Læringsressurser ved IMK

Lesesalsplasser

Masterstudenter kan få fast lesesalsplass ved IMK. 

Hvordan bruke kilder på riktig måte?

Referanseverktøy og innføring i referansestiler innen ulike fag. En ressurs for korrekte referanser i akademiske oppgaver fra Universitetsbiblioteket.

Ordliste med vanlige begrep

En ABC med vanlige begrep ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Læringsressurser ved HF

Flere ressurser om oppgaveskriving, biblioteker, lesesaler og podcaster fra forelesninger.