Taina Bucher

Bilde av Taina Bucher
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postadresse Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Taina Bucher er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon. Hun forsker og underviser innenfor feltene skjermkulturer, sosiale medier, digital infrastruktur, kritiske data - og algoritme studier. Buchers forskning handler primært om relasjoner mellom menneske og maskin i en algoritmisk mediehverdag. Hun er dessuten interessert i de etiske og politiske utfordringene ved et datadrevet samfunn, skjermbruk og hverdagsliv, mediers temporalitet, og kulturhistoriske perspektiver på kunstig intelligens.

Hun utga nylig boka IF…THEN: Algorithmic power and Politics (Oxford University Press, 2018) og skriver nå på en bok om Facebook for Polity Press.

Bakgrunn

Fra 2013 – 2019 var Bucher assistant professor og associate professor (førsteamanuensis) i Kommunikasjon & IT ved Københavns Universitet. Hun har vært gjesteforsker ved New York University 2010), Ryerson University (2011) og The New School (2015). Hun har PhD fra Universitetet i Oslo og MA fra London School of Economics and Political Science.

Medlem av redaksjonsråd

New Media & Society

Information, Communication & Society

Social Media + Society

Mer informasjon

Personlig nettside: tainabucher.com

Google Scholar

Følg @tainab: Twitter

 

Emneord: Sosiale medier, algoritmisk kultur, kunstig intelligens, skjermkultur, digital infrastruktur

Publikasjoner

Bucher, T. (in press) The right-time web: theorizing the kairologic of algorithmic media. New Media & Society.

Bucher, T. (in press) Nothing to disconnect from? Being singular plural in the age of machine learning. Media, Culture & Society.

Gran, A-B., Booth, P. & Bucher, T. (2020) To be or not to be algorithm aware: a question of a new digital divide?, Information, Communication & Society, DOI: 10.1080/1369118X.2020.1736124

Bucher, T. (2019) Bad Guys and Bag Ladies: On the Politics of Polemics and the Promise of Ambivalence. Social Media+ Society 5(3)

Bucher, T. (2018) IF…THEN: Algorithmic power and politics. New York: Oxford University Press. 

Bucher, T. (2018) Cleavage Control: Three stories about algorithmic culture and power in the case of the YouTube ‘Reply Girls’, in Papacharissi, Z. (Ed.) A Networked Self: Platforms, Stories, Connections. New York: Routledge.

Bucher, T. (2018) Data and algorithms, in L. Lievrouw and B. Loader (eds.) Handbook of Digital Media and Communication. Sage

Bucher, T. (2017) The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. Information, Communication & Society, 20(1): 30-44.

Bucher, T. (2017) ‘Machines don’t have instincts’: Articulating the computational in journalism. New Media & Society19(6), 918-933.

Bucher, T. and Helmond, A. (2017) The affordances of social media platforms, in J. Burgess, T. Poell, and A. Marwick (eds.) Sage Handbook of Social Media. Sage.

Bucher, T. (2016) Neither black nor box: Ways of knowing algorithms, in in S. Kubitschko and A. Kaun (eds.) Innovative Methods in Media and Communication Research. London: Palgrave Macmillan.

Bucher, T. (2016) Database, in K. Bruhn Jensen (ed) International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley-Blackwell.

Bucher, T. (2015) The Networking Network, or what the social means in social media. Social Media & Society 1(1)

Bucher, T. (2014) About a bot: Hoax, fake, performance art. M/C Journal special issue on ‘Persona’

Bucher, T. (2013) Objects of intense feeling: The case of the Twitter APIs. Computational Culture, 3

Bucher, T. (2013) The friendship assemblage: Investigating programmed sociality on Facebook. Television & New Media14(6), 479-493.

Bucher, T. (2012) Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook.New Media & Society, 14(7): 1164–1180.

