English version of this page

Masteroppgave ved IMK

Her finner du all relevant informasjon om det å skrive og levere masteroppgave ved IMK, inkludert ideer til tema for masteroppgaven.

Bildet kan inneholde: kinn, design, hånd, rutete, munn.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Innleveringsfrist

  • Frist vårsemesteret: 1. juni 
  • Frist høstsemesteret: 1. desember

Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Vi klarer ikke å arrangere muntlig presentasjon og eksamen for alle studenter innen samme semester. Mange får ikke avholdt muntlig eksamen før i august om man leverer i vårsemesteret og i januar om man leverer i høstsemesteret. 

Hvis det er viktig for deg å få avholdt muntlig eksamen innen semesterets utløp, må du levere tidligere: 

  • innen 10. november (høst)
  • innen 10. mai (vår)

Leverer du innen disse datoene, vil vi gjøre vårt ytterste for at du får avholdt muntlig presentasjon og muntlig eksamen innen sommerferien (vår) eller innen juleferien (høst).

Rekker du ikke innleveringsfristen?

Veiledning

Skrive masteroppgave

Innlevering av masteroppgaven

Sensur og muntlig

Masteroppgaveemner