Taina Bucher

Bilde av Taina Bucher
English version of this page
Mobiltelefon 97617263
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 Oslo

Taina Bucher er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon og leder for Screen Cultures. Hun forsker og underviser innenfor feltene skjermkulturer, sosiale medier, digital infrastruktur, kritiske data - og algoritme studier. Buchers forskning handler primært om relasjoner mellom menneske og maskin i en algoritmisk mediehverdag. Hun er dessuten interessert i de etiske og politiske utfordringene ved et datadrevet samfunn, skjermbruk og hverdagsliv, mediers temporalitet, og kulturhistoriske perspektiver på kunstig intelligens.

Hun utga nylig boka Facebook (Polity Press, 2021). Hun er også forfatter av boka IF…THEN: Algorithmic power and Politics (Oxford University Press, 2018).

Hun er for tiden fast teknologiBakgrunn

Fra 2013 – 2019 var Bucher assistant professor og associate professor (førsteamanuensis) i Kommunikasjon & IT ved Københavns Universitet. Hun har vært gjesteforsker ved New York University 2010), Ryerson University (2011) og The New School (2015). Hun har PhD fra Universitetet i Oslo og MA fra London School of Economics and Political Science.

Medlem av redaksjonsråd

Journal of Communication

New Media & Society

Information, Communication & Society

Social Media + Society

Mer informasjon

Personlig nettside: tainabucher.com

Google Scholar

Følg @tainab: Twitter

 

Emneord: Sosiale medier, algoritmisk kultur, kunstig intelligens, skjermkultur, digital infrastruktur

Publikasjoner

Bucher, T. (2022) Facing AI: Conceptualizing ‘fAIce communication’ as the modus operandi of facial recognition systems. Media, Culture & Society.

Bucher, T. (2021) Facebook. Cambridge, UK: Polity Press.

Bucher, T. (2020) The right-time web: theorizing the kairologic of algorithmic media. New Media & Society.

Bucher, T. (2020) Nothing to disconnect from? Being singular plural in the age of machine learning. Media, Culture & Society.

Gran, A-B., Booth, P. & Bucher, T. (2020) To be or not to be algorithm aware: a question of a new digital divide?, Information, Communication & Society, DOI: 10.1080/1369118X.2020.1736124

Bucher, T. (2019) Bad Guys and Bag Ladies: On the Politics of Polemics and the Promise of Ambivalence. Social Media+ Society 5(3)

Bucher, T. (2018) IF…THEN: Algorithmic power and politics. New York: Oxford University Press. 

Bucher, T. (2018) Cleavage Control: Three stories about algorithmic culture and power in the case of the YouTube ‘Reply Girls’, in Papacharissi, Z. (Ed.) A Networked Self: Platforms, Stories, Connections. New York: Routledge.

Bucher, T. (2018) Data and algorithms, in L. Lievrouw and B. Loader (eds.) Handbook of Digital Media and Communication. Sage

Bucher, T. (2017) The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. Information, Communication & Society, 20(1): 30-44.

Bucher, T. (2017) ‘Machines don’t have instincts’: Articulating the computational in journalism. New Media & Society19(6), 918-933.

Bucher, T. and Helmond, A. (2017) The affordances of social media platforms, in J. Burgess, T. Poell, and A. Marwick (eds.) Sage Handbook of Social Media. Sage.

Bucher, T. (2016) Neither black nor box: Ways of knowing algorithms, in in S. Kubitschko and A. Kaun (eds.) Innovative Methods in Media and Communication Research. London: Palgrave Macmillan.

Bucher, T. (2016) Database, in K. Bruhn Jensen (ed) International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell.

Bucher, T. (2015) The Networking Network, or what the social means in social media. Social Media & Society 1(1)

Bucher, T. (2014) About a bot: Hoax, fake, performance art. M/C Journal special issue on ‘Persona’

Bucher, T. (2013) Objects of intense feeling: The case of the Twitter APIs. Computational Culture, 3

Bucher, T. (2013) The friendship assemblage: Investigating programmed sociality on Facebook. Television & New Media14(6), 479-493.

Bucher, T. (2012) Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook.New Media & Society, 14(7): 1164–1180.

Bucher, T. (2012) A technicity of attention: How software ’makes sense. Culture Machine, 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Bucher, Taina (2021). Facebook. Polity Press. ISBN 9781509535170. 261 s.
 • Bucher, Taina (2018). IF…THEN: Algorithmic power and politics. Oxford University Press. ISBN 0190493038. 216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bucher, Taina (2020). For noen er Facebook alt. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(1).
 • Bucher, Taina (2020). Ventedyrene. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(2).
 • Bucher, Taina (2020). Pensumkvaler: Om avkolonisering, mangfold og akademisk frihet. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(3).
 • Bucher, Taina (2020). Kodespørsmålets villspor. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 27(4).
 • Bucher, Taina (2013). Generation we/me. Finnes den gode delekulturen?
 • Bucher, Taina (2013). Programmed publics.
 • Bucher, Taina (2012). Algorithmically constructed visibility: the case of Facebook News Feed.
 • Bucher, Taina (2012). Threshold of visibility: on the politics of appearing and disappearing on News Feed.
 • Bucher, Taina (2012). (U)synlighet i sosiale medier.
 • Bucher, Taina (2011). Technicity of Attention: on immediacy and the update sphere.
 • Bucher, Taina (2011). Between culture and code: on the problems and possibilities of software studies and the implications for social media research.
 • Bucher, Taina (2011). Software Studies: Application and Implication.
 • Bucher, Taina (2011). Threat of invisibility: investigating Panopticism in Facebook.
 • Bucher, Taina (2011). Social media: The next five years.
 • Bucher, Taina (2009). Politisk engasjement anno 2009. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bucher, Taina (2009). Vår alles bestevenn. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bucher, Taina (2009). Technologies of Immediacy: A Critical Investigation Into the Shaping Effects of Software Functionalities.
 • Bucher, Taina (2009). Ungdom, politikk og internett.
 • Bucher, Taina (2008). The rhetorics of participatory culture: investigating a case of citizen journalism.
 • Bucher, Taina (2012). Programmed sociality: A software studies perspective on social networking sites. Universitetet i Oslo.
 • Bucher, Taina; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. Statens institutt for forbruksforskning.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus & Kløvstad, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Institutt for medier og kommunikasjon og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus & Kløvstad, Vibeke [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. IMK and ITU, University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2019 10:18 - Sist endret 13. sep. 2022 11:31