Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • markering-140618-forum Gratulerer med levert masteroppgave! 14. juni 2018 15:23

    IMKs studenter som går ut i arbeidslivet denne våren kan være trygge på at deres kunnskaper innenfor medievitenskap og journalistikk er, og kommer til å bli, en høyt etterspurt vare både i Norge og ellers i verden.

  • 640eirikjensen Pressa var meir oppteken av truverde enn bevis 7. mai 2018 12:41

    Over 12 000 medieoppslag er laga om Eirik Jensen-saka. Juniorforskar Guro Torget har analysert pressedekninga og meiner ho liknar på korleis media dekte Orderud-saka.

Forskningsarrangementer