English version of this page

Antikken på norsk

Hvilken rolle spilte den klassiske antikken i utformingen av norsk nasjonal identitet på 1800-tallet?

Foto: Erkjentlighets Tempel paa Ullevål - Vogt, Nationalmuseet. Creative Commons - Attribution CC-BY

Om gruppen

Antikken på norsk kartlegger antikkens ideologiske betydning og samspillet mellom arkitektur, skoleverk og oversettelsesaktivitet i Norge på 1800-tallet. Gruppen vil også invitere til komparative studier i skandinavisk, europeisk og global sammenheng, og bidra til det internasjonale feltet resepsjonsstudier.

Gruppen samler forskere som arbeider med antikkresepsjon i Norge, med spesiell vekt på:

  • oversettelse av klassisk litteratur
  • latinskolen
  • den klassiserende arkitekturen
  • etableringen av antikksamlinger

En av forskergruppens viktigste oppgaver er å føre forskere fra disse fire feltene sammen. Målet er å se hvilken ideologisk rolle antikken har spilt i norsk offentlighet og for dannelsen av en nasjonal identitet.

Aktiviteter

Antikken på norsk har sitt utspring ved fagmiljøer i idéhistorie og klassisk på IFIKK, og ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Gruppen innlemmer også forskere fra andre HF-miljøer og vil jevnlig invitere inn forskere utenfra, ikke minst for å utvikle komparative studier av antikkens betydning.

Forskergruppen har møter to ganger i semestret, i tillegg arrangerer den en større workshop en gang i året. Første workshop tar for seg oversettelser av antikk litteratur i Norge, Sverige og Danmark på 1800-tallet og finner sted 24-25 mars 2022: "Oversettelse, historie og nasjonal identitet". 

 

 

Samarbeid

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo

Publisert 14. sep. 2021 13:27 - Sist endret 21. juni 2022 10:49