Han Lamers

Bilde av Han Lamers
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Han Lamers tiltrådte ved Instituttet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) i januar 2018, først som førsteamanuensis (2018-2019) og deretter som professor (2019–). Han har studert klassiske språk ved Universitetet i Leiden (BA, MPhil) og kunsthistorie ved KU Leuven (BA, MA). Ved Universitetet i Leiden fullførte han også doktorgraden sin i 2013, finansiert av det Nederlandske forskningsrådet (NWO). Lamers’ forskingsområder fokuserer på en rekke sider ved antikk resepsjon, spesielt i tidlig moderne og moderne Europa. For tiden leder han prosjektet «New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Fascist Italy» som er finansiert av det Norske forskningsrådet.

Før han kom til Oslo, hadde Lamers postdoktorstillinger ved Humboldtuniversitetet i Berlin (Zentrum für Wissensgeschichte), Universitetet i Gent (Pegasus Marie Curie) og KU Leuven (Forskningsstiftelsen i Flandern, FWO). Ved Humboldtuniversitetet i Berlin ledet han dessuten et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av Volkswagenstiftelsen.

Lamers har vært gjesteredaktør for European Review of History (2014), International Journal of the Classical Tradition (2018) og History of the Humanitites (2020) og sitter i redaksjonskomitéen for International Journal of the Classical Tradition. Han er også medlem av rådgivningspanelet til JOLCEL, en open-access-journal med fokus på det latinske språkets kulturhistorie. Journalens første utgivelse utkom i juni 2019.

I tillegg til akademisk arbeid underviser Lamers i klassiske språk og antikk resepsjon, renessanselitteratur og –historie samt klassiske fag og kunsthistorie fra et historisk perspektiv. Våren 2019 var Han gjesteprofessor ved Universitetet i Leuvens institutt for kunsthistorie.

Lamers er også et akademisk medlem av Heterdox-akademiet.

Mer informasjon om Lamers’ prosjekter, publikasjoner og seminarer er å finne på den engelske siden hans.

Emneord: Klassiske språk, Idehistorie, Resepsjonsstudier
Publisert 12. sep. 2017 10:09 - Sist endret 22. okt. 2021 10:29