Studieprogrammer

Et bachelorstudium i medier og kommunikasjon ved IMK er tre-årig og består av 180 studiepoeng.

Etter avsluttet bachelorgrad kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Et gjennomført masterprogram leder til en mastergrad. Et masterprogram har vanligvis en varighet på 2 år, eller 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven. Med bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra IMK kan du søke på alle våre masterprogrammer.

En årsenhet er ett-årig og består av 60 studiepoeng. IMK tilbyr en årsenhet i medievitenskap.