Tilrettelegging

Tilretteleggingstjenesten bistår studenter med nedsatt funksjonsevne med å tilrettelegge studiesituasjonen.

Lokale kontaktpersoner på instituttene

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk: Erlend Bronken

Institutt for arkeologi, konservering og historie: Mimi Koppang

ILOS: Kristin Marie Berstad

IMK: Mari Tårland

IMV: Mons Thyness

Institutt for kulturstudier og orientalske språk: Lene Ørbech Jensen

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning: Helle Granum

Kontakt på fakultetet

Signe Ingjerd Thorstad

Publisert 6. nov. 2013 10:34 - Sist endret 3. juli 2018 11:26