Sentre ved instituttet

IMKs senter for medieinnovasjon (CeRMI)

IMKs senter for medieinnovasjon (Centre for Research on Media Innovations, CeRMI) utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. Senteret har engelsk hovedside

POLKOM - Senter for studier av politisk kommunikasjon

Senter for studier av politisk kommunikasjon er et virtuelt forskningssenter som skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.