Tone Selboe

Bilde av Tone Selboe
English version of this page
Telefon +47 22856975
Mobiltelefon +4741406799
Rom NT 732
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 7. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 

Allmenn litteraturvitenskap,litteraturhistorie, romanhistorie, bylitteratur, realisme, modernisme, hermeneutikk, følelser. Utvalgte forfattere: Camilla Collett, Karen Blixen, Charles Dickens, George Eliot, Cora Sandel, Virginia Woolf

Bakgrunn

 • Dr.art. fra Universitetet i Oslo (1996)
 • "Research Associate", Darwin College, Cambridge (1985-86), Lektor i norsk språk og litteratur, University College London (1988-1991),Førsteamanuensis/professor Universitetet i Tromsø (1996-2004), Gjesteprofessor/Undervisningsstilling ved UC Berkeley (vår 2006)
 • Forskningsopphold ved Maison de Sciences de l'Hommes, Paris (vår 1993), Humanities Research Centre, University of York (høst 2011), Scandinavian dept. UC Berkeley (vår 2012)

Verv

Medlem av Gyldendals legatstyre

"Advisory Board", Associaton for Literary Urban Studies

Representant for UiO i Rådet for Norsk litteraturfestival, Lillehammer

Suppleant i juryen for Nordisk råds litteraturpris

 

 

Samarbeid

 • Literature, Cognition, Emotion (forskningsgruppe ledet av Karin Kukkonen, UiO), Modernity and the European Mind (forskningsnettverk ledet av Julian Wolfreys, University of Portsmouth), Forskningsgruppe Text, Action, Space (ledet av Lars Sætre, UiB)
Emneord: Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Romanhistorie, Bylitteratur, Realisme, Modernisme, Hermeneutikk, Følelser, Camilla Collett, Karen Blixen, Charles Dickens, George Eliot, Cora Sandel, Karen Blixen

