Studieprogrammer

Et bachelorstudium er tre-årig og består av 180 studiepoeng.

Etter avsluttet bachelorgrad kan du bygge videre på denne ved å gjennomføre et masterprogram. Et gjennomført masterprogram leder til en mastergrad. Et masterprogram har vanligvis en varighet på 2 år, eller 120 studiepoeng. I løpet av programmet skal du levere et større, selvstendig og skriftlig arbeid; masteroppgaven.

En årsenhet er ett-årig og består av 60 studiepoeng. IMK tilbyr en årsenhet i medievitenskap.