English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon

Instituttleiar er instituttet sin øverste leiar og leiar av instituttstyret. Instituttleiar vert tilsett for ein periode på fire år.

Instiuttleiar utpeikar forskningsleiar, undervisningsleiar og ph.d.-leiar for den gjeldende perioden.

Administrativ leiar er fast tilsett og har ansvar for det administrative arbeidet ved instituttet.

Instituttleiar

Eiri Elvestad

Undervisningsleiar

Kjetil Rødje

Forskingsleiar og nestleiar

Petter Bae Brandtzæg

Leiar for Ph.d. programmet

Petter Bae Brandtzæg

Administrativ leiar 

Stine Bjørløw Dalsøren

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1093 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo Telefon: +47 22850400 E-post:

Enhetskoder

Koststed 14050000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 140900 Vortex, FS m.m.