Publikasjoner

 • Selboe, Tone (2022). Situations of Sympathy: Eroding Emotions and Everyday Life in the Realist Novel. Landscapes of Realism: Rethinking literary realism in comparative perspectives. Volume II: Pathways through realism, John Benjamins Publishing Company. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027210852. s. 151–167.
 • Selboe, Tone (2021). Ekteskapets fenomenologi: Historie, sympati og moral i George Eliots Middlemarch. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 24(1), s. 22–41. doi: 10.18261/issn.1504-288X-2021-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selboe, Tone (2019). Ild og lys. Bloom om Bleak House og Middlemarch. Agora. ISSN 0800-7136. 36(2), s. 56–75. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selboe, Tone (2017). "Virginia Woolf and the Perception of Things". I Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia & Linkis, Sara Tanderup (Red.), Exploring Text, Media, and Memory. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978 87 7184 387 3. s. 413–435.
 • Selboe, Tone (2017). "Walking the city: female pedestrians". I Sondrup, Steven P.; Sandberg, Mark; Thomas A., DuBois & Ringgaard, Dan (Red.), Nordic Literature: A Comparative History. Volume 1: Spatial Nodes. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234681. s. 234–246. doi: 10.1075/chlel.xxxi.19sel.
 • Selboe, Tone (2017). "A Norwegian Abroad: Camilla Collett's Travelogues from Berlin and Paris". I Wolfreys, Julian (Red.), New Critical Thinking: Criticism to Come. Edinburgh University Press. ISSN 9780748699643. s. 158–166.
 • Selboe, Tone (2015). "Hungry and Alone: The Topography of Everyday Life in Knut Hamsun and August Strindberg". I Ameel, Lieven; Finch, Jason & Salmela, Markku (Red.), Literature and the Peripheral City. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137492876. s. 131–148. doi: 10.1057/9781137492883_8.
 • Selboe, Tone (2014). Camilla Collett (1813-1895). I Eide, Martin (Red.), Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02376-2. s. 69–74. doi: 10.7557/13.1951.
 • Selboe, Tone (2014). Camilla Collett: essayist, debattant og litteraturkritiker. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 131–142.
 • Selboe, Tone (2014). "Emotional Mapping in Jean Rhys’ Good Morning, Midnight". I Sætre, Lars; Lombardo, Patrizia & Zanetta, Julien (Red.), Exploring Text and Emotions. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978 87 7934 558 4. s. 325–346. doi: 10.2307/j.ctv62hhk6.15.
 • Selboe, Tone (2013). Virginia Woolf London: vandring og erindring. I Ahlstedt, Eva et al. (Red.), METROPOLER. Reflexioner kring urbana rum i litteratur och kultur. Göteborg universitet. ISSN 978-91-637-4615-4. s. 37–52.
 • Selboe, Tone (2013). Virginia Woolf og byens fenomenologi, Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-731-2. s. 51–57.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selboe, Tone (2018). Leselyst: Om bøker, liv og litteratur. Kagge forlag. ISBN 9788248922094. 159 s.
 • Haarberg, Jon & Selboe, Tone (2018). Johan Vibe: En Professor Innledning ved Jon Haarberg og Tone Selvboe Tekstutgivelse og kommentar ved Jon Haarberg. Det norske språk- og litteraturselskap. ISBN 978-82-8319-429-6. 170 s.
 • Selboe, Tone (2015). Hva er en roman. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023106. 153 s.
 • Selboe, Tone (2014). Virginia Woolf: "Ikke driv hor med hjernen!". Makadam Förlag. ISBN 978-91-7061-147-6. 9 s.
 • Selboe, Tone (2014). Mannlige melankolikere og kvinnelige opprørere: Litteraturhistorikeren Camilla Collett. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-777-0. 15 s.
 • Selboe, Tone (2013). Camilla Collett: Engasjerte essays. Aschehoug & Co. ISBN 9788203353758. 156 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selboe, Tone (2022). "Vi må tale! Vi må gå! Camilla Collett på reise i Europa.".
 • Selboe, Tone (2022). Litterær samtale med Inghill Johansen om Dette er G.
 • Selboe, Tone (2022). "Romanens byggverk." Litterær samtale med Rune Christiansen og Carl Frode Tiller.
 • Selboe, Tone (2022). Bjørnsonsamtalen. Niviaq Korneliussen og det postkoloniale. Med Tonje Vold og Erik Mustad, ledet av Brita Strand Rangnes. .
 • Selboe, Tone (2022). Litterær samtale med Pedro Carmona-Alvarez og Kaja Schjerven Mollerin (ledet av Marit Eikemo) om Abdulrazak Gurnah Etterliv .
 • Selboe, Tone (2022). Karen Blixen. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2022). Store norske leksikon. ISSN 0000000000000.
 • Selboe, Tone (2022). "Månedens klassiker: "Virginia Woolfs To the Lighhouse". Podkast, Bergen offentlige biblitoek.
 • Selboe, Tone (2022). "'Ours is a beautiful novel': Literature and the Language of Love".
 • Selboe, Tone (2022). "Øyet som ser". I Aagenæs, Bjørn (Red.), Jeg er venn med steinene mest fordi de ikke snakker sånn jeg snakker. Festskrift til Pedro Carmona-Alvarez 50 år. Forlaget Kolon. ISSN 9788205567078. s. 85–90.
 • Selboe, Tone (2022). Om å lese.
 • Selboe, Tone (2022). Litterær samtale med Per Petterson.
 • Selboe, Tone (2022). Mitt Abruzzo: Samtale med Per Petterson .
 • Selboe, Tone (2022). Karen Blixen (1885–1962). I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2022). Store norske leksikon. ISSN 0000000000000.
 • Selboe, Tone (2022). Fem podkaster om britiske forfattere til Litteraturfestivalen på Lillehammer 2022. [Internett]. Lillehammer.
 • Selboe, Tone (2022). Podkast om Virginia Woolfs To the Lighthouse. [Internett]. Bergen offentlige bibliotek.
 • Selboe, Tone (2021). "Stedshistorie?". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818.
 • Selboe, Tone (2021). "I dei lange netter". I Kråkevik, Herborg (Red.), Juleroser. Det Norske Samlaget. ISSN 9788242971418. s. 21–25.
