Format på oppgaven

IMK har følgende retningslinjer for format på masteroppgaven:

Ordinær 60 studiepoengs masteroppgave

 • et skriftlig arbeid på mellom 80 og 100 normalsider, disse sidene inkluderer brødtekst og noter
 • en normalside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. 
 • referanseliste, forside osv. kommer i tillegg
 • se emnesiden for hvilke regler som gjelder for din masteroppgave!

Praktisk masteroppgave, 60 studiepoeng

 • det skriftlige materialet skal være på mellom 60 og 65 normalsider
 • en normalside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. 
 • tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer
 • se emnesiden for hvilke regler som gjelder for din masteroppgave!

30 studiepoengs masteroppgave

 • et skriftlig arbeid på mellom 40 og 50 normalsider, disse sidene inkluderer brødtekst og noter
 • en normalside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. 
 • referanseliste, forside osv. kommer i tillegg
 • se emnesiden for hvilke regler som gjelder for din masteroppgave!

Hva er en normal side?

 • et A-4 ark skrevet med både venstre- og høyremarg
 • topp- og bunnmarg på minst 2,5 cm
 • linjeavstand 1,5
 • et skriftbilde som ikke gir mindre tekst enn Times New Roman 12 punkt
 • paginering som enten er midtstilt nederst på siden eller alternerer fra høyre til venstre annenhver side
 • en normalside er ca. 2300 tegn uten mellomrom. 

Dette et format som er godt egnet til dobbeltsidig trykking av oppgaver.

I tabeller, figurer, fotnoter og litteraturliste kan det benyttes mindre skriftstørrelse og
enkel linjeavstand, så lenge hensynet til god lesbarhet er ivaretatt.

Forord

Alle masteroppgaver skal ha et forord, hvor det bl.a. fremgår hvem som har vært veileder og hvilke semestre formell veiledning har funnet sted for eksempel ved å sette en parentes av typen "(V-17/V-18)" eller "(Vår 2017-Vår 2018)" bak veiledernavnet.

Takksigelser

Det er god vitenskapelig folkeskikk å takke alle som har bidratt positivt til gjennomføring av undersøkelsen og utskrivingen av teksten i forordet.

Sammendrag

 • oppgaven skal inneholde et sammendrag på maksimum 1 side
 • sammendraget skal skrives på både norsk og engelsk (kun engelsk dersom selve oppgaven er på engelsk)
 • sammendraget skal angi de viktigste forskningsmessige resultater i oppgaven
 • sammendraget er skrevet for folk i media og folk utenfor universitetssamfunnet. Dette er en unik sjanse til å skape interesse og blest omkring oppgaven!

Forside

IMK har ingen bestemt mal for hvordan forsiden på oppgaven skal se ut, men her er minimum av hva som må med på forsiden:

 • tittel
 • evt. undertittel
 • navnet ditt 
 • masteroppgave i medievitenskap/journalistikk (evt. lektorprogrammet eller estetiske studier hvis du er student der)
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for medier og kommunikasjon
 • Dato xx.xx.20xx.

Eksempler

Oppgave 1 (På norsk)

Oppgave 2 (på engelsk)

Mal 

Universitetsbiblioteket har laget en mal for masteroppgaver i word-format.

Emner

Kontakt

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 9. juni 2022 12:13