Eirik Welo

Bilde av Eirik Welo
English version of this page
Telefon +47 22856765
Mobiltelefon +4741042946
Rom PAM 223
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IFIKK

Emneord: Gresk, Gamle indoeuropeiske språk, Antikken, Antikkens medisin

Publikasjoner

 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2020). In the Wake of a Great Edition: Textual Notes on Sophocles’ Oedipus Tyrannos. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679.  s 1- 8 . doi: 10.1080/00397679.2020.1735734
 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2019). Textual Notes On Sophocles, Ajax. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679. . doi: 10.1080/00397679.2019.1582748
 • Haug, Dag Trygve Truslew; Eckhoff, Hanne Martine & Welo, Eirik (2014). The theoretical foundations of givenness annotation, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  Chapter 2.  s 17 - 52
 • Haug, Dag Trygve Truslew; Eckhoff, Hanne Martine; Majer, Marek & Welo, Eirik (2009). Breaking down and putting back together: analysis and synthesis of New Testament Greek. Journal of Greek Linguistics.  ISSN 1566-5844.  9(1), s 56- 92
 • Haug, Dag Trygve Truslew; Jøhndal, Marius; Eckhoff, Hanne Martine; Welo, Eirik; Hertzenberg, Mari Johanne Bordal & Müth, Angelika (2009). Computational and Linguistic Issues in Designing a Syntactically Annotated Parallel Corpus of Indo-European Languages. Revue TAL.  ISSN 1248-9433.  50
 • Haug, Dag & Welo, Eirik (2001). The Proto-Hexameter Hypothesis: Perspectives for Further Research. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679.  76, s 130- 136 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (red.) (2006). Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium. Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.  ISBN 978-82-990518-4-2.  326 s.
 • Haug, Dag & Welo, Eirik (ed.) (2005). Haptacahaptaitis � Festschrift for Fridrik Thordarson on the occasion of his 77th birthday. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-403-0.  346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maravela, Anastasia & Welo, Eirik (2020). Når kroppen hviler, er hjernen våken: Drømmer i antikken.
 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2018). Textual Notes on Sophocles, Ajax. Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679. . doi: 10.1080/00397679.2019.1582748
 • Berge, Robert Emil & Welo, Eirik (2015). From Words to Action: Ambiguity of Speakers and Stage Action in Aristophanes' Comedies.
 • Eckhoff, Hanne Martine; Haug, Dag Trygve Truslew & Welo, Eirik (2009). "Representing Information Structure in Corpora of Ancient Languages".
 • Welo, Eirik (2009). Contrast and word order in Ancient Greek.
 • Welo, Eirik (2009). Looking out for number one: Greek word order.
 • Welo, Eirik (2009). The pragmatics of sentence-initial verbs in NT Greek.
 • Welo, Eirik (2008). The information structure of hyperbaton – a case study of Galen’s commentary on Prognosticum. Acta Humaniora. 353. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2015 11:23 - Sist endret 2. jan. 2019 20:45