 • Selboe, Tone (2021). Samtale med Per Petterson om Mitt Abruzzo.
 • Selboe, Tone (2021). Litterær samtale med Rune Christiansen.
 • Selboe, Tone (2021). Fem podkaster om nordiske forfattere til Litteraturfestivalen på Lillehammer 2021. [Internett]. Oslo.
 • Selboe, Tone (2021). Podkast om George Eliots Middlemarch. [Internett]. Oslo.
 • Selboe, Tone (2021). Salongkultur og kunstscener i Paris på 1920-tallet.
 • Selboe, Tone (2021). Anna Karenina: Livet selv.
 • Selboe, Tone (2020). "Med blikket festet på livet. Om Virginia Woolf".
 • Selboe, Tone (2020). Enquête om Jens Bjørneboe. I Mollerin, Kaja Schjerven (Red.), De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205541153. s. 309–311.
 • Selboe, Tone (2020). Virginia Woolf. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Selboe, Tone (2020). Amalie Skram på Blå. Samtale med Andrea Regine Meyer og Rania Maktabi.
 • Selboe, Tone (2020). Dickens: Hjem og hjemløshet.
 • Selboe, Tone (2020). Stemmen fra London. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Selboe, Tone (2019). Hvorfor leser vi?
 • Selboe, Tone (2019). Panelsamtale med Per Petterson.
 • Selboe, Tone (2019). Ideology, Jewish Identity, and Emotional Engagement in Daniel Deronda, or: "Is he an Englishman?".
 • Selboe, Tone (2019). Om Leselyst.
 • Selboe, Tone (2019). Lytt til lyst.Cora Sandel.
 • Selboe, Tone (2019). Hva er en roman? Litteraturhistorie.
 • Selboe, Tone (2019). Samtale om Leselyst med Gunn Enli.
 • Selboe, Tone (2019). Samtale om Leselyst med Siv Johansson.
 • Selboe, Tone (2019). Kjærlighetssamtalen i Sigrid Undsets forfatterskap.
 • Selboe, Tone (2019). Panelsamtale om Ut å stjæle hester.
 • Selboe, Tone (2019). Samtale med Laura Elkin om Flâneuse.
 • Selboe, Tone (2019). Litteratur i dialog med en større verden: Karen Blixen.
 • Selboe, Tone (2019). Verdens bokdag: Forvinner leserne?.Panelsamtale med Silje Tretvoll og Ingar Sletten Kolloen.
 • Selboe, Tone (2019). Å lese.
 • Selboe, Tone (2019). Innlegg for kunststudenter om Blixens "Sorg-Agre".
 • Selboe, Tone (2019). Forskningsformidling, hva er det? Om spårk, offentlighet og undervisning i EU-søknadenes tid.
 • Selboe, Tone (2019). Utdanningspodden. Podcast med studiedekan Gunn Enli. [Internett]. UiO.
 • Selboe, Tone (2019). Hvordan bli en bedre leser.
 • Selboe, Tone (2019). Litterært mangfold. Samtale med Fredrik Wandrup.
 • Selboe, Tone (2019). Samtale om leselyst med Hilde Elise Bie, Grimstad bibliotek.
 • Selboe, Tone (2019). Samtale med Marta Breen i NRK, P2.
 • Selboe, Tone (2019). Mod, ære og kærligehd i "Heloïse".
 • Selboe, Tone (2019). Hjem og hjemløshet: Dickens' Bleak House. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Selboe, Tone (2019). Byens ballet. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Selboe, Tone (2019). Stemmerett og kjærlighet. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Selboe, Tone (2019). Mer penger i lommene. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Selboe, Tone (2019). Under Moskva. Klasselampens "Bokmagasinet".
 • Vold, Tonje & Selboe, Tone (2019). Hvordan kan vi lese verden?
 • Selboe, Tone (2018). Leselyst.
 • Selboe, Tone (2018). "Varme er liv, kulde er død." Om Cora Sandels Alberte-trilogi, med særlig vekt på Alberte og Jakob.
 • Selboe, Tone (2018). City Scapes.
 • Selboe, Tone (2018). Tale til Camilla Collett 8. mars 2018.
 • Selboe, Tone (2018). Samtale med Kaja Schjerven Mollerin om 'kvinnelitteratur'. [Radio]. NRK P2.
 • Selboe, Tone (2018). Intervju om boka Leselyst på Nitimen, NRK P1. [Radio]. NRK P1.
 • Selboe, Tone (2018). Litterære motiver: Hjemmet.
 • Selboe, Tone (2018). Babette og Pariserkommunen.
 • Selboe, Tone (2018). Vær i litteraturen. Med Anka Ryall.
 • Selboe, Tone (2018). Tre søstre: Om Brontë-søstrenes plass i 1800-tallets romanlitteratur.
 • Selboe, Tone (2018). Love and Emotion in Isak Dinesen's Authorship.
 • Selboe, Tone (2018). Samtale med Rune Christiansen om Patricia Highsmith.
 • Selboe, Tone (2018). Gleder fra et leseliv. [Avis]. Vårt land.
 • Knutsen, Ane Thon & Selboe, Tone (2018). Et eget rom - om Virginia Woolf.
 • Selboe, Tone (2018). "Ingen varme og ingen trøst å få". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Selboe, Tone (2017). Tone Selboe om Virginia Woolf/Tone Selboe on Virginia Woolf. I Schjønsby, Nina (Red.), Flying Letters [1]: Leserom/Reading Room. Nina Schjønsby. ISSN 9788269054804.
 • Selboe, Tone (2017). "Man skal vite, før man sier elsker". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Selboe, Tone (2017). "Ingen ler lenger". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Andersen, Elise Rønnevig; Bratberg, Øivind; Hellum, Mari Kjos; Hjelle, Ole Petter; Hussein, Bassam & Lie, Anne Helene Kveim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Landets beste forelesere svarer: Slik studerer du mest effektivt. [Avis]. Aftenposten.
 • Selboe, Tone (2016). Jul i P2.
 • Selboe, Tone (2016). Tingenes selvbevegelse: Introduksjon til Camilla Colletts Paa et gammelt Herresæde. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 9–15.
 • Selboe, Tone (2016). Et vanlig sinn på en vanlig dag: Virginia Woolfs metode. Vinduet. ISSN 0042-6288. s. 20–27.
 • Selboe, Tone (2016). Romanens følelser: om å skrive den historien historikerne glemte. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. s. 143–149.
 • Selboe, Tone (2015). Realismens følelser. Frederic Jameson, The Antinomies of Realism. Agora. ISSN 0800-7136. s. 217–229.
 • Selboe, Tone (2012). Hva er en roman?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 15:50 - Sist endret 9. okt. 2019 17:48