ABC om IMK

Som en ny student møter du et vell av nye navn, forkortelser og begrep. Noen av disse finner du her.

Administrativt ansatt

Ansatte ved IMK som jobber med administrasjon. Ditt viktigste kontaktpunkt er IMKs studieseksjon, studieinfo@media.uio.no

Auditorium

Et større rom for forelesninger eller seminarer (50+). IMK har ikke store auditorier i Forskningsparken, men flere av våre emner avholdes i store auditorier på Campus Blindern (rett over broa).

Canvas

En nettbasert tjeneste / program hvor du finner informasjon om emnene, materialene fra forelesningene, kan stille spørsmål til undervisere og mye annet. Innholdet vil variere fra emnet til emnet. Les mer om Canvas

Eksamensmelding

Du må melde deg opp til eksamen i StudentWeb innen faste frister hvert semester. Les mer om eksamensmelding

Emne

Kursene du tar i løpet av et program heter "emner". De fleste emner ved IMK starter med MEVIT eller JOUR. Grovt sett, forteller bokstavene deg hvilket institutt/fakultet som har ansvar for emnet, og hvor du i så fall må henvende deg.De fleste emner ved IMK starter med MEVIT eller JOUR.

Emnepåmelding

Gjøres hvert semester, innen 1. september og 1. februar.

   

Emneside

En varig hjemmeside som inneholder emnebeskrivelse, informasjon om obligatoriske aktiviteter osv. Obs! Mer informasjon om de spesifikke semestrene emnet gis, finner du på emnets semesterside som inneholder viktige meldinger, informasjon om pensum, timeplan og eksamensdato(er). Se eksempel på emneside til MEVIT1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner.

EXFAC

Et obligatorisk emne (p.t. anbefalt i 1.semester på bachelor) som danner et viktig bakteppe for alt annet du skal lære senere innen medievitenskap. Dette emnet er forskjellig fra studieprogram til studieprogram, og her kan du lese mer om EXFAC på IMK.

EXPHIL

Et obligatorisk emne (p.t. anbefalt i 3. semester) som gir deg innføring i viktige historiske og filosofiske spørsmål. Les mer om EXPHIL

Forskningsparken

Her finner du IMKs egne undervisningsrom, lesesaler, grupperom, samt kontorer til undervisere og administrasjon. IMKs lokaler er i Bygg C. Undervisningsrommene er i underetasjen fra bakkeplan (2xx-numre), resepsjon, kontorer og møterom er i 2. etasje fra bakkeplan (4xx-numre).

Fravær

Hvis du ikke kan møte til en obligatorisk forelesning eller seminar og dette vil gå ut over fraværsgrensen, eller hvis du blir syk under eksamen, må du straks gi beskjed til IMKs studieseksjon. Hvis det gjelder fravær fra en obligatorisk aktivitet, oppgave eller eksamen, må fraværet dokumenteres.

HF

Forkortelse for Det humanistiske fakultet. IMK er et av instituttene på HF.

IMK

Forkortelse for Institutt for medier og kommunikasjon som er ansvarlig for studieprogrammene innenfor medier og kommunikasjon, medievitenskap, journalistikk og Screen Cultures. IMK har lokaler i Forskningsparken, men undervisningen kan foregå både i IMKs undervisningslokaler og på hovedcampus på Blindern.

Inspera

En nettbasert tjeneste for å levere dine eksamensbesvarelser. Les mer om Inspera.

Kollokviegruppe

En gruppe du og andre danner - på eget initiativ - for å møtes og diskutere pensum, oppgaver og annet materiale. Google deg gjerne til gode råd om kollokviegrupper, slik som denne. Det krever planlegging, styring og disiplin, men så får du mer ut av din studiehverdag.

Kompendium

En samling av pensumartikler / pensumutdrag som du får kjøpt på Akademika bokhandel (i underetasjen). Flere av IMKs emner har kompendier på pensum. Sjekk semestersiden til ditt emne.

Kontakt

Studieinfo@media.uio.no er ditt viktigste kontaktpunkt.

Kvalifiseringsoppgave

En obligatorisk oppgave (en slags «mini-eksamen») som du må løse og bestå underveis. Informasjon om hva oppgaven består av, publiseres i Canvas og skal også finnes på emnesiden.

Leganto Leganto er UiOs plattform for pensum. Fra våren 2021 benytter alle emner på UiO Leganto som system for pensum. Du finner lenke til emnets pensum fra semestersidene. 

