Hvem kontakter jeg ved IMK?

Studieprogrammene i medievitenskap og journalistikk

 • opptak til programmene
 • oppbygning av graden
 • innpasninger av eksterne studier

Studiekonsulent Maria Tårland
Kontor: rom 433, 2. etasje, Forskningsparken
Telefon: 22 85 04 18.

Vi anbefaler at alle forespørslene, uansett hastighetsgrad, helst sendes på epost til vår felles epostadresse: studieinfo@media.uio.no.

Medievitenskap og journalistikk

 • emner
 • emnepåmelding
 • eksamen
 • timeplanlegging
 • Inspera og Canvas

Studiekonsulent Helén Rummeholff

Kontor: rom 434, 2. etasje, Forskningsparken

Telefon: 22 85 04 55.

Vi anbefaler at alle forespørslene, uansett hastighetsgrad, helst sendes på epost til vår felles epostadresse: studieinfo@media.uio.no.

Delstudier i utlandet

 • utvekslingsavtaler ved Insitutt for medier og kommunikasjon
 • innreisende studenter
 • utreisende studenter

Studiekonsulent Maria Tårland
Telefon: 22 85 04 18
Kontor: rom 433, 2. etasje, Forskningsparken

Vi anbefaler at alle forespørslene, uansett hastighetsgrad, helst sendes på epost til vår felles epostadresse: studieinfo@media.uio.no.

 • masterveiledning og masteroppgave (alle programmer)
 • henvendelser angående lokaler og livet rundt studier
 • kvalitetssikring av informasjon på IMKs nettsider
 • tilbakemeldinger på kvalitet i undervisningen på IMK

Studieleder Katerina Houben

Telefon: 22 85 04 45
Kontor: rom 431, 2. etasje, Forskningsparken

Generelle henvendelser: studieinfo@media.uio.no

E-post til studielederen: katerina.houben(at)media.uio.no

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

 

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15