English version of this page

Romanen og eposet fra antikken til nåtiden

Romanen og eposet er de to viktigste og mest vedvarende litterære sjangrene fra antikken til nåtiden. Vi forsker på de to sjangrenes opphav, utvikling og interaksjon.

Leirtavle med kileskrift som inneholder en del av Gilgamesh-eposet, verdens eldste epos (ca. 2000 f.Kr.) (Wikipedia public domains).

Om gruppen

Romanen og eposet har begge sitt opphav i den gresk-romerske verden og har reist langt og utviklet seg mye siden. 

Forskergruppens mål er å utforske de to sjangrenes opphav, utvikling og interaksjon fra antikken, gjennom middelalderen, til den tidlig moderne tiden og fram til i dag. 

Vi møtes jevnlig for å diskutere relevant primær- og sekundærlitteratur, og gruppens deltakere legger frem sin aktuelle forskning.

For mer informasjon se den engelske hovedsiden.

Publisert 22. mai 2020 10:10 - Sist endret 30. sep. 2022 21:39