English version of this page

MigraLing: Mellom migrasjon og lingvistikk

Hvordan bidro greske migranter i renessansens Italia til å utvikle grammatikk som en flerspråklig disiplin?

Et  maleri av en båt i dramatiske omgivelser.

Utsnitt fra «The apotheosis of Manuel Chrysoloras». Laurens van der Wiel (maler & fotograf.)

Om prosjektet

I dag er det mange som bekymrer seg for utfordringene migrasjon kan føre med seg. Historien viser derimot hvordan migrasjon kan by på nye muligheter og ha en positiv innvirkning på samfunnet.

Migrasjonsstrømmen fra det bysantinske greske imperiet under renessansen, og spesielt etter Konstantinopels fall i Europa i 1453, representerte en stor hjerneflukt fra øst til vest. Vesteuropeere ble kjent med en ny kultur og et språk med en rik kulturell og grammatisk tradisjon i møte med de greske migrantene.

Prosjektet «Mellom migrasjon og lingvistikk: grekere i Vest-Europa og fremveksten av kontrastiv grammatikk i renessansen, ca. 1390–1600» vil studere innvirkningen migranter hadde på hvordan grammatikk gikk fra å være et enspråklig latinosentrisk spesialisert kunnskapsdomene til en flerspråklig disiplin. Dette tatt i betraktning av at undervisningen i det greske språket stimulerte en kontrastiv tilnærming til språkstudier.

Varighet

01.04.21-31.03.23.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr. 890397.

Publisert 10. des. 2021 09:15 - Sist endret 10. des. 2021 09:26