Instituttadministrasjonen

Administrasjonen held til på 4. plan i Forskningsparken. Administrasjonen har ansvar for fellestenestene ved instituttet, i tillegg til å administrere studietilboda våre. 

Instituttadministrasjonen har blant annet ansvar for: Forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, eksamensadministrasjon, daglig ledelse, økonomi, personalsaker, intern kommunikasjon med mer.