Læringsressurser

Studentbiblioteket på HF

Lesesal og grupperom, arbeidsplasser med pc, oppslagsverk og pensumbøker for bachelorstudenter.

Student-IT

PC-stuer, passord, utskrift, IT-kurs og annet