English version of this page

Strømming av kulturindustriene (STREAM)

Kulturindustriene er i forandring. Strømming er stadig mer populært. STREAM studerer strømming av TV, musikk, film og bokbransje i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og bruk.

Stream står det med tekst. Logo.

Om prosjektet

Hvordan bruker publikum de ulike strømmetjenestene som nå er tilgjengelige?

Spotify og andre strømmetjenester har snudd opp ned på hvordan folk forholder seg til musikk. I stedet for å eie fysiske opptak abonnerer de fleste nå på tilgang til enorme biblioteker, der de kan søke opp musikk og høre når de vil.

Denne modellen blir nå vanlig i stadig flere bransjer: Vi ser allerede masse fjernsyn på Netflix, HBO, YouTube, TV 2 Sumo og NRK nett-TV. Tilsvarende tjenester er lansert for e-bøker, for eksempel Amazons Kindle Unlimited, og lydbøker, slik som Storytel. Norske Vio er et eksempel på et abonnement som lar deg lese flere dusin aviser og tidsskrifter. Vi skal kartlegge hvordan publikum faktisk bruker disse tjenestene, for det fanger ikke tradisjonelle seer- og leserundersøkelser opp.

Mange mistenker at teknologien spiller en stor rolle i hva vi faktisk ser og hører, fordi menysystemer og automatiske anbefalinger gjør noe veldig enkelt å finne, mens andre tilbud blir skjult. Dette håper vi å lære mer om. I tillegg skal vi studere økonomien i de ulike bransjene, og se hvordan verdier skapes og fordeles.

Strømmetjenester utfordrer hvordan vi tenker om TV, film, radio, bøker, aviser og musikk, så vi håper også å kunne bidra til å fornye noen av teoriene i medievitenskapen og svare på de utarbeidede forskningsspørsmålene

Varighet

1. mars 2017 – 30. juni 2021

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeid

NTNU Trondheim
OsloMet - Storbyuniversitetet 

Publikasjoner

Fagfellevurderte tidsskriftartikler

Sundet & Colbjørnsen (forthcoming). Streaming across industries: Streaming logics and streaming lore in the music, television, film, and book industries. MedieKultur.

Sundet (2021). Youthification" of drama through real-time storytelling. A production study of blank and the legacy of SKAMCritical Studies in Television, 16(2).

Lüders Sundet (2021). Conceptualizing the Experiential Affordances of Watching Online TV. Television & New Media.

Lüders, Sundet & Colbjørnsen (2021). Towards streaming as a dominant mode of media use? A user typology approach to music and television streaming. Nordicom Review, 42(1).

Colbjørnsen, Tallerås & Øfsti (2021). Contingent availability: A case-based approach to understanding availability in streaming services and cultural policy implicationsInternational Journal of Cultural Policy

Spilker & Johannesen (2020). Samfunnsoppdrag i forvitring? En analyse av sjangermangfold og programleggingsteknikker i NRK og TV2 på lineær-tv og strømme-tv. Norsk medietidsskrift, 4/20.

Colbjørnsen (2020). The Streaming Network. A conceptualization of distribution economy, technology and power in streaming media services. Convergence.

Kiberg (2020) «Personaliserte anbefalinger og musikalsk mangfold – en umulig kombinasjon?» Norsk medietidsskrift, 27(3).

Lüders (2020). Ubiquitous tunes, virtuous archiving and catering for algorithms. The tethered affairs of people and music streaming services. Information, Communication & Society

Spilker & Colbjørnsen. (2020). The dimensions of streaming: toward a typology of an evolving concept. Media, Culture & Society

Andersen, M., & Sundet, V. (2019). Producing Online Youth Fiction in a Nordic Public Service Context. VIEW Journal of European Television History and Culture, 8(16)

Maasø, Arnt & Anja Nylund Hagen (2020) Metrics and decision-making in music streaming, Popular Communication, 18:1, 18-31

Fagerjord & Küng (2019) Mapping the core actors and flows in streaming video services: What Netflix can tell us about these new media networks. Journal of Media Business Studies

Lüders (2019). Pushing music: People’s continued will to archive versus Spotify’s will to make them explore. European Journal of Cultural Studies

Ask, Spilker & Hansen (2019). The politics of user-platform relationships: Co-scripting live-streaming on Twitch.tv. First Monday

Tallerås, Colbjørnsen & Øfsti (2019). Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Norsk medietidsskrift, 26(1)

Spilker, Ask & Hansen (2018). The New Practices and Infrastructures of Participation: How the popularity of Twitch.tv challenges old and new ideas about television viewing. Information, Communication & Society

Bøker

Sundet (2021). Television Drama in the Age of Streaming. Transnational Strategies and Digital Production Cultures at the NRK. Palgrave Pivot.

Spilker (2018). Digital Music Distribution: The Sociology of Online Music Streams. Routledge.

Bokkapitler

Lüders (2020). “Innovation & Creativity: Media as Business and Commons” in von Rimscha, B. & Kienzler, S. (eds.) Management and Economics of Communication. De Gruyter Mouton.

Sundet (2020). “Drama as flagship productions: Small nation television and digital distribution”. Book chapter in Anne Marit Waade, Eva Novrup Redvall and Pia Majbritt Jensen (eds.) Danish Television Drama: Global Lessons from a Small Nation. Palgrave Macmillan

Andre publikasjoner

Andersen & Lüders (forthcoming). Streaming media: production, interfaces, content and user. Editorial introduction to Special Issue. MedieKultur

Kiberg (2019) Hvordan forstå og undersøke populærmusikkens "svarte bokser"? [How to understand and investigate the “black boxes” of popular music?] Comment in Norsk medietidsskrift, 26(01), 1-11.

Fagerjord (2019). Algoritmer og mennesker, makt og filosofi. Book-review of Taina Bucher: If… then: Algorithmic Power and Politics. Norsk medietidsskrift, 26(01), 1-3.

Lüders (2018). Music and the Internet in Barney, W. (Ed.) The SAGE Encyclopedia of the Internet, 3v. Sage Publications.

Publisert 26. juni 2017 10:39 - Sist endret 9. juni 2021 19:51