English version of this page

Sentre ved instituttet

Barn, unge og medier

Forskningsmiljøet leverer nyskapende forskning om barn, ungdom, familier og foreldreskap i en digital mediehverdag.

POLKOM - Senter for studier av politisk kommunikasjon

Senter for studier av politisk kommunikasjon er et virtuelt forskningssenter som skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

IMKs senter for medieinnovasjon (CRMI)

IMKs senter for medieinnovasjon (Centre for Research on Media Innovations, CRMI) utforsker hvordan endringer i teknologi, bruksformer og mediebruk bidrar til innovasjon og transformasjon i mediesektoren. 

Forsknings- og utdanningssatsingen Skjermkulturer

Skjermkulturer er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt. IMK er vertsinstitutt for Skjermkulturer, en forsknings- og utdanningssatsing ved Det humanistiske fakultet.