Bucher, T. (2012) A technicity of attention: How software ’makes sense. Culture Machine, 13

 • Bucher, Taina (2021). Data and algorithms, In Leah Lievrouw & Brian Loader (ed.),  Routledge Handbook of Digital Media and Communication in Society.  Routledge.  ISBN 1138672092.  Chapter.
 • Bucher, Taina (2020). The right-time web: Theorizing the kairologic of algorithmic media. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.
 • Gran, Anne-Britt; Booth, Peter & Bucher, Taina (2020). To be or not to be algorithm aware: a question of a new digital divide?. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2020.1736124
 • Bucher, Taina (2019). Bad Guys and Bag Ladies: On the Politics of Polemics and the Promise of Ambivalence. Social Media + Society.  ISSN 2056-3051. . doi: https://doi.org/10.1177/2056305119856705
 • Bucher, Taina (2018). Cleavage Control: Three stories about algorithmic culture and power in the case of the YouTube ‘Reply Girls’, In Zizi Papacharissi (ed.),  A Networked Self: Platforms, Stories, Connections.  Routledge.  ISBN 9781315193434.  Chapter 9.
 • Bucher, Taina (2017). The Algorithmic Imaginary: Exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.
 • Bucher, Taina & Helmond, Anne (2017). The Affordances of Social Media Platforms, In Jean Burgess; Alice Marwick & Thomas Poell (ed.),  The SAGE Handbook of Social Media.  Sage Publications.  ISBN 9781412962292.  Chapter 13.
 • Bucher, Taina (2016). Machines don’t have instincts’: Articulating the computational in journalism. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.
 • Bucher, Taina (2015). Networking, or what the social means in social media. Social Media + Society.  ISSN 2056-3051.
 • Bucher, Taina (2014). About a bot: Hoax, fake, performance art.. M/C.  ISSN 1441-2616.
 • Bucher, Taina (2013). Objects of intense feeling: The case of the Twitter APIs. Computational Culture.  ISSN 2047-2390.
 • Bucher, Taina (2013). The Friendship Assemblage: Investigating programmed sociality on Facebook. Television & New Media.  ISSN 1527-4764.  14(6), s 479- 493 . doi: 10.1177/1527476412452800
 • Bucher, Taina (2012). A technicity of attention: How software ‘makes sense’. Culture Machine.  ISSN 1465-4121.  13
 • Bucher, Taina (2012). Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society.  ISSN 1461-4448.  14(7), s 1164- 1180 . doi: 10.1177/1461444812440159

Se alle arbeider i Cristin

 • Bucher, Taina (2018). IF…THEN: Algorithmic power and politics.. Oxford University Press.  ISBN 0190493038.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bucher, Taina (2013). Generation we/me. Finnes den gode delekulturen?.
 • Bucher, Taina (2013). Programmed publics.
 • Bucher, Taina (2012). (U)synlighet i sosiale medier.
 • Bucher, Taina (2012). Algorithmically constructed visibility: the case of Facebook News Feed.
 • Bucher, Taina (2012). Programmed sociality: A software studies perspective on social networking sites.
 • Bucher, Taina (2012). Threshold of visibility: on the politics of appearing and disappearing on News Feed.
 • Bucher, Taina (2011). Between culture and code: on the problems and possibilities of software studies and the implications for social media research.
 • Bucher, Taina (2011). Social media: The next five years.
 • Bucher, Taina (2011). Software Studies: Application and Implication.
 • Bucher, Taina (2011). Technicity of Attention: on immediacy and the update sphere.
 • Bucher, Taina (2011). Threat of invisibility: investigating Panopticism in Facebook.
 • Bucher, Taina (2009). Politisk engasjement anno 2009. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Bucher, Taina (2009). Technologies of Immediacy: A Critical Investigation Into the Shaping Effects of Software Functionalities.
 • Bucher, Taina (2009). Ungdom, politikk og internett.
 • Bucher, Taina (2009). Vår alles bestevenn. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Bucher, Taina; Storm-Mathisen, Ardis & Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. SIFO Oppdragsrapport. 2.
 • Bucher, Taina (2008). The rhetorics of participatory culture: investigating a case of citizen journalism.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). New web phenomena. Government administration and the culture of sharing. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Storsul, Tanja; Arnseth, Hans Christian; Bucher, Taina; Enli, Gunn; Hontvedt, Magnus; Kløvstad, Vibeke & Maasø, Arnt (2008). Nye nettfenomener. Staten og delekulturen. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2019 10:18 - Sist endret 9. mars 2020 12:41