503-4135. s. 15–19.
 • Rogan, Bjarne (1984). Museumsjernbanene ¿ bruk eller forbruk, vern eller slitasje? Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 15–17.
 • Rogan, Bjarne (1984). Landeveislokomotivene. Et sidespor i norsk transporthistorie. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 28–30.
 • Rogan, Bjarne (1984). Regionalparker ¿ en grobunn for anvendt kulturhistorisk forskning i Frankrike. Museumsnytt. ISSN 0027-4186. s. 24–28.
 • Rogan, Bjarne (1983). Der broer ikke fantes. Litt om sundmannsvesenet. Fortidsvern. ISSN 1504-4645. s. 7–9.
 • Rogan, Bjarne (2011). A Remarkable Congress and a Beloved General Secretary CIAP & SIEF, Arnhem 1955 and Jorge Dias. Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) .
 • Rogan, Bjarne (2010). En faghistorisk reise i materiell kultur og kulturens materialitet. Unipub forlag.
 • Rogan, Bjarne & Hylland, Ole Marius (2006). Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer. Norges offentlige utredninger, Departementenes servicesenter. ISSN 82-583-0878-5.
 • Rogan, Bjarne (1991). Etnologiske samlinger. Del I: Veiledning i bruk av databaseprogrammet ISIS2.3 og beskrivelse av applikasjonen ES.
 • Rogan, Bjarne (1987). Den franske landsbygda. Trekk av folkekultur, kulturlandskapets og næringslivets historie. Institutt for etnologi, UiO.
 • Rogan, Bjarne (1986). Tertitten. Urskog-Hølandsbanen 1896-1986. Andelslaget Urskog-Hølandsbanen. ISSN 82-991439-1-8.
 • Rogan, Bjarne (1985). Plikt, byrde ¿ og inntektskilde? En undersøkelse av skyssvesenet på første halvpart av 1800-tallet. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 27. mai 2022 09:53