Lesesaler

IMK har tre lesesaler. Høsten 2020 og våren 2021 er alle reservert som faste plasser for masterstudenter. Vi anbefaler alle studenter uten fast plass å benytte studentbiblioteket i Sophus Bugges hus, biblioteket i Georg Sverdrups hus, eller andre egnede setder på universitetet. IMK har grupperom som kan reserveres av studenter til egenstudier eller gruppearbeid. Legg inn kriteriene:

Område: Gaustad, Bygning: Forskningsparken, romtype: Kollokvierom.

Lånekort, bibliotek

Ditt studentkort tjener som lånekort på Universitetsbiblioteket.

Nettbasert pensum

Flere emner har nettbaserte forskningsartikler som pensum. De finner du i Leganto, plattformen du finner pensum i . Du kan også søke i Universitetsbibliotekets samling av e-artikler: https://www.ub.uio.no/

Obligatorisk aktivitet

Flere emner på UiO krever at du er med på en viss andel seminarer eller forelesninger, eller om at du leverer en obligatorisk oppgave, har en muntlig fremføring eller lignende. Aktiviteten evalueres som godkjent/ikkegodkjent. Den/de må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Les mer om obligatoriske aktiviteter

Kan være unntak under korona pandemien. Les på emnesider, i Canvas og på semestersider for oppdatert informasjon.

Oppmøte

Enkelte emner har obligatorisk oppmøte. Selv om oppmøtet ikke er obligatorisk, får du mest utbytte av studiene hvis du er med på alle undervisningsaktivitetene.

Kan være unntak under korona pandemien. Les på emnesider, i Canvas og på semestersider for oppdatert informasjon.

Pensum

Hvert emne på 10 studiepoeng har normalt mellom 800 og 1000 sider obligatorisk litteratur. Når du leverer svar på en eksamensoppgave, er det viktig å trekke inn relevant pensum - så les pensum jevnt gjennom hele semesteret!

Romnummerering på IMK

Alle undervisningsrom er i kjelleretasjen, romnumre starter med 2XX. Møterom og kontorer er i 2. etasje (4. plan) og romnumre starter med 4XX.

Semesterside

En hjemmeside som lages for emnene hvert semester når emnet gis. Her publiseres pensum, timeplan og eksamensdatoer. Disse må du sjekke med jevne mellomrom. Du finner lenken til semestersiden på emnesidene. Se eksempel på en semestersiden til emne MEVIT1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner

Seminar

Til forskjell fra forelesninger gir seminarene deg en gyllen mulighet til å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger. Du må komme forberedt – da får alle mest utbytte av seminarene.

Seminargruppe

Dersom det er flere seminargrupper, blir du oppmeldt (eller melder deg selv) på en av disse som du følger gjennom hele semesteret. Les også om hvordan du bytter seminargruppe.

Sitte og lese

I kjelleretasjen finner du både koselige sofakroker, kollokviegrupperom, bord og stoler. Det er bare å slå seg ned og studere i sofaene og på bordene i fellesområdene. Grupperommene skal bestilles (se under lesesaler på denne siden). 

Student ved UiO

Det å være en student ved UiO er en fulltidsjobb. Når forelesningene og seminarene er satt opp en gang i uka, betyr det at du må bruke tiden mellom øktene for å lese og reflektere over pensum, løse oppgaver og forberede spørsmål til foreleseren hvis noe er uklart.

Studentkort

Du får studentkortet ditt på SiO senteret på Campus Blindern. Du bruker kortet som adgangskort og som  lånekort på biblioteket.

Studentutvalget

Studenter har rettigheter og plikter. IMKs studentutvalg er ditt talerør overfor instituttet.

StudentWeb

Her registrerer du deg til emner hvert semester, betaler semesteravgift og sjekker din utdanningsplan. Her finner du også eksamensresultater. Gå til StudentWeb.

Studieprogram

Studieprogram er en sammensetning av emner som du må ta for å få en bestemt grad. IMK har ett studieprogram på bachelornivå som heter bachelor i medier og kommunikasjon. Vi har også en årsenhet i medier og kommunikasjon

På masternivå har vi

Trekk fra eksamen

Du har mulighet til å trekke deg fra eksamen inntil to uker før eksamen. Dette gjør du i StudentWeb.

Utdanningsplan

Viser hvilke emner du er påmeldt. Du finner din utdanningsplan i StudentWeb. Har du spørsmål, kontakt studieinfo@media.uio.no.

Vitenskapelig ansatt

Ansatte ved IMK som jobber med forskning og undervisning. Du møter flere av dem under forelesninger og seminarer. Bli kjent med hva de er og hva de forsker på: https://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/

Publisert 7. aug. 2018 10:54 - Sist endret 27. mai 2022 10:10