English version of this page

Unge som innfødte i en global mediekultur

Norske tenåringers mediehverdag domineres av globale plattformer som YouTube, TikTok og Netflix. Kan nasjonale medieaktører vinne tilbake den «tapte generasjonen»?

Ung jente med hodetelefoner som sitter foran flere dataskjermer.

Den nye generasjonen har helt andre medievaner enn deres foreldre. Prosjektet undersøker både de endrede medievanene og hvilke konsekvenser disse har for mediebransjen. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Om prosjektet

«Unge som innfødte i en global mediekultur» undersøker om tenåringer er i ferd med å etablere generasjonsbaserte snarere enn livsfasebestemte medievaner. Nasjonale medieorganisasjoner advarer om at en «tapt generasjon» kan true deres legitimitet og økonomiske bærekraft.

Globale plattformer skaper også mediepolitiske utfordringer i den forstand at mediepolitikken ikke treffer unges mediehverdag eller tar høyde for nasjonale medieaktørers endrede konkurransesituasjon.

Prosjektet fokuserer på underholdningsmedier og undersøker hva medieprodusenter og mediepolitiske aktører gjør for å bli relevante for en ny mediegenerasjon. Underholdningsmedier inkluderer både innhold produsert av tradisjonelle medieaktører og innhold produsert av en fremvoksende industri av online-kjendiser, påvirkere og gamere.

Mål

Prosjektet undersøker «global natives» som en ny generasjon mediebrukere med helt andre medievaner enn eldre generasjoner.

Forskerne studerer hvilke grep nasjonale medieprodusenter og mediepolitiske aktører tar for å bli relevante for en ny mediegenerasjon.

Prosjektet kombinerer publikumsstudier, produksjonsstudier og mediepolitikkstudier.  

Varighet

01.06.2021 - 31.01.2025

Samarbeid

Prosjektet involverer fire partnere:

  • Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (koordinator)
  • Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen Bergen
  • Institutt for samfunnsforskning, Oslo
  • Department of Culture, Media and Creative Industries, King’s College London

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (prosjekt nr. 315917). 

Publikasjoner

Lüders Sundet (under publisering) "Globalt innfødte som en tapt generasjon? En konseptualisering av unge som en mediegenerasjon", Norsk medietidsskrift.

Presentasjoner

Lüders (2022) "Media entertainment experiences among youth on global platforms", innlegg hos Media Futures Seminar, online, 13 mai. 

Sundet (2021) "Hvordan skal NRK engasjere et ungt publikum? Unge som  'innfødte' i en global mediekultur', innlegg hos Kringkastingsrådet (tv.nrk.no), Oslo, 23 november. 

Sundet Lüders (2021) "Unge som innfødte i en global mediekultur?", innlegg på Medietrender Ung 2021 (kantar.no), Oslo, 26 august.

Sundet (2021) "Young streamers: Who are they and how to reach them?", innlegg på Seriedagene 2021 (seriedagene.no), Oslo, 30 september. 

Publisert 24. juni 2021 14:10 - Sist endret 20. juni 2022 18:08