Innlevering av masteroppgaven

Innleveringsfrister

 • 1. juni vårsemesteret (15. juni våren 2021)
  • Leverer du innen 10. mai vil vi forsøke å legge til rette for muntlig, eksamen osv. før fellesferien.
 • 1. desember i høstsemesteret

  • 10. november (for muntlig eksamen før jul)

Sensur, evt. presentasjon og eksamen forventes - normalt - innen åtte uker etter de oppsatte fristene. Fellesferien kan derfor føre til at eksamen / muntlig avvikles i august, men ikke senere enn 30.august.

P.S.Hvis innleveringsfristen faller på en fridag, lørdag eller søndag, utsettes fristen til påfølgende virkedag.

Innen fristen må du gjøre dette:

 1. Først må du levere masteroppgaven din i Inspera.
 2. Deretter må du også levere masteroppgaven din elektronisk til DUO via StudentWeb.
 3. Fylle ut og levere nettskjema for utstedelse av vitnemål. Du vil ikke få utstedt vitnemål fra fakultetet om du ikke har levert et vitnemålsskjema. Gjør dette innen eller like etter at dere har levert oppgaven. 

Oppgaven regnes som innlevert den datoen alt dette er mottatt av instituttet.

For oppgaver som leveres den 1. juni/1. desember

 • Du kan regne med å få muntlig eksamen innen 31. august/31. januar. (Vi arrangerer ikke muntlig eksamen i fellesferien.)

Ekstra semester

 • Hvis du ikke blir ferdig til 1. juni / 1. desember, må du søke om et ekstra semester.
 • Frist for å søke ekstra semester er 1. juni og 1. desember (15. juni våren 2021).
 • Har du ikke søkt ekstra semester eller levert masteroppgaven, vil studieretten din bli inndratt.
 • Har du vært for syk til å jobbe med oppgaven i en kortere periode rett før innleveringsfrist, og kan dokumentere dette, kan du søke om utsatt frist i opp til to uker (dokumentasjon er nødvendig) uten å måtte søke om et ekstra semester.

Du kan søke om ekstra semester maksimalt to ganger. Ved en eventuell søknad om andre ekstrasemester (siste semester) behandles søknaden av fakultetet.

 • . IMK tar ikke i mot masteroppgaver før den 10. mai /10 november. 

Kommentarer og spørsmål? studieinfo@media.uio.no

Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 28. mai 2021 09:31