Thor Inge Rørvik

Universitetslektor - Idéhistorie
Bilde av Thor Inge Rørvik
English version of this page
Telefon +47 22854916
Rom 632 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • norsk og dansk-norsk idéhistorie
 • filosofihistorieskrivning
 • naturrett og rettshistorie
 • universitetshistorie
 • politisk idéhistorie
 • krigens idéhistorie
 • vår egen tid
 • idéhistorisk teori og metode
Emneord: Idehistorie, Filosofihistorie, Teori og metode, Politisk filosofi, Krig, Naturrett, Rettshistorie, Universitetshistorie

Publikasjoner

 • Rørvik, Thor Inge (2019). The Law of Nations at the Naval Academy in Copenhagen around 1800: the Lectures of Christian Krohg. I Zurbuchen, Simone (Red.), The Law of Nations and Natural Law 1625-1800 . Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-38420-0. s. 60–88. doi: 10.1163/9789004384200_005.
 • Rørvik, Thor Inge (2019). Kateterets ansvar. Noen trekk ved 1800-tallets nordiske universiteter og deres forhold til offentligheten. I Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Red.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. s. 235–258.
 • Rørvik, Thor Inge (2018). An institution caught in the crossfire. The University in Kristiania, 1870-1911. I Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (Red.), Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0212-2. s. 41–88.
 • Rørvik, Thor Inge (2018). The Child in the Early Nineteenth-Century Norwegian School System. I Aasgaard, Reidar; Bunge, Marcia J. & Roos, Merethe (Red.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge. ISSN 9781138294226. s. 147–162. doi: 10.4324/9781315231723-9.
 • Rørvik, Thor Inge (2016). Niels Treschow og det overordentlige storting høsten 1814. I Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Red.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. s. 140–163.
 • Rørvik, Thor Inge (2015). Samuel Pufendorf - Natural Law, Moral Entities and the Civil Foundation of Morality. I Fløistad, Guttorm (Red.), Philosophy of Justice. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-017-9174-8. s. 61–73. doi: 10.1007/978-94-017-9175-5_5.
 • Rørvik, Thor Inge (2014). Det akademiske ansvar som krisesymptom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 141–153.
 • Rørvik, Thor Inge (2014). "...skreven af den samme onde Aand..." : striden mellom Lærde Efterretninger og Jacob Baden, 1767-1768. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 169–191.
 • Rørvik, Thor Inge (2013). Niels Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 85–108.
 • Rørvik, Thor Inge (2013). "Et formløst øyeblikk". Lovkomiteen av 1814. I Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Red.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. s. 26–41.
 • Rørvik, Thor Inge (2013). Juristfilosofene. Den glemte integrasjonen av filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800. I Mestad, Ola (Red.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. s. 155–178.
 • Rørvik, Thor Inge (2012). "The Generation of 1814". I Kjeldsen, Jens Elmelund & Grue, Jan (Red.), Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. ISSN 978-91-86093-09-9. s. 330–349.
 • Rørvik, Thor Inge (2009). Schweigaard og filosofien. I Mestad, Ola (Red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. s. 61–90.
 • Rørvik, Thor Inge (2009). Welhaven som filosof - noen momenter til en vurdering. I Bliksrud, Liv (Red.), Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-460-5. s. 333–360.
 • Rørvik, Thor Inge (2006). Kunnskapsidealer i Holbergs essays. I Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind & Thorsen, Frode (Red.), Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 82-90359-77-2. s. 175–185.
 • Rørvik, Thor Inge (2005). Holberg og filosofien. I Tjønneland, Eivind (Red.), Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-19034-0. s. 387–410.
 • Rørvik, Thor Inge (2004). Hvem er filosofen? Agora. ISSN 0800-7136.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISBN 9788274775404. 536 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag. ISBN 9788274775404. 536 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rørvik, Thor Inge (2017). The Child in the 19th Century Norwegian School System.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 1. juni 2022 21:24