Læringsressurser ved IMK

Bibliotek og lesesalsplasser

På bibliotekets sider for medievitenskap finner du linker til mediedatabaser, lån av bøker og radio/tv-opptak. Masterstudenter kan få fast lesesalsplass ved IMK. 

Oppgaveskriving ved IMK

Tips om oppgaveskriving og referering, før og etter eksamen, karakterveiledninger med mer

Læringsressurser ved HF

Podcaster av forelesninger, evaluere studiene, tidligere eksamensoppgaver etc.