English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)

Instituttleiar er instituttet sin øverste leiar og leiar av instituttstyret. Instituttleiar vert tilsett for ein periode på fire år.

Instiuttleiar utpeikar forskningsleiar, undervisningsleiar og ph.d.-leiar for den gjeldende perioden.

Administrativ leiar er fast tilsett og har ansvar for det administrative arbeidet ved instituttet.

Instituttleiar

Eiri Elvestad

Undervisningsleiar og nestleiar

Maria Utheim

Forskingsleiar

Petter Bae Brandtzæg

Leiar for Ph.d. programmet

Timotheus Vermeulen

Administrativ leiar (p.t. ikke tilsatt)

 

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO Telefon: +47-22850400 E-post: Stedkode